Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Hujurât

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[49:1] O I tror ikke placere Deres opinion den af GUD Hans bud! Du ærbødighed GUD.
GUD ER Hearer Alvidende
[49:2] O I tror ikke raise Deres stemmer stemmen profeten nor skulle du råber ham jer
råbe hos hvert øvrig lest Deres arbejder bliver nullified mens du ikke perceive
[49:3] Sikkert de lavtliggende deres stemmer budet GUD er en hjerterne tillaves GUD
blive righteous! De trænger tilgivelse great recompense
[49:4] Angående de benævne på jer murne fleste af dem ikke forstår.
[49:5] Havde de været tålmodige indtil jer komme dem det være godt dem! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[49:6] O I tror wicked person bringer nogen nyhed jer du første undersøge lest du
forpligter uretfærdighed visse folk uvidenhed derefter blive sorry angerfulde hvad du gør!
[49:7] Og kende at gud bud kommer Deres midte! Havde han lytte til jer mange ting du
stille ting vanskelige jer! Gud stille du elsker tro pryde det Deres hjerter Han stillede du
abhor vantro wickedness ulydighed. De guided en.
[49:8] Such være grace GUD Hans velsignelser! GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[49:9] To grupper troende udkæmpede hvert øvrig du forliges dem. Ene gruppe
aggresses øvrig du udkæmpe aggressing gruppe indtil de forelægger gud befaling!
Tidligere de forelægger du forliges to grupperne equitably. Du vedligeholde retfærdighed
GUD elske de er netop!
[49:10] Troendene er medlemmer ene familie; jer keep freden indenfor Deres familie
ærbødighed GUD som du attain barmhjertighed!
[49:11] O I ikke tror folk latterliggørelse øvrige folk de være godt end de. Nor skulle
nogen kvinder latterliggørelse øvrige kvinder de være godt end de. Nor skulle du mock
en another stille morskab af Deres navne. Onde indeed er tilbagevenden wickedness efter
attaining tro! Nogen ikke fortryder den de er overtræderne.
[49:12] O du tror du undlade nogen mistanke jævn et lille bed af mistanke er syndige.
Du ikke spionere ene another nor skulle du backbite ene another den er idet afskyelige
idet ædt flesh Deres afdødte boder! Du certainly abhor den. Du observe GUD. GUD ER
Redeemer BARMHJERTIGEST.
[49:13] O folk vi oprettede jer samme mandlige kvindelig rendered du distinkt peoples
stammer som du anerkende en another Bedst hos jer ind seværdighed GUD er mest
righteous. GUD ER ALVIDENDE Cognizant
[49:14] Araberne sagde Vi er Mu’mens (troende.) Sie Du ikke tror; hvad du sie er ‘Vi er
Muslims (submitters) ‘ tro etableres Deres hjerter. du adlyder GUD Hans bud Han ikke
lægge nogen af Deres arbejder affaldene GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[49:15] Mu’mens (troende) er de tro ind GUD Hans bud derefter attain statuserne have
nej tvivl whatsoever stræbe deres penge deres liv ind forårsagen GUD! De er sandfærdige
en.
[49:16] Sie du meddeler GUD Deres religion? GUD vide ALT IND HIMLENE
JORDEN. GUD ER ALVIDENDE.
[49:17] De akt idet de gør jer favor omfavnende Underkastelse! Sie Du ikke gør mig
nogen favors omfavne Underkastelse! GUD ER EN ER GØRENDE JER great favor
guiding JER TROEN I ER OPRIGIGE!
[49:18] GUD vide al HEMMELIGHEDERNE IND HIMLENE JORDEN; GUDEN ER
Seer AF ALT JER GØRE!