Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Isrâ’

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[17:1] Forherliget er En summoned Hans servant (Muhammad) natten Hellige Masjid
Mecca) til fjernestst placere af prostration surroundings vi velsigner ind orden udfolde
ham visse af vore tegn! Han er Hearer Seer.
[17:2] Ligeledes vi gav Moses scripture rendered det sømærke Børnene Israel som Du
ikke sætte nogen idol Lord Behersker Mig
[17:3] De er efterkommere af de vi bar Noah; han var taknemlige servant.
[17:4] Vi addressed Børnene Israel scripture Du forpligte gross onde jord twice Du
destineres falde into great højder arrogance!
[17:5] Hvornår først tid komme vedtage vi sende jer servants af vores possess great
might de invadere Deres hjem. Den er profeti komme vedtage!
[17:6] Siden vi give jer sving hen dem forråd I et lot af rigdom børn; vi give jer øvre
hånden!
[17:7] Du arbejder retmæssighed du arbejder retmæssighed Deres egen gods dersom du
forpligter onde du gør så Deres egen detriment. Dermed hvornår sekundet tid komme
vedtage de besejre du indgår masjid netop idet de gjorde først tid De wipe ydre al
gevinsterne du accomplished
[17:8] Deres Lord brusebad jer Hans barmhjertighed. Du revert transgression vi counter
gengældelse. Vi udpeger Gehenna endelige bolig tvivlerne.
[17:9] Den Quran guides tilfredsstillende stien bringe gode nyhed til troendene leder
righteous liv de trænger great recompense
[17:10] Angående de disbelieve Herefter, vi tillave dem smertelige gengældelse.
[17:11] menneskelig være ofte bede noget smerte ham tænkning han bede noget gode.
menneskelig være er utålmodige.
[17:12] Vi rendered natten dagen to tegn. Vi stillede natten mørk dagen lighted som du
søge forråd fra Deres Lord therein. Den også etablerer jer timing system betyde
beregning! Vi dermed forklarer alt ind detalje.
[17:13] Vi registrerer skæbnen enhvere menneskelig være det tied hans neck Dagen
Opstandelse vi række ham rekord er tilgængelige.
[17:14] Læse Deres egen rekord! Today du suffice Deres egen reckoner.
[17:15] Whoever guided guided hans egen gode whoever går astray gøre så hans egen
detriment! Ing synder føde synderne af nogen eller Vi aldrig straffer først sende bud.
[17:16] Vi er annihilate nogen samfund vi lade lederne forpligte vast korruption therein!
Tidligere de trænger gengældelse vi annihilate det komplet.
[17:17] Mange generation haver vi annihilated Noah. Deres Lord er effektivest ind
omgang med synderne Hans servants; Han er fully Cognizant Seer!
[17:18] Nogen udvælger den fleeting liv hans prioritet vi rush ham hvad vi beslutte give
ham derefter vi forpligter ham Gehenna han lider permanent foragtede besejre
[17:19] Angående de udvælger Herefter idet deres prioritet arbejder retmæssighed mens
troende deres indsatser værdsættes!
[17:20] I hvert en af dem vi forsyner; vi forsyne for de de Deres Lord’s bounties. Deres
Lord’s bounties er uudtømmelige.
[17:21] Notere hvordan vi foretrak visse folk others ind den liv)! Forskellene Herefter er
fjerneste greater fjerneste betydende.
[17:22] Du ikke sætte nogen øvrige gud GUD lest du slutning foragtede disgraced
[17:23] Deres Lord forordner du ikke tilbede undta Ham Deres forældre hædres! Idet
længes idet ene begge af dem leve du aldrig sie til dem Uff slightest gestusen ærgrelse)
nor skulle du råber dem; du behandle dem amicably!
[17:24] Og lavtliggende i dem vingerne ydmyghed venlighed sie, Min Lord haver
barmhjertighed dem de rejst mig infancy.
[17:25] Deres Lord er fully aware af Deres inderste tanker. Du vedligeholder
retmæssighed Han er Forgiver af de fortryder.
[17:26] Du give due almisse slægtningerne behøvende fattig rejse alien ikke er
overdrevne ekstravagante.
