Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Hajj

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[22:1] O folk du ærbødighed I Lord quaking af Timen er noget horrendous!
[22:2] Dagen du bevidner det jævne sygepleje mor vilje kassere hendes infant gravide
kvinde abortere hendes fetus. Du se folkene vakle idet de beruses jævne de ikke beruses.
Den er gud gengældelse er så awesome.
[22:3] Hos den folk, xxxx er de argumentere GUD viden følger enhvere oprørske
djævel.
[22:4] Det forordnes nogen allierede ham han vildlede ham guide ham kvalen Helvede!
[22:5] O folk dersom du haver nogen tvivl opstandelse mindes som) vi oprettede jer støv
derefter tiny nedgang sving into hænge (foster) derefter det bliver fetus gives liv deemed
livløse! Vi dermed klarlægger ting jer. Vi settle livmødrene whatever vi ville i
forudbestemte periode! Vi derefter bringer jer ydre infants derefter du når modenhed.
Mens visse af du omkommer unge others levende til værst ælden kun til grundlægge ydre
som nej mer viden attained vise grænse! Også du kigger land er afdødte derefter idet
snart idet vi brusebad det vande det vibrerer liv vokser al art af smukke planter!
[22:6] Den bevise at GUD er Sandheden som Han genopliver afdødt som Han er
Omnipotent
[22:7] Og som Timen kommer nej tvivl omkring det og at GUD resurrects de er
gravene.
[22:8] Hos den folk xxxx er en som argumentere GUD viden vejledning oplysende
scripture.
[22:9] Arrogant han stræber bortlede folkene stien GUD! Han dermed incurs ydmygelse
ind den liv vi forpligter ham Dagen Opstandelse kvalen af forbrændende!
[22:10] Den er hvad Deres hænder sender fremad jer. GUD ER ALDRIG unjust MOD
FOLKENE.
[22:11] Hos den folk xxxx er en tilbeder GUDEN conditionally. Ting går hans vej han
er indehold visse modgang befalls ham han stiller about-face Dermed han taber begge
den liv Herefter Such er egentlige skaden.
[22:12] Han afguder GUD hvad ikke possesses magt harm ham gavne ham; such er
egentlige forvilde
[22:13] Han afguder hvad være mer apt harm ham end gavne ham! hvad usle lord hvad
usle ledsager!
[22:14] GUD TILSTÅR DE tro LEDE righteous LIV into HAVER STRØMME streams
Alt er ind overensstemmelse med gud ville
[22:15] Nogen tro at GUD ikke understøtte ham ind den liv Herefter lader ham drejer
komplet (hans skaber himmel sever (hans afhængighed på nogen eller Han derefter se
den plan eliminerer noget som bothers ham.
[22:16] Vi dermed afslører klare åbenbaringer her derefter GUD guides whoever viljer
guided
[22:17] De tror de er Jødiske forvandle, Christians Zoroastrians idolet tilbedere GUD er
En bedømme dem Dagen Opstandelse. GUD BEVIDNER al TING.
[22:18] Du ikke indser at GUD prostrates enhver himlene jorden solen månen stjernerne
bjergene træerne dyrene mange folk? Mange others hos den folk forpligtes doom
Whomever GUD skamfuldheder ingen hædre ham. Alt er ind overensstemmelse med gud
ville
[22:19] Her er to gilder feuding betragter deres Lord Angående de disbelieve de have
klæder af fyre tailored i dem! Hellish flydende vilje hældes deres hoveder!
[22:20] Det volde deres indersider smelte også ligesom deres huder.
[22:21] De confined jern pots
[22:22] Nårsomhelst de forsøger udgang such elendighed de fremtvinges tilbage ind
Smager kvalen af forbrændende!
[22:23] GUD ville TILSTÅ DE tro LEDE righteous LIV into HAVER STRØMME
streams De prydes therein armbånd guld perler deres klædningsstykker therein være
silke.
[22:24] De guided gode gloserne; de guided stien af mest Priste.
[22:25] Sikkert de disbelieve repulse others stien GUD fra Hellige Masjid vi udpegede
al folkene! – Være de natives visitors! – Søge forurene det korrumperer det vi hjemsøge
dem smertelige gengældelse!
