Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Anfâl

Fordærve af Krig

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[8:1] De konsulterer I omkring fordærve krig. Sie De! fordærve af krig belong til GUD
budet. Du observe GUD exhort en another være righteous adlyde GUD Hans bud du er
troende!
[8:2] Sande troendene er de hjerter skælver hvornår GUD nævnes hvornår Hans
åbenbaringer reciteres dem deres tro styrkes de stoler deres Lord
[8:3] De observe Kontakten Bønner (Salat) fra vore forråd til dem de giver velgørenhed.
[8:4] Such være sand troendene. De attain højeste ranger deres Lord også ligesom
tilgivelse gavmilde forråd.
[8:5] Derefter Deres Lord willed som du forlader Deres hjem fulfill specifikke plan
visse troende blev exposed idet modvillige troende!
[8:6] De argumentere I sandheden sågar alt forklaredes dem. De optræde idet de dreves
vise død.
[8:7] Tilbagekalde at GUD love I sejr vise gruppe I destillationsapparat ville ansigt
svagere gruppen! Var gud plan etablere sandheden Hans gloser nederlag tvivlerne.
[8:8] Han forordner som sandheden prevail falsehood vanish evildoers.
[8:9] Dermed hvornår du implored Deres Lord komme redningen Han svarede jer jeg
understøtter jer tusind engle ind succession.
[8:10] GUD GAV JER DEN GODE NYHED STYRKE DERES HJERTER. Sejr
kommer kun fra GUD. GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[8:11] Han voldte fredsommelige søvn overhale du pacificerer I Han sendte vander
himlen rense jer therewith. Han beskyttede jer djævel forbandelsen reassured Deres hjerte
styrke Deres fodfæste!
[8:12] Tilbagekalde den Deres Lord inspirere englene jeg er I understøtter de tro Jeg
kaste terror hjerterne af de disbelieved Du strejke dem necks du strejke jævner enhvere
finger.
[8:13] Den er hvad de rigtigt incurred udkæmpende GUD Hans bud! I de udkæmper
GUD Hans bud gud gengældelse er severe.
[8:14] Den er straffe tvivlerne; de incurred gengældelsen Helvede.
[8:15] O du tror du træffer tvivlerne mobiliserer jer ikke sving flee!
[8:16] Nogen sving at dag bære slag plan sammenvokse hans gruppe incurred wrath
GUD hans bolig er Helvede; hvad usle destiny!
[8:17] Ikke var jer dræbte dem; GUD er En dræbte dem. Ikke var jer kastede hvornår du
kastede; GUD er En kastede. Han dermed giver troendene chancen fortjene et lot af
kreditere! GUD ER Hearer Alvidende
[8:18] Desuden GUD dermed nullifies schemes tvivlerne.
[8:19] Du søgte sejr O tvivlere) sejr gjorde komme; det belonged til troendene! Du
afstår aggression) være godt jer I tilbagekomst, så ville vi. Deres hære aldrig hjælpes jer
nej substans hvordan great I GUD være troendene!
[8:20] O I tror adlyde GUD Hans bud ikke disregard ham mens du høre!
[8:21] Ikke være de sir Vi hører hvornår de ikke hører.
[8:22] Værst væserne seværdighed GUD er døve stumme som ikke forstå
[8:23] Havde GUD kendt af nogen gode ind dem Han stille dem hearers! Jævne dersom
Han stillede dem hearers de destillationsapparat sving modvilje.
[8:24] O I tror du svare GUD budet hvornår han inviterer jer hvad give jer liv! Du
kende at GUD er closer til jer end Deres hjerte og som indenfor Ham du summoned
[8:25] Beware af gengældelse ikke begrænses evildoers jer! Du kende at gud
gengældelse er severe.
[8:26] Mindes du brugte være få oppressed frygte den folkene snatch I Han bevilgede
jer secure tilflugtsted understøtte I Hans sejr forsynede jer gode forråd du være
taknemlige!
[8:27] O I tror ikke forråde GUD budet ikke forråder de stoler jer omgående som du
kender!
