Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Fath

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[48:1] Vi bestowed jer O Bud) great sejr.
[48:2] Whereby GUD tilgi Deres forbi synder også idet fremtidige synder perfektionere
Hans velsignelser I guides I lige sti!
[48:3] Desuden GUD ville understøtte jer unwavering understøttelse!
[48:4] Han er En placerer contentment hjerterne troende augment mere tro desuden
deres tro. Til GUD belongs al fremtvinge af himlene jorden! GUD ER ALVIDENDE
KLOGEST.
[48:5] Han certainly tilstå tro mændene kvinder into haver strømmende streams hvori de
abide permanent! Han remittere deres synder. Den er seværdighed GUD great triumf.
[48:6] Han requite hykler mændene kvinder idolet tilbede mænd kvinder de harbored
onde tanker GUD. Deres onde vilje modild dem. Gud er vrede dem fordømmer dem
tillave dem Gehenna! hvad usle destiny!
[48:7] Til GUD belongs al fremtvinge himlene jorden! GUD ER ALMÆGTIGE
KLOGEST.
[48:8] Vi sender jer vidne bærer gode nyhed warner.
[48:9] Den du folk tro ind GUD Hans bud ærbødighed Ham observe Ham forherlige
Ham dag og nat!
[48:10] Sikkert de pledge troskab jer pledging troskab GUD. GUD GODKENDER
DERES pledge HAN PLACERER HANS HÅND DERES HÆNDER! De krænker such
pledge forpligte krænkelsen til deres egen detriment. Angående de fulfill deres pledge
GUD Han bevilge dem great recompense
[48:11] Stillesiddende Araberne bliver bagefter sie Vi preoccupied vore penge vore
familier spørge tilgivelse os! De utter deres tunger hvad ikke være deres hjerter! Sie Som
beskytte jer GUD dersom Han willed nogen modgang I eller dersom Han willed nogen
velsignelse I? GUD er fully Cognizant af alt jer gøre!
[48:12] Du secretly tro budet troendene besejres aldrig komme deres familier den
bestemt etableredes Deres hjerter! Du harbored onde tanker dreje into wicked folk.
[48:13] Nogen vægrer tro ind GUD Hans bud vi tillave tvivlerne hellfire!
[48:14] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden! Han tilgir whomever Han
viljer straffe whomever Han viljer! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[48:15] Stillesiddende som blive bagefter sie hvornår du forventes indsamle fordærve af
krig Lade os følge du dele ind den!” De dermed ønsker ændre gud gloser! Sie Du ikke
følge os! Den er gud bestemmelse. De derefter sie Du være misundelige af os (i blivende
bagefter.) Indeed de sjældent forstod noget!
[48:16] Sie til stillesiddende Araberne bliver Jer inviteres ansigt mægtige folk udkæmpe
dem de forelægger! Dersom du adlyder GUD ville belønning I gavmilde recompense Du
sving igen I gøre ind den forbi, Han requite jer smertelige gengældelse!
[48:17] blænde ikke er blamed forkrøblede ikke er blamed syg ikke være blamed De
adlyder GUD Hans bud Han tilstå dem haver strømmende streams Angående de sving
Han requite dem smertelige gengældelse.
[48:18] GUD BEHAGES TROENDENE pledged TROSKAB JER TRÆET. Han kendte
hvad var deres hjerte følgelig Han velsignede dem contentment belønnede dem
immediate sejr!
[48:19] Desuden de gained mange fordærve GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[48:20] GUD LOVER JER MANGE fordærve SOM DU gevinst Han dermed
avancerede visse gavner I ind den liv Han tilbageholder folk hænderne aggression I
rendered den tegn troendene! Han dermed guides jer lige sti.
[48:21] Angående gruppen du possibly ikke besejre GUD skiftes omsorg af dem; GUD
er Omnipotent
[48:22] Tvivlerne nogensinde udkæmpede jer de sving ca. flee! De ikke haver Lord
Beherske; de ikke haver hjælper!
[48:23] Such er gud system throughout historie, I grundlægge gud system er
unchangeable.
[48:24] Han er En tilbageholdt deres hænderne aggression I tilbageholdt Deres hænder
aggression dem ind dalen Mecca efter Han bevilgede jer sejr dem! GUD ER Seer AF
ALT JER GØRE!
[48:25] Være de disbelieved forhindret I fra Hellige Masjid jævn forhindrede Deres
offerings nående deres destination! der troede mænd kvinder fjende lejren) du ikke
kendte du være omkring til smerte dem unknowingly! GUD DERMED TILSTÅR HANS
BARMHJERTIGHED whomever HAN VILJER. De persist Han requite de dem
disbelieve smertelige gengældelse.
[48:26] Mens de disbelieved enraged deres hjerter fyldtes stoltheden dagene uvidenhed
GUD velsigne Hans bud troendene fredsommelige contentment forestod dem uphold
glosen retmæssighed! Den er hvad de tilfredsstillende trænge GUD ER fully aware af al
TING.
[48:27] GUD OPFYLDER HANS BUD SANDFÆRDIGE VISION DU INDGÅ
HELLIGE Masjid GUDEN VILLIGE perfectly secure DU SKÆRE DERES HÅR
shorten DET (IDET JER fulfill PILGRIMSFÆRDEN RITUALER der Du ikke have
nogen frygt. Siden Han kendte hvad du ikke kendte Han kobler den immediate sejr.
[48:28] Han er Ene som sendte Hans budet vejledningen religionen sandhed stille det
prevail al øvrige religioner! GUD suffices VIDNE.
[48:29] Muhammad – Budet GUD – De med ham være harsh stern tvivlerne art
medfølende hos sig. Du ser dem bowing prostrating idet de søger gud velsignelser
billigelse! Deres mærker er deres ansigter fordi af prostrating! Den er samme eksemplet
ligesom Torahen. Deres eksempel ind Evangeliet være planter vokser højere stærk
behage bønderne! Han dermed enrages tvivlerne. GUD LOVER DE DEM tro, LEDE
righteous LIV TILGIVELSE great recompense.