[22:26] Vi udnævnede Abraham etablere Templet Du ikke afgude nogen øvrige gud
Mig purify Min tempel de besøger det de lever det de bov prostrate
[22:27] Og proklamerer folkene observe Hajj pilgrimsfærd De komme jer gående
ridende adskillige udmattede (betyde transport)! De komme fjernestst lokaliteterne.
[22:28] De søge kommercielle gavner de commemorate gud navn præcisere dagene i
forsynende dem livestock! Ædt therefrom fodre mismodig fattig
[22:29] De komplettere deres forpligtelser fulfill deres vows besøg ancient templet.
[22:30] De ærbødighed rites forordne GUD trænger gode belønning deres Lord al
livestock stille lawful Deres mad frelser de især prohibited jer. Du undlade
vederstyggeligheden idol tilbede undlade føde falske vidne!
[22:31] Du vedligeholde Deres devotion absolut GUD alene. Nogen sætte nogen idol
GUD være ene som faldt himlen derefter enes snatched gribbe puste vinden dybe ravine!
[22:32] Indeed de ærbødighed rites forordne GUD demonstrerer retmæssigheden deres
hjerter.
[22:33] (livestock) forsyner jer mange gavner for et periode, indenfor skænkes ancient
templet.
[22:34] hvert congregation vi forordner rites whereby de commemorate navnet GUD i
forsynende dem livestock! Deres gud er først og den samme gud; du skulle al forelægger
Ham. Give gode nyhed til de lydige!
[22:35] De er en hjerterne skælver upon nævnende GUD de bestemt persevere modgang
de observe Kontakten Bønner (Salat) fra vore forråd til dem de giver velgørenhed!
[22:36] dyr offerings er rites forordne GUD Deres egen gods. Du nævne gud navn dem
mens de står ind linje. Tidligere de bydes sacrifice du ædt therefrom fodre fattig
behøvende Den hvorfor vi subdued dem I som du udfolde Deres påskønnelse!
[22:37] Heller deres kød nor deres blod når GUD. Hvad nå Ham er Deres retmæssighed.
Han subdued dem I du udfolde I påskønnelse forherlige GUD i guiding I. Give gode
nyhed til de charitable!
[22:38] GUD FORSVARER DE TROR. GUD IKKE ELSKER nogen betrayer
unappreciative.
[22:39] Tilladelse bevilges de være persecuted idet uretfærdighed befallen dem GUD
være certainly able til understøttelse dem!
[22:40] De evicted deres hjem unjustly for nej fornuft foruden sigende Vore Lord er
GUD. det ikke var gud understøtte af visse folk others monasteries kirker synagogues
masjids! – Hvor navnet GUD commemorated hyppigt – Tilintetgøres! Absolut GUD
understøtter de understøtter Ham. GUD ER MÆGTIGE Almægtig
[22:41] De er de vi udnævnede dem herskere jord de etablere Kontakten Bønner (Salat)
obligatoriske velgørenheden (Zakat) advocate retmæssighed forbyder onde! GUD ER
ultimate HERSKEREN.
[22:42] Dersom de forkaster I folkene Noah ‘Aad Thamoud også disbelieved dem.
[22:43] Også folkene Abraham folkene Lot.
[22:44] dwellers Midyan. Moses også forkastedes. Jeg ledte al de folk derefter jeg
benævnede dem konto; hvordan devastating var Min requital!
[22:45] Mange samfund vi annihilated deres wickedness. De ende ruiner stilled brønd
great tomme palæer!
[22:46] De ikke strejfer jorden derefter bruge deres forstande gøre forstå bruge deres
ører høre? Indeed egentlige blindheden ikke er blindheden øjnene blindheden hjerterne
chests.
[22:47] De udfordrer du bringe gengældelse GUD aldrig mislykkes fulfill Hans profeti!
Dag Deres Lord være tusind af Deres år.
[22:48] Mange samfund ind den forbi forpligte onde jeg ledte dem på awhile derefter
jeg straffede dem. Til Mig er ultimate destiny.
[22:49] sie O folk jeg er sende til I idet dybe warner!
[22:50] De tro lede righteous liv trænger tilgivelse gavmilde recompense
[22:51] Angående de stræber udfordre vore åbenbaringer de incur Helvede!
[22:52] Vi ikke sendte jer nogen bud nor profet have djævelen interfere hans ønsker!
GUD DEREFTER nullifies HVAD DJÆVELEN GØR. GUD PERFEKTIONERER
HANS ÅBENBARINGER. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[22:53] Han dermed sætte djævel scheme prøve de havn tvivler deres hjerte de hjerter
hærdes. wicked måtte vedvarer oppositionen.