[8:28] Du kende som Deres penge Deres børn er prøve GUD possesses great
recompense
[8:29] O I tror du ærbødighed GUD Han oplyse du remittere Deres synder tilgi I! GUD
possesses UENDELIGE grace
[8:30] Tvivlerne plot scheme neutralisere du dræber du banish I! imidlertid de plot
scheme så gøre GUD! GUD ER TILFREDSSTILLENDE INTRIGEMAGEREN.
[8:31] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem de sir Vi hører. Dersom vi ville vi sie
samme tingene! De er nej mer end tales fra fortiden!
[8:32] De også sagde Vore gud den er virkelig sandheden Jer derefter brusebad os
klipper himlen hælder os smertelige afstraffelserne!
[8:33] Gud ikke er straffe dem stund jer være deres midte; GUD ikke være straffe dem
mens de søger tilgivelse!
[8:34] Have de ikke trænge gud gengældelse ved repelling others Hellige Masjid sågar
selvom de ikke er custodians thereof? Sande custodians thereof være righteous fleste af
dem ikke kender.
[8:35] Deres Kontakte Bønner (Salat) templet (Ka bah) var nej mer end forhånelse
betyde repelling folkene crowding dem ydre)! Derfor lide gengældelsen Deres vantro!
[8:36] De disbelieve spend deres penge repel others vejen GUD. De spend det derefter
det sving into sorrow samvittighedsnag dem. Slutteligt de besejres al tvivlere summoned
til Helvede.
[8:37] GUD ville sift VÆK ONDE FRA GODE DEREFTER STABEL ONDE på top af
hvert øvrig al IND ENE STABLE DEREFTER KAST DET HELVEDE! Such er taberne.
[8:38] Fortælle de disbelieved de stopper al deres forbi tilgies! Men dersom de
returnerer de incur samme skæbnen deres hidtige modstykker.
[8:39] Du udkæmpe dem ward undertrykkelse praktisere Deres religion hellige til GUD
alene! De afstår aggression derefter GUD er fully Seer af alt de gøre.
[8:40] De sving derefter du kende at GUD er Deres Lord Beherske; bedst Lord Beherske
tilfredsstillende tilhængeren!
[8:41] Du kende at du gevinst nogen fordærve krig one-fifth gå GUD budet gives
slægtningerne forældreløsene fattig rejse alien Du gøre den du tro ind GUD ind hvad vi
afslørede vore servant dagen bestemmelse dagen to hærene brødes. GUD ER Omnipotent
[8:42] Tilbagekalde at du var dalen stunden de var øvrige side! Derefter deres karavane
flytte lavtliggende slibe Havde du planlagde det den vej du ikke gøre det! Gud var bære
forudbestemte substans whereby de destinerede annihilated annihilated tydelige fornuft
de destinerede frelses frelstes tydelige fornuft! GUD ER Hearer Alvidende
[8:43] GUD stille DEM FOREKOMME DERES DRØM O Muhammad) FÆRRE IND
antal Havde Han stillede dem forekommer talrigere jer mislykkes du disputed jer! Gud
frelse situationen. Han er Knower inderste tankerne.
[8:44] Og hvornår tid kom du faced dem Han stillede dem forekommer færre Deres øjne
stillede du forekommer færre deres øjne også! I GUD willed bære vise plan! al
bestemmelser stilles GUD.
[8:45] O I tror hvornår du træffer hær du greb faster commemorate GUD hyppigt som
du lykkes.
[8:46] Du adlyde GUD Hans bud og ikke dispute jer lest du mislykkes scatter Deres
styrke! Du bestemt persevere GUD ER DE BESTEMT persevere
[8:47] Ikke være de forlod deres hjem modstræbende eneste udfolde virkelig fraråde
others efterfølgende stien GUD! GUD ER fully aware af ALT DE GØRE.
[8:48] Djævelen prydede deres arbejder deres øjne sagde Du ikke besejres nogen folk
today jeg udkæmpe jer. idet snart idet to hærene faced hvert øvrig han dreje hans hæle
fled sigende jeg disown I! Jeg ser hvad du ikke ser. Jeg er ræde af GUD. Gud
gengældelse er awesome.
[8:49] Hyklerne de harbored tvivler deres hjerter sagde De folk deceived deres religion.
dersom en lægger hans stole GUD derefter GUD er Almægtige Klogest!
[8:50] Du kun se de disbelieved hvornår englene lægger dem død! De slå dem deres
ansigter deres bagside ender Smager gengældelsen Helvede.