[17:27] Ekstravagante være brethren djævlene djævelen er unappreciative af hans Lord
[17:28] Jævne dersom du sving dem jer forfølge barmhjertigheden af Deres Lord du
behandle dem rarest måden!
[17:29] Du ikke keep Deres hånd stingily tied Deres neck nor skulle du tosset åbner det
oppe lest du slutning blamed og sorry
[17:30] Deres Lord forøger forrådet nogen Han udvælger mindsker det. Han er fully
Cognizant af Hans væser Seer.
[17:31] Du ikke dræbe Deres børn due til frygte af fattigdom! Vi forsyne for dem også
angående jer. Drab dem er gross angreb.
[17:32] I skulle forpligte ægteskabsbrud; det er gross synd onde opførsel!
[17:33] Du ikke dræbe nogen person – I GUD stille liv hellige! – Undtar retfærdighed.
En dræbes unjustly derefter vi giver hans arving myndighed håndhæve retfærdighed
Dermed han ikke toppe grænserne hævne mordet; han hj.
[17:34] Du ikke røre forældreløse pengen frelser deres egen gode indtil de når
modenhed. Du fulfill Deres covenants covenant er great ansvar.
[17:35] Du give fulde måle hvornår du handler veje equitably! Den er godt og righteous.
[17:36] Du ikke acceptere nogen information du verificerer det jer. Jeg giver jer forhøret
eyesight hjernen I er ansvarlige i bruge dem.
[17:37] Du ikke gå stolt jord – Du ikke kede jorden nor kunne du er idet høje idet
bjergene.
[17:38] al onde opførsel fordømmes Deres Lord
[17:39] Den er visse af visdommen inspirere til jer Deres Lord Du ikke sætte another
gud GUD lest du slutning Gehenna blamed besejrede!
[17:40] Deres Lord givet I drenge har mens give englene døtre!? Hvordan du utter such
blasfemi?
[17:41] Vi cited ind den Quran al art af eksempler) som de tage heed Det eneste
augments deres modvilje.
[17:42] Sie xxxx var nogen øvrige guder Ham idet de claim de forsøge overthrow
Possessor tronen!
[17:43] Han forherliges Han er adskilligt too exalted fjerneste above deres utterances.
[17:44] Forherligende Ham er syv universerne jorden enhver dem! Xxxx er intet ikke
forherliger Ham I ikke forstå deres forherligelse! Han er Clement Forgiver.
[17:45] Hvornår du læser Quran vi sted I de ikke tro ind Herefter usynlige barriere.
[17:46] Vi placerer skjold deres forstande forhindre dem fra forstå det døvhed deres
ører! Og hvornår du prædiker Deres Lord bruge Quran alene de løbe modvilje.
[17:47] Vi er fully aware af hvad de høre hvornår de lytte til jer hvornår de konspirere
secretly – Tvivlerne sir Du følger crazy mand.
[17:48] Notere hvordan de beskriver jer hvordan den volder dem vildfarne off stien!
[17:49] De sagde Efter vi sving into bones fragment vi får resurrected igen!?
[17:50] Sie Sågar du sving into rokker stryge!
[17:51] Jævne du sving into nogen art af anlæggelse som du deem umulige. De derefter
sie Som bringe os tilbage? Sie En oprettede jer ind den først sted, De derefter ryste deres
hoveder sir Hvornår ville er? Sie være closer end du synes!
[17:52] Dagen Han indkaldelse jer du svare ved prisende Ham I derefter indse at du
varede ind den liv korte mens
[17:53] Fortælle Min servants behandle hvert øvrig bedst mulige måde djævelen altid
forsøge drive kile dem! Sikkert djævelen er mand ardent fjende.
[17:54] Deres Lord kende I tilfredsstillende! Hans viden Han brusebad jer med
barmhjertighed, Han requite I. Vi ikke sendte jer er deres advocate
[17:55] Deres Lord er tilfredsstillende knower af enhver ind himlene jorden. Ind
overensstemmelse med den viden vi foretrak visse profeter others. For eksempel vi gav
David Salmerne.
[17:56] Sie Implore whatever idoler du sætte Ham. De ikke haver magt afløse Deres
plager nor dåse de forhindrer dem!
