Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Furqân

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[25:1] Velsignet er Ene afslørede Vedtægten Bog Hans servant han betjene warner den
hel verden!
[25:2] Ene til der belongs al suverænitet af himlene jorden! Han aldrig havde søn nor
gøre Han haver nogen partnere suverænitet! Han oprettede alt nøjagtige måle Han netop
formgav alt.
[25:3] men de sætte beside Ham guder ikke opretter noget – De oprettes – Som ikke
possess magt jævne harm gavne nor gøre de possess nogen magt kontrollere liv død
opstandelse!
[25:4] De disbelieved sagde Den er fabrication han producerede hjælpen visse øvrig folk
De uttered blasfemi falsehood!
[25:5] De også sagde Tales fra fortiden han skrive de dikteredes ham dag og nat”.
[25:6] Sie Den afsløredes de En kender Hemmelige himlene jorden! Han Tilgir
Barmhjertigest.
[25:7] Og de sagde hvorfor den bud æder maden går markederne? Dersom kun engel
komme ham betjene ham prædikant!
[25:8] Eller Dersom kun skat gives ham! Eller kun han possess frugthave fra der han
æder! overtræderne også sagde Du følger fortryllede mand!
[25:9] Notere hvordan de benævnede jer al art af navne og hvordan den ledte dem astray
aldrig grundlægge deres vej tilbage
[25:10] Velsignet er Ene kunne Han viljer giver jer mere godt end deres krav! – Haver
strømme streams mange palæer!
[25:11] Virkelig de disbelieved Timen (Dag Opstandelse) vi tillave de disbelieve Timen
flammende Helvede.
[25:12] Hvornår det ser dem fra afar de høre dens raseri fuming
[25:13] Og hvornår de kastes det smale sted al sjæklede de erklære deres
samvittighedsnag.
[25:14] Du ikke erklære netop enlige samvittighedsnag som dag; du lide great antal
samvittighedsnag.
[25:15] Sie Være den godt evige Paradiset som loves i de righteous? Det er deres brønd
trænge belønning; brønd trænge destiny.
[25:16] De får noget de ønsker therein permanent. Den er Deres Lord’s uigenkaldelige
løfte.
[25:17] Dagen hvornår Han indkaldelse dem sammen idolerne de sætte GUD Han havde
sie ville du vildledte de servants af Min Have de gik astray på deres egen”?
[25:18] De sie Du forherliges ikke var rigtig os sætte nogen lords Jer. I tillod dem nyde
sammen deres forældre! Følgelig de disregarded meddelelsen dermed blev wicked folk.
[25:19] De disbelieved meddelelsen du giver dem følgelig I kunne heller beskytte dem
fra gengældelsen de incurred nor kunne du hjælpes dem ind nogen vej Nogen hos jer
forpligter onde vi forpligte ham severe gengældelse.
[25:20] Vi ikke sendte nogen bude I ikke åd mad gå markederne! Vi dermed prøve I ved
hvert øvrig du bestemt persevere Deres Lord er Seer.
[25:21] De ikke forventer træffes os sagde kun englene komme os vi se vore Lord (vi
derefter tro!) Indeed de forpligte gross arrogance producerer gross blasfemi!
[25:22] Dagen de ser englene ikke være gode nyhed skyldig de sir Nu vi irreversibly
confined
[25:23] Vi kigge hos al arbejderne de gøre render dem null og tomrum
[25:24] dwellers Paradis er fjerneste godt dag; de høre godt nyhed.
[25:25] Himlen brud bortset hob af skyer englene descend mængder!
[25:26] al suverænitet den dag belongs til mest Gracious. I tvivlerne det være
vanskelige dag.
[25:27] Dagen komme hvornår overtræderen bide hans hånd ind vånde sie Alas Jeg
ønske jeg fulgte stien budet!
[25:28] Alas ve mig Jeg ønske jeg ikke tog den person kammerat.
[25:29] Han leder mig væk fra meddelelsen det kom mig! Indeed djævelen lade hans
menneskelige ofre.
[25:30] Budet sagde Min Lord min folk deserterer den Quran.
[25:31] Vi også sætte imod enhvere profet fjender fra skyldig Deres Lord suffices guide
beherske
[25:32] De disbelieved sagde ikke gjorde Quran kommer ham al hos tidligere?” Vi frigi’
det jer efterhånden ind orden fastlægge det Deres minde! Vi reciterer det specifikke
rækkefølge.
[25:33] Whatever argument de komme vi forsyner jer sandheden bedre opfatning.
[25:34] De forcibly summoned til Helvede er værst stillingen; de er fjernestst rigtig
stien.
[25:35] Vi giver Moses scripture udnævne hans boder Aaron være hans medhjælper.
[25:36] Vi sagde Gå begge af I til folkene forkastede vore åbenbaringer derefter vi
utterly annihilated rejectors!
[25:37] Ligeledes hvornår folkene Noah disbelieved budene vi druknede dem vi sætte
dem idet tegn folkene! Vi tillave overtræderne smertelige gengældelse.
