Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Jumuʽah

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[62:1] Forherlige GUD er alt himlene alt jord; Kongen mest Hellige Almægtig, mest
Kloge!
[62:2] Han er En sende til gentiles bud dem recitere dem Hans åbenbaringer purify dem
undervise dem scripture visdom! Indenfor den de gik langt astray.
[62:3] Til mange generationer efterfølgende til dem. Han er Almægtige Klogest.
[62:4] Such er gud grace at Han bestows whomever Han viljer! GUD ER Possessor
UENDELIGE Grace
[62:5] Eksemplet af de gaves Torahen derefter mislykkedes uphold det være æselet bære
great arbejder litteratur. Usle indeed er eksemplet folk forkastede gud åbenbaringer. GUD
IKKE guide wicked FOLKENE.
[62:6] sie O du er Jødiske jer claim at du er gud udvælge til udelukkelsen al øvrig folk
derefter du længes død du er sandfærdige!
[62:7] De aldrig længes det hvad de forpligter. GUD ER fully aware af DE wicked.
[62:8] Sie døden du er forsøge evade ville fangst oppe med I snart senere! Derefter du
returneres Knower af al hemmeligheder erklæringer derefter Han meddele jer af alt du
gjorde.
[62:9] O I tror hvornår Congregational Bønnen (Salat Al-Jumu ah) kungøres på Fredag
du fremskynde commemoration GUD nedgang al branche! Den er godt jer dersom du
kun kendte.
[62:10] Tidligere bønnen kompletteres du sprede landet søge gud bounties fortsætter
mindes GUD hyppigt som du lykkes!
[62:11] Hvornår visse af dem komme branche deal visse underholdning de rush det
forlade I stående! Sie Hvad GUD possesses er fjerneste godt end underholdningen
branche GUD ER TILFREDSSTILLENDE FAMILIEFORSØRGEREN.