Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Hadîd

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[57:1] Forherlige GUD er alt himlene jorden! Han er Almægtige Klogest.
[57:2] Til Ham belongs kingship af himlene jorden! Han kontrollerer liv død. Han er
Omnipotent
[57:3] Han er Alpha Omega. Han er Outermost de Inderste. Han er fully aware af al
ting.
[57:4] Han er En oprettede himlene jorden seks dage derefter forudsætte al myndighed.
Han kender alt indgå into jorden alt som komme det alt komme himlen alt som klatre into
det. Han er I wherever du være. GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[57:5] Til Ham belongs kingship af himlene jorden! Al substans kontrolleres GUD!
[57:6] Han merges natten dagen merges dagen natten. Han er fully aware af inderste
tankerne.
[57:7] Tro ind GUD Hans bud give fra hvad Han bestowed jer! De hos jer tro giver
velgørenhed) trænge great recompense
[57:8] Hvorfor du ikke tro ind GUD hvornår budet inviterende I er tro ind Deres Lord
Han tager pledge jer du er troende.
[57:9] Han er En sender Hans servant klare åbenbaringer ind orden lede I mørket into
lyset. GUD ER MEDFØLENDE MOD JER BARMHJERTIGEST.
[57:10] Hvorfor du ikke spend forårsagen GUD hvornår GUD possesses al rigdom
himlene jorden? Fremstående fra hvilen er de jer spend sejren stræbe. De attain greater
rang end de spend sejren stræbe. I hvert GUD love frelsning! GUD ER Cognizant AF
ALT JER GØRE!
[57:11] Hvem ligesom would udlånte GUD lån retmæssighed det multiplicerer ham
forgreningsrør slutning gavmilde recompense
[57:12] Dagen komme hvornår du ser tro mændene kvinder deres lys stråle fremad af
dem til deres omgående. Gode nyhed er jeres den dag jer have haver strømmende streams
Du abide therein permanent. Den er great triumfen.
[57:13] Dag hykler mændene kvinder sie til de troede Behage tillade os absorb visse af
Deres lyse. Det sies Går jer søge lyse. barriere sætte dem låge skilles barmhjertighed
indre siden gengældelse ydre siden!
[57:14] De benævne dem Var vi ikke I? De svare Ja du snød Deres sjæle tøvede tvivlede
blev vildledte wishful tænkning gud bedømmelse kom! Du bortledtes fra GUD illusioner.
[57:15] Derfor today nej løsesum tages jer nor fra de disbelieved Deres bolig er ilden;
det er Deres lord usle bolig.
[57:16] Det er tid de troede åben oppe deres hjerter gud meddelelse sandheden afsløres
her? De ikke være followers hidtige scriptures hjerter blev hærdede tid følgelig mer af
dem dreje wicked.
[57:17] Kende at GUD genopliver landet det omkom! Vi dermed forklarer
åbenbaringerne I du forstå.
[57:18] Sikkert charitable mændene kvinder udlånter GUD lån godhed. De modta deres
belønne multiplicerede forgreningsrør de trænger gavmilde recompense
[57:19] De tro ind GUD Hans bude er helgenerne martyrer. Reserverede dem deres Lord
er deres belønninger deres lyse Angående de disbelieved forkaste vore åbenbaringer de
incurred Helvede.
[57:20] Kende den worldly liv er nej mer end spiller boldspil og skrydende jer ophoben
af penge børn! Det være omfangsrige regn producere planter behage tvivlerne! derefter
planterne sving into gavnløse hø puste vinden! Ind Herefter xxxx er enten severe
gengældelse tilgivelse fra GUD billigelse. Den worldly liv er nej mer end midlertidige
illusion.
[57:21] Derfor du væddeløb tilgivelse Deres Lord Paradis hvis bredde encompasses
himlen jorden. Det awaits de tro ind GUD Hans bude. Such er gud grace at Han bestows
whomever Han viljer! GUD ER Possessor UENDELIGE Grace
[57:22] Noget hænder jord jer allerede registreres jævne anlæggelsen. Den er lette GUD
gøre.
[57:23] Dermed du ikke grieve noget du mangler nor er stolt af noget Han bestowed jer.
GUD IKKE ELSKER DE ER PRALENDE STOLTE.
[57:24] De er nærige enjoin folkene være nærige! En sving derefter GUD er Rige de
Praiseworthy.
[57:25] Vi sendte vore bude understøtte ved klare proofs vi sendte derned dem scripture
loven som folkene uphold retfærdighed. Vi sendte derned jernet hvori xxxx er styrke
mange gavner folkene! Al den ind orden i GUD skelne de understøtte Ham Hans bude på
tro. GUD ER MÆGTIGE Almægtig
[57:26] Vi sendte Noah Abraham vi bevilgede deres efterkommere prophethood
scripture. Visse af dem guided mens mange var wicked!
[57:27] Efterfølgende til dem vi sendte vore bude. Vi sendte Jesus sønnen Mary vi gav
ham Injeel (Evangelium) vi placerede hjerte af hans followers venlighed barmhjertighed.
De opfandt hermitism vi aldrig forordnede dem. Al vi spurgte dem gøre var uphold
commandments godke GUD! De ikke uphold meddelelsen idet de have. Følgelig vi gav
de troede dem deres recompense mens mer af dem var wicked!
[57:28] O I tror du ærbødighed GUD tro ind Hans bud. Han derefter bevilge jer fordoble
belønningen fra Hans barmhjertighed forlene du lyser guide du tilgir I! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[57:29] Dermed followers hidtige scripture kende at de ikke monopoliserer gud
barmhjertighed grace og den al grace er gud hånd. Han bestows det whomever Han viljer.
GUD ER Possessor UENDELIGE Grace.