[17:57] Jævne idolerne de implore søger vejene betyder deres Lord De bede Hans
barmhjertighed frygt Hans gengældelse. Sikkert gengældelsen Deres Lord er
skrækkelige.
[17:58] Xxxx ikke er samfund vi ikke annihilate Dagen Opstandelse inflict severe
gengældelse dem! Den allerede skrive bogen.
[17:59] hvad stoppe os fra sende miraklerne være som hidtige generationerne forkaster
dem! For eksempel vi udfoldede Thamoud kamelen dybe (mirakel) de transgressed det Vi
sendte miraklerne kun instill ærbødighed
[17:60] Vi meddelte jer som Deres Lord fully kontrollerer folkene vi rendered visionen
som vi udfoldede jer prøve folkene træet er accursed Quran! Vi udfoldede dem solid
proofs instill ærbødighed dem den eneste augmented deres trods!
[17:61] Hvornår vi sie til engel, Falde prostrate Adam de falde prostrate Satan. Han
sagde jeg prostrate ene I Skulle oprettede mudder?
[17:62] Han sagde Idet Du hædrer ham mig Du respit mig Dagen Opstandelse jeg
possess al hans efterkommere et få”.
[17:63] Han sagde Derefter gå; I de følge du ende Helvede Deres requital; equitable
requital!
[17:64] Du lokke dem Deres stemme mobilisere al Deres fremtvinge al Deres mænd
dem deler ind deres penge børn løfte dem! Noget djævelen lover er nej mer end illusion.
[17:65] Angående Min servants du ikke haver magt dem. Deres Lord suffices advocate
[17:66] Deres Lord er En volder skibene flyde oceanet som du søge Hans bounties! Han
er Barmhjertigest mod jer.
[17:67] Du hjemsøges havet du glemmer Deres idoler sincerely implore Ham alene. idet
snart idet Han frelser jer shore I revert Indeed menneskelig være er unappreciative.
[17:68] Du garanterede den Han have ikke volde landet shore svale I? Eller som Han
ikke sende jer tempest derefter du ikke grundlægger beskytter?
[17:69] Du garanterede Han have ikke tilbagekomst I havet igen derefter sender jer
storm drukner jer Deres vantro? Tidligere den hænder vi ikke give jer another chance.
[17:70] Vi hædrer børnene Adam forsynede dem ride på land ind havet! Vi forsyne for
dem gode forråd vi gav dem greater fordele end mer af vore væser.
[17:71] Dagen komme hvornår vi indkaldelse enhvere folk sammen deres rekord.
Angående de gives rekord retmæssighed de gøre det læste deres registrere ikke lide
mindst uretfærdigheden!
[17:72] Angående de er blænder ind den liv de være blinde Herefter jævne et lot ond
[17:73] De næsten bortledte jer åbenbaringerne vi giver jer. De ville jer fabricate noget
eller ind orden overveje jer kammerat!
[17:74] Dersom ikke var vi styrkede jer jer næsten leaned dem simpelthen et lille bed!
[17:75] Havde jer gjort at vi fordoble gengældelsen I ind den liv efter død du
grundlægge ingen hjælpes jer os!
[17:76] De næsten forvist jer landet afskaffe jer de revert jer venstre.
[17:77] Den er gennemført sagen al budene vi sendte jer I grundlægge som vore system
aldrig skifter!
[17:78] Du observe Kontakten Bøn (Salat) hvornår solen aftar fra dens højeste punkt
hos noon det flytter solnedgang. Du også observe (recitationen Quran hos daggry.
(Recitere) Quran hos daggry bevidnes!
[17:79] Natten du meditere ekstra kreditere som Deres Lord raise jer ærværdige rang!
[17:80] Sie Min Lord tilstå mig ærværdige admittance lader mig afrejse ærværdige
afrejse bevilger mig Jer mægtige understøttelse!
[17:81] Proklamere sandheden prevailed falsehood vanished falsehood inevitably
vanish!
[17:82] Vi sender derned Quran læge barmhjertighed troendene. Hos den samme tid, det
kun forøger wickedness overtræderne.
[17:83] Hvornår vi velsigner menneskelig være han bliver preoccupied heedless.
Hvornår modgang strejke ham han drejer mismodige.
