Quran translations in many languages

Danish Quran

Al-Fâtihah

Makkan

(1) I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn.

(2) Al pris tilkommer (alene) Allah, verdenernes Herre,

(3) Den Nådige, den Barmhjertige,

(4) Herskeren på dommens dag.

(5) Dig (alene) tjener vi, og Dig (alene) anråber vi om hjælp:

(6) Led os på den rette vej;

(7) Deres vej, som Du har vist nåde – som ikke har (vakt Din) vrede, og som ikke er faret vild.