Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Hashr

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[59:1] Forherlige GUD er alt himlene jorden Han er Almægtige Klogest!
[59:2] Han er En evicted de disbelieved hos den folk af scripture deres hjem hob
udvandring. I aldrig tanke som de forlade de tanke deres forberedelser beskytte dem
GUD. Derefter GUD kom dem de aldrig forventede kastede terror deres hjerter. Dermed
de forladt deres hjem deres egen volition desuden tryk troendene. Du lære den O I
possess vision.
[59:3] Gud ikke fremtvang dem forlade Han requited dem ind den liv (sågar ond end
fremtvingende dem forlade)! Ind Herefter Han forpligte dem gengældelsen Helvede.
[59:4] Den fordi de modarbejdes GUD Hans bud! De modarbejder GUD Hans bud
GUD er strengest ind håndhævende gengældelse!
[59:5] Du chop træ forlader det stående dens trunk er ind overensstemmelse med gud
ville Han sikkert ydmyge de wicked.
[59:6] Whatever GUD restituere i Hans bud ikke var virkningen Deres krig indsatser du
udkæmpede heste eller på fod. GUD ER ENE SOM SENDE HANS BUDENE whomever
HAN VILJER! GUD ER Omnipotent
[59:7] Whatever GUD restituere til Hans bud fra besejre samfundene gå GUD Hans bud
formen velgørenhed). Du give det slægtningerne forældreløsene fattig rejse alien Dermed
det ikke vedvare monopoliserede ved stærke hos jer! Du keep fordærve givet til I budet
ikke skiftes hvad han enjoins jer fra tagende! Du ærbødighed GUD. GUD ER STRENGE
ind HÅNDHÆVENDE GENGÆLDELSE!
[59:8] (Du give) behøvende immigrerede. De evicted deres hjem berøvede af deres
egendomme de søgte gud grace velbehag og de understøttede GUD Hans bud! De er de
sandfærdige.
[59:9] Angående de forsynede dem hjem ly var troende dem de elsker de immigrerede
dem ikke grundlægge tøven deres hjerter hjælpe dem! Virkelig de readily giver dem
prioritet jævn hvornår de behøve hvad de give væk Indeed de overvinder deres naturlige
stinginess er succesrige en.
[59:10] De blev troende dem sie Vore Lord tilgi os vore brethren som preceded os troen
keep vore hjerter fra harboring nogen had mod de troede! Vore Lord Du er Medfølende
Barmhjertigest!
[59:11] Have du noterede de plagued hykleri og hvordan de sie til deres ledsagere
vantro hos den folk scripture du evicted vi gå I aldrig adlyde nogen modarbejder jer!
Nogen udkæmper jer vi udkæmpe Deres side GUD føder bevidner de er løgnere!
[59:12] Virkelig dersom de evicted de ikke gå dem og nogen udkæmpede dem de ikke
understøtte dem. Sågar de understøttede dem de would dreje ca. fled De aldrig vinde.
[59:13] Indeed du strejke mere terror deres hjerter end deres frygt GUD. Den er de er
folk som ikke begribe!
[59:14] De ikke enes sammen udkæmpe jer de er well-shielded bygninger bagefter mur
Deres might forekommer formidable hos sig. Du tro de forenes hvornår virkelig deres
hjerter deles. Den er de er folk som ikke forstå!
[59:15] Deres skæbne er samme idet deres modstykker preceded dem. De led
konsekvenserne deres bestemmelser. De incurred smertelige gengældelse.
[59:16] De være djævelen han sie til menneskelig være Disbelieve derefter idet snart
idet han disbelieves han sir jeg disown jer! Jeg frygter GUD Lord universet.
[59:17] destiny i begge af dem er Hellfire hvori de abide permanent. Den er requital
overtræderne.
[59:18] O I tror du ærbødighed GUD lade enhvere sjæl ransage hvad det sender fremad i
tomorrow. Du ærbødighed GUD; GUD er fully Cognizant af alt jer gøre!
[59:19] Ikke være de glemte GUD Han stillede dem glemme! De er de wicked.
[59:20] Ikke equal være dwellers af Hellfire dwellers af Paradis; dwellers Paradis er
vinderne.
[59:21] Vi afslørede den Quran bjerg du se det skælvende smuldre ærbødighed GUD!
Vi cite de eksempler folkene som de reflektere.
[59:22] Han er Ene GUDEN; xxxx ikke er øvrige gud Ham. Knower af al
hemmeligheder erklæringer. Han er mest Gracious Barmhjertigest.
[59:23] Han er Ene GUDEN; xxxx ikke er øvrige gud Ham. Kongen mest Hellige
Freden mest Tro Supreme Almægtig mest Mægtige mest Dignified GUD
FORHERLIGES; LANGT HAVENDE PARTNERE!
[59:24] Han er Ene GUDEN; Skaberen Initiator Konstruktøren. Til Ham belong mest
smukke navne! Forherligende Ham er alt himlene jorden! Han er Almægtige Klogest.