[17:84] sie Enhver arbejder ind overensstemmelse med hans tro Deres Lord kender god
der en guided rigtig stien!
[17:85] De spørger jer åbenbaringen. Sie åbenbaringen kommer min Lord Viden givet
jer være minut
[17:86] Vi ville vi skiftes hvad vi afslørede jer derefter du ikke grundlægge beskytter os.
[17:87] Den er barmhjertighed Deres Lord Hans velsignelser I er great
[17:88] Sie Dersom al menneskerne al jinns banded sammen ind orden producere Quran
den de aldrig producere noget det nej substans hvordan mere bistand de lent ene another
[17:89] Vi cited folkene ind den Quran al art af eksempler mest folk insistere upon
disbelieving
[17:90] De sagde Vi ikke tro jer du volder forår gush slibe
[17:91] Eller på nær du ejer have af dato håndflader drue floder løbende gennem det.
[17:92] Eller på nær du volder hobe himlen I claimed falde os! Eller på nær du bringer
GUD englene vore øjne.
[17:93] Eller på nær du ejer luksuøse palæ eller du klatrer himlen. Jævne dersom du
klatrer vi ikke tro du bringer bog vi kunne læste. Sie Glory være min Lord Er jeg nogen
mer end menneskelige bud?
[17:94] Hvad forhindrede folkene fra troende hvornår vejledningen kom dem deres
talemåde er GUD sendte menneskelig være bud?
[17:95] Sie Dersom jorden beboedes engle vi sende derned dem himlen engel bud!
[17:96] Sie GUD suffices idet vidne mig I! Han er fully Cognizant af Hans tilbedere
Seer.
[17:97] Whomever GUD guides de jo guided en. Og whomever Han sender astray jer
aldrig grundlægge dem nogen lords beherske Ham. Vi indkaldelse dem Dagen
Opstandelse forcibly; blænde stumme døve! Deres destination er Helvede; nårsomhelst
det køle vi forøge deres ild
[17:98] Such er deres retfærdige gengældelse siden de forkastede vore åbenbaringer. De
sagde Efter vi sving into bones fragment vi resurrected nye anlæggelse?
[17:99] De ikke se GUDEN oprettede himlene jorden er able til oprette samme
anlæggelserne? (Den) Han forudbestemmer dem uigenkaldelige liv spænder? Tvivlerne
insisterer upon disbelieving
[17:100] Proklamere Dersom du possessed min Lord’s skatter barmhjertighed du
tilbageholde dem frygtende du opbruge dem! menneskelig være er nærige.
[17:101] Vi understøttede Moses ni dybe mirakler – Spørge Børnene Israel! Hvornår han
gik dem Pharaoh sie til ham jeg tro jer Moses fortryllet
[17:102] Han sagde Du kender fulde godt som ingen manifest de tydeligvis Lord af
himlene jorden. Jeg tro jer Pharaoh doomed
[17:103] Hvornår han forfulgte dem idet han chased dem landet vi druknede ham
sammen de sided ham al af dem.
[17:104] Vi sie til Børnene Israel siden Gå lever den land! Hvornår endelige profetien
kommer vedtage vi indkaldelse jer al ene gruppe!
[17:105] Truthfully vi sendte det derned sandheden det komme Vi ikke sendte jer bærer
gode nyhed også ligesom warner.
[17:106] Quran vi frigi’r slowly ind orden du læse det folkene længe periode vi sendte
det derned al hos tidligere.
[17:107] Proklamere Tro ind det ikke tro ind det. De possess viden hidtige scriptures
hvornår det recitere dem de falder derned deres hager prostrating!
[17:108] De sir Glory er vore Lord Den fulfills vore Lord’s profeti.
[17:109] De falder deres hager prostrating weeping I det augments deres ærbødighed!
[17:110] Sie Benævne Ham GUD benævne Ham mest Gracious; whichever navn du
bruger Ham belongs bedst navne. Du ikke utter Deres Kontakte Bønner (Salat) too
højlydt nor secretly; bruge moderate tone!
[17:111] Proklamere Prise er GUD aldrig begotten søn nor gøre Han haver partner Hans
kingship nor gøre Han behøver nogen allierede svaghed magnify Ham vedvarende!