[25:38] Også ‘Aad Thamoud beboerne Al-Russ mange generationer dem.
[25:39] Til hvert af de grupper vi afsagde sufficient eksempler indenfor vi annihilated
dem.
[25:40] De vedta’r samfundet være showered med usle brusebad (Sodom). De ikke så
det? Begribeligheden er de aldrig tro ind opstandelse.
[25:41] Hvornår de så jer de altid ridiculed I den ene udvalgt GUDEN Er være bud?
[25:42] Han næsten bortledte os vore guder ikke var vi bestemt persevered dem. De
ville certainly grundlægge ydre, hvornår de ser gengældelsen er egentlige strayers fra
stien.
[25:43] I set en guden have er hans egen ego? Du være hans advocate
[25:44] Du synes den fleste gøre dem høre forstå De være netop dyr; nej de er fjerneste
ond
[25:45] Du ikke ser hvordan Deres Lord formgive skyggen? Han willed Han stille det
fastlagde derefter vi formgive solen accordingly.
[25:46] Vi formgav det flytte slowly!
[25:47] Han er En formgav natten være bedække og I til søvn hvile. Han stillede dagen
opstandelse.
[25:48] Han er Ene som sende vindene gode omens Hans barmhjertighed vi sender
derned himlen pure vand!
[25:49] Med det vi genopliver afdødte lander forsyne drikke vore anlæggelser! –
Mængder af dyr mennesker.
[25:50] Vi distribuerer det dem nøjagtige måle som de tage heed Men mest folk
insisterer upon disbelieving
[25:51] Vi willed vi have sende til enhvere samfund warner.
[25:52] Derfor ikke adlyde tvivlerne stræbe dem den great stræbe
[25:53] Han er En merges to havene; ene er friske palatable stund øvrig er saltholdige
udrikkelige. Og Han skiltes dem formidable ukrænkelige barriere (fordampning).
[25:54] Han er En oprettede fra vande menneskelig være derefter stille ham reproducere
ægteskab parre Deres Lord er Omnipotent
[25:55] De destillationsapparat sætte GUD idoler ikke gavne dem nor harm dem! Indeed
tvivleren er fjende hans Lord
[25:56] Vi sender jer (Rashad) deliverer gode nyhed også ligesom warner.
[25:57] sie jeg ikke spørge jer nogen penge. Al jeg søger være hjælpes du grundlægger
rigtig stien til Deres Lord den er hvad jer udvælge!
[25:58] Du lægge Deres stoler En er Alive – En som aldrig omkommer – Prise Ham
forherlige Ham! Han er fully Cognizant af Hans væser synder.
[25:59] Han er En oprettede himlene jorden alt dem seks dage derefter forudsætte al
myndighed. Mest Gracious; spørge omkring Ham de tilfredsstillende grundlægges viden!
[25:60] Hvornår de fortælles Fald prostrate indenfor mest Gracious de sir Hvad er mest
Gracious? Skulle vi prostrate hvad du advocate Dermed det kun augments deres
modvilje.
[25:61] Velsignet er En placerede konstellationerne ind den himmel, placerede det
lampe skinne måne!
[25:62] Han er En formgav natten dagen alternate sufficient proof de ønsker skiftes heed
være taknemlige.
[25:63] Tilbederne mest Gracious være de tread jorden gently hvornår uvidende tale til
dem de kun utter fred!
[25:64] Ind privatlivet natten de mediterer deres Lord efterår prostrate
[25:65] De sir Vore Lord skåne os kvalen Helvede; dens gengældelse er horrendous!
[25:66] Det er værst boligen; værst destiny.
[25:67] Hvornår de giver de er heller ekstravagante nor nærige; de give moderation.
[25:68] De aldrig implore GUD nogen øvrige gud nor gøre de dræber nogen – I GUD
stille liv hellige! – Undtar retfærdighed. Nor gøre de forpligte ægteskabsbrud! De
forpligter de angreb betale.
[25:69] Gengældelse fordobles dem Dagen Opstandelse de abide therein ydmygede!
[25:70] Fritog er de fortryder tro, lede righteous liv! GUD TRANSFORMERER
DERES SYNDER KREDITER. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[25:71] De fortryder lede righteous liv GUD indfrir dem; komplette indløsning!
[25:72] De ikke føder falske vidne. Hvornår de træffer forfængelige snak de
tilsidesætter det.
[25:73] Hvornår påmindede af deres Lord’s åbenbaringer de aldrig reagerer dem idet de
var døve blænde!
[25:74] De sir Vore Lord lade vore ægtefæller børn er kilde glæde os keep os forefront
af de righteous!
[25:75] De er en attain Paradiset tilbage deres steadfastness; de modtas therein lykkelige
hilser fred.
[25:76] Eternally de abide therein; hvad smukke destiny; hvad smukke bolig.
[25:77] Sie Du attain værdi min Lord kun gennem Deres tilbedelse! Du disbelieve du incur uundgåelige konsekvenserne.