Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Hijr

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[15:1] Et. L. R. De (breve) er proofs den scripture; dybe Quran.
[15:2] Certainly de disbelieved ønske de var submitters.
[15:3] Lade dem ædt nyde vedvare blændede wishful tænkning; de gøre det grundlægge
ydre!
[15:4] Vi aldrig annihilated nogen samfund ind overensstemmelse med specifikke
forudbestemte tid
[15:5] Slutningen nogen samfund aldrig avanceres nor forsinkede!
[15:6] De sagde O I modtog den påmindelse I er crazy
[15:7] Hvorfor du ikke bringe englene du er sandfærdige?
[15:8] Vi ikke sender englene specifikke funktioner. Anderledes ingen respited
[15:9] Absolut vi afslører påmindelsen absolut vi bevare det!
[15:10] Vi sender (bude) I samfundene ind den forbi.
[15:11] Enhver tid bud gik dem de ridiculed ham.
[15:12] Vi dermed kontrollerer forstandene skyldig.
[15:13] Følgelig de ikke tro ind ham. Den er systemet siden generationerne.
[15:14] Jævne dersom vi åbnede i dem låge into himlen der de klatrer;
[15:15] De sie Vore øjne deceived Vi fortryllet
[15:16] Vi placerede mælkeveje ind den himmel, pryde det beholders.
[15:17] Vi bevogtede det enhvere forkaste djævel.
[15:18] nogen af dem sniger lytte meget projektil vilje chase ham tilbage!
[15:19] Angående jorden vi konstruerede det placerede det stabilisatorer (bjerge) vi
voksede det perfekte balance af alt.
[15:20] Vi stille det beboelige I og væser du ikke gør forsyne for!
[15:21] Xxxx er intet som vi ikke ejer uendelige beløb thereof. Vi sender det derned
præcise måle
[15:22] Vi sender vindene pollinators volde vande komme himlen du drikke!
Anderledes du ikke keep det palatable.
[15:23] Være vi kontrollerer liv død vi er ultimate inheritors!
[15:24] Vi fully vide de I avancerer vi fully kender de regress.
[15:25] Deres Lord sikkert indkaldelse dem. Han er Klogest Alvidende
[15:26] Vi oprettede menneskelig være ældede mudder potter’s leret.
[15:27] Angående jinns vi oprettede dem indenfor den, blussende ild.
[15:28] Deres Lord sie til englene jeg opretter menneskelig være ældede mudder potter’s
leret.
[15:29] Tidligere jeg perfektionerer ham puster ham fra Min ånd, du falde prostrate
indenfor ham!
[15:30] engel falde prostrate al af dem
[15:31] Iblis (Satan). Han vægrede være prostrators.
[15:32] Han sagde O Iblis (Satan) hvorfor er jer ikke prostrators?
[15:33] Han sagde jeg ikke er prostrate menneskelig være Du oprettede ældede mudder
potter’s leret!
[15:34] Han sagde Derfor du enes du forvist
[15:35] Du incurred Min fordømmelse Dagen Bedømmelse.
[15:36] Han sagde Min Lord respit mig dagen de resurrected
[15:37] Han sagde Du respited
[15:38] Indtil præcisere dagen tid
[15:39] Han sagde Min Lord idet Du haver willed som jeg går astray jeg sikkert lokke
dem jord; jeg sende dem al astray!
[15:40] De hos Deres tilbedere helliges absolut Jer alene.
[15:41] Han sagde Den er lov er ukrænkelige.
[15:42] Du ikke haver magt Min servants! Du kun haver magt strayers følger jer!
[15:43] Helvede awaits dem al.
[15:44] Det have syv låger. hvert låge få specifikke dele af dem.
[15:45] Angående righteous de nyde haverne springe
[15:46] Indgå therein fredsommelige secure
[15:47] Vi flytter al jalousi deres hjerter. Ligesom ene familie de være nærliggende
furnishings.
[15:48] Aldrig ville de lider nogen træthed therein; aldrig ville de evicted therefrom
[15:49] Meddele Min servants jeg er Forgiver Barmhjertigest!
[15:50] Og som Min gengældelse er mest smertelige gengældelse.
[15:51] Meddeler dem Abraham’s gæster.
[15:52] Hvornår de indgik hans fjerdedele de sagde Fred. Han sagde Vi er ængstelige
omkring jer.
[15:53] De sagde ikke er ængstelige. Vi haver gode nyhed I oplyse søn.
[15:54] Han sagde Hvordan du give mig such gode nyhed hvornår jeg er så gamle? Du
destillationsapparat give mig den gode nyhed?
[15:55] De sagde gode nyheden vi giver jer er sande; gøre ikke fortvivlelse.
[15:56] Han sagde Ingen fortvivlelser hans Lord’s barmhjertighed undtar strayers.
[15:57] Han sagde Hvad er Deres mission O bude?
[15:58] De sagde Vi dispatched skyldige folk.
[15:59] Angående Lot’s familie vi frelse dem al.
[15:60] Ikke hans kone; hun destineres være med de doomed
[15:61] Budene gik Lot’s by.
[15:62] Han sagde Du er ubekendte folk.
[15:63] De sagde Vi bringer jer hvad de tvivler.
[15:64] Vi bringer I sandheden; vi er sandfærdige.
[15:65] Du skiftes Deres familie natten. Bliver dem stille sandelig som ingen af I kigge
tilbage! Gå lige idet befalede!
[15:66] Vi afsagde ham den befale de folk er annihilated ind den formiddag
[15:67] Folkene city kom joyfully.
[15:68] Han sagde De er min gæster; ikke embarrass mig!
[15:69] Frygte GUD ikke skamfuldheder mig!
[15:70] De sagde vi ikke enjoin jer Gøre fra kontaktende nogen?
[15:71] Han sagde Her er min døtre jer måtte
[15:72] Men alas de totalt blændedes deres lust
[15:73] Følgelig katastrofen struck dem ind den formiddag
[15:74] Vi dreje upside derned showered dem devastating klipper!
[15:75] Den er lektion de possess intelligens.
[15:76] Den altid være systemet.
[15:77] Den er tegn troendene.
[15:78] Folkene træerne også var overtrædere.
[15:79] Følgelig vi hævnede dem og begge samfund fully dokumenteres.
[15:80] Folkene Al-Hijr disbelieved budene.
[15:81] Vi gav dem vore åbenbaringer de disregarded dem!
[15:82] De brugte udskære secure hjem bjergene!
[15:83] Katastrofen træfferen dem ind den formiddag
[15:84] hvad de hoarded ikke hjalpes dem!
[15:85] Vi ikke oprettede himlene jorden alt dem specifikke formål. Slutningen
verdenen komme så behandle dem godartede forsømme!
[15:86] Deres Lord er Skaberen Alvidende
[15:87] Vi giver jer syv parrene great Quran.
[15:88] Ikke er jalouxe af hvad vi bestowed øvrige (budene) ikke bedrøves tvivlerne)
lavtliggende Deres vinge troendene!
[15:89] Proklamere jeg er manifest warner!
[15:90] Vi deal med dividers
[15:91] De accepterer Quran kun partially.
[15:92] Ved Deres Lord vi spørgsmål dem al
[15:93] Omkring alt de gør.
[15:94] Derfor bære ordnerne give til jer disregard idolet tilbedere!
[15:95] Vi skåne jer mockers
[15:96] Som sætte another gud GUD! De gøre det sikkert grundlægge ydre!
[15:97] Vi kender fulde godt som du ærgres deres utterances.
[15:98] Du synge roserne Deres Lord er prostrators.
[15:99] Tilbedelse Deres Lord ind orden til attain certainty.