[22:54] De velsignes viden anerkende sandheden Deres Lord derefter tro ind det deres
hjerte readily acceptere det! Fleste assuredly GUD guides troendene rigtig stien.
[22:55] Angående de disbelieve de fortsætte havn tvivl Timen kommer dem brat
gengældelsen forfærdelige dag kommer dem.
[22:56] al suverænitet som dag belongs til GUD Han bedømme dem. Angående de tro
lede righteous liv de trænger haverne fryd!
[22:57] Mens de disbelieved forkaste vore åbenbaringer incurred skamfulde
gengældelse.
[22:58] De emigrerer GUD derefter får dræbte omkomme GUD ville sikkert brusebad
dem gode forråd GUD ER certainly TILFREDSSTILLENDE
FAMILIEFORSØRGEREN.
[22:59] Fleste assuredly Han tilstå dem admittance behage dem. GUD ER
ALVIDENDE Clement
[22:60] Det forordnes ene hævner uretfærdighed inflicted ham equitably derefter han
persecuted den GUD ville sikkert understøtte ham! GUD ER Pardoner TILGIVENDE!
[22:61] Er begribelighed GUD merges natten dagen merges dagen natten og at GUD er
Hearer Seer.
[22:62] Er begribelighed GUD være Sandheden stunden sætte nogen idoler Ham udgøre
falsehood og at GUD er mest Højeste Supreme
[22:63] Du ikke ser GUD sender himlen vand gøre som drejer landet grønne? GUD ER
SUBLIME Cognizant
[22:64] Til Ham belongs alt himlene alt på jord! Absolut GUD er mest Rige
Praiseworthy.
[22:65] Du ikke ser GUD forpligter ind gøre Deres tjeneste alt jord? Skibene løber
oceanet Hans befaling. Han forhindrer heavenly kroppe styrtende jorden ind
overensstemmelse med Hans befaling. GUD ER VENLIGEST MOD FOLKENE
BARMHJERTIGEST.
[22:66] Han er Ene som bevilgede jer livet derefter Han lægger jer død derefter Han
bringer jer tilbage liv! Sikkert menneskelig være er unappreciative.
[22:67] I hvert congregation vi forordner sæt rites de uphold. Derfor de ikke dispute I.
Du fortsætte invitere enhver Deres Lord Fleste assuredly du er rigtig stien.
[22:68] De argumentere I derefter sie GUD er fully aware af alt jer gøre!
[22:69] GUD ville BEDØMME HOS I DAGEN OPSTANDELSE AL DERES disputes
[22:70] Du ikke indser den GUD vide alt ind himlene alt på jord? Al den registreres
rekord. Den er lette GUD gøre.
[22:71] De afguder GUD idoler hvori Han ikke placerede magt de kender intet dem!
Overtræderne ikke haver hjælper.
[22:72] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem clearly du anerkender wickedness
ansigterne af de disbelieve. De næsten angriber de recitere vore åbenbaringer dem. sie jeg
meddele jer af noget mere ond Helvede loves GUD de disbelieve; hvad usle destiny.
[22:73] O folk her er lignelse jer ponder grundigt idolerne du sætte GUD aldrig oprette
flyve jævn de banded sammen gøre så! Furthermore dersom flyve røve noget fra dem de
ikke genvinde det; svage er forfølgeren de forfølge
[22:74] De ikke værdi GUD idet Han valued GUD ER MEST MÆGTIGE Almægtig
[22:75] GUD UDVÆLGER FRA ENGLENE BUDE OGSÅ IDET FRA FOLKENE.
GUD ER Hearer Seer.
[22:76] Han kender deres forbi deres fremtid. Til GUD belongs ultimate kontrollen al
substanser!
[22:77] O I tror I bov prostrate tilbedelse Deres Lord arbejde retmæssighed som du
lykkes!
[22:78] Du stræbe forårsagen GUD I stræbe Hans forårsag. Han udvælger I ikke placere
hardship I praktisere Deres religion! – Religionen af Deres far Abraham. Han er ene som
navngav jer Submitters originally! Dermed budet betjene vidne I I betjene vidner hos den
folk. Derfor du observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat) greb hurtige til GUD; Han er Deres Lord tilfredsstillende Lord tilfredsstillende
Tilhængeren.
.