[8:51] Den er konsekvens hvad Deres hænder sende væk! GUD ER ALDRIG unjust
MOD VÆSERNE.
[8:52] Den er samme skæbnen den af Pharaoh’s folk de disbelieved dem! De forkastede
gud åbenbaringer GUD straffede dem i deres synder. GUD ER MÆGTIGE HANS
GENGÆLDELSE ER severe.
[8:53] GUD IKKE SKIFTER VELSIGNELSE HAN bestowed nogen FOLK DE
BESLUTTER SKIFTE! GUD ER Hearer Alvidende
[8:54] Such var sagen folkene af Pharaoh others dem. De første forkaste tegnene deres
Lord Følgelig vi annihilated dem deres synder. Vi druknede Pharaoh’s folk wicked
gennemført straffedes!
[8:55] Værst væserne seværdighed GUD er de disbelieved de ikke tro.
[8:56] Du når enigheder dem de krænke deres enigheder enhver tid; de ikke er
righteous!
[8:57] Derfor dersom du træffer dem ind krig du sætte dem deterrent eksempel de
kommer dem som de tage heed
[8:58] Hvornår du forrådes gruppe af folk du mobilisere dem samme måden! GUD
IKKE ELSKER betrayers.
[8:59] Lade ikke de disbelieve tro de enes det de aldrig flygte!
[8:60] Du tillave dem al magten du opbyde al apparaturet du mobilisere at du frighten
fjenderne GUD Deres fjender også ligesom others som ikke kendes til I; GUD vide dem!
Whatever du spend forårsagen af GUD ville tilbagebetales jer storsindet lille
uretfærdighed.
[8:61] De tilholdsted fred skulle du lægger Deres stole GUD! Han er Hearer Alvidende
[8:62] De vil deceive jer derefter GUD ville suffice I! Han hjælpes jer med Hans
understøttelse og med troendene.
[8:63] Han forliges hjerterne troendene). Havde du spent al pengen jord du ikke forliges
deres hjerter! Gud gøre forliges dem! Han er Almægtige Klogest.
[8:64] O I profet sufficient I er GUD troendene følge jer.
[8:65] O I profet du exhort troendene udkæmpe. Xxxx er tyve af jer er steadfast de
besejre 200 hundred af jer besejre tusind af de disbelieved Den er de er folk som ikke
forstå!
[8:66] Omgående (den mer nye folk sammenvokser I) GUD stille det lettere I Han
kender du ikke er idet stærke idet du brugte være. Fremover hundred steadfast troende
besejre 200 tusind af jer besejre 2000 gud forlade GUD ER DE BESTEMT persevere
[8:67] Ing profet skaffe captives han delta’r ind de udkæmpe Du folk søge materials den
verden mens GUD advocates Herefter GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[8:68] Ikke var i forudbestemte dekret fra GUD du lide på konto af hvad du tog
forfærdelige gengældelse!
[8:69] Derfor æder fordærve du fortjener at der er lawful gode observe GUD! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[8:70] O I profet fortæller fangerne krig Deres hænder GUD kendte af noget gode ind
Deres hjerter Han give jer godt end noget du taber tilgi I. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[8:71] Og dersom de vil forråde jer de allerede forråder GUD. Den hvorfor Han stilles
dem taberne. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[8:72] Sikkert de tro emigrerede stræbte deres penge deres liv ind forårsagen GUD også
idet de hosted dem gav dem ly understøttede dem de er allierede af ene another Angående
de tro gøre ikke emigrere I du ikke skylder dem nogen understøttelse indtil de emigrerer!
Imidlertid dersom de behøver Deres hjælp brethren tro du hjælpes dem folk der du
underskriver fred traktat. GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[8:73] De disbelieved er allierede af ene another Du keep de commandments xxxx være
chaos jord forfærdelige korruption.
[8:74] De tro emigrerede stræbte forårsagen GUD også ligesom de som hosted dem gav
dem ly understøttede dem de være sand troendene! De trænger tilgivelse gavmilde
recompense
[8:75] De tro siden emigrerede stræbte I de belong jer! De er beslægtet til hvert øvrig
være først understøtte hvert øvrig ind overensstemmelse med gud commandments! GUD ER fully aware af al TING.