Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Kahf

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[18:1] Prise GUD afslørede Hans servant den scripture stille det fejlfrie!
[18:2] Perfekte (scripture) advare af severe gengældelse fra Ham afsie gode nyhed til
troendene leder righteous liv som de fortjener gavmilde recompense
[18:3] Hvori de abide permanent.
[18:4] Til advare de sagde GUD begotten søn!
[18:5] De ikke possess viden den nor gjorde deres forældre! Hvad blasfemi komme ydre
af deres gabe! hvad de utter er gross løgn.
[18:6] I blame deres besvarelse den narration deres disbelieving ind det; du bedrøves.
[18:7] Vi pryder alt jord ind orden prøve dem dermed skelne de hos dem arbejder
retmæssighed!
[18:8] Inevitably vi wipe ydre alt det forladende det komplet barren
[18:9] Hvorfor eller du synes vi er gøre fortællende I folkene hulen antallene forbinde
med dem? De er vore wondrous tegn.
[18:10] Hvornår ungdommene skiftes ly hulen de sagde Vore Lord brusebad os Deres
barmhjertighed velsigner vore affære Deres vejledning!
[18:11] Vi derefter forsegle deres ører hulen i forudbestemte antal år.
[18:12] Derefter vi resurrected dem se der af to gilderne tælle løbetiden deres ophold
therein!
[18:13] Vi narrate jer deres historie truthfully. De var ungdomme tro ind deres Lord vi
forøgede deres vejledning!
[18:14] Vi styrkede deres hjerter hvornår de stå proklamerede Vore eneste Lord er Lord
af himlene jorden! Vi aldrig tilbede nogen øvrige gud Ham. Anderledes vi være fjerneste
astray.
[18:15] Her er vore folk sætte guder Ham! Kun de forsyne nogen proof understøtter
deres stand! Hvem ondere end en fabricates ligger er tillægge dem GUD?
[18:16] Siden jer ønske undlade dem deres tilbede af foruden GUD skiftes ly hulen! maj
Deres Lord brusebad I Hans barmhjertighed forestår jer til den omgående bestemmelse!
[18:17] Du se solen hvornår det steg komme omgående side deres hule og hvornår det
sætter det skinnede dem fra venstre idet de sove udhule thereof. Den er ene af gud
portents. Whomever GUD guides de jo guided en whomever Han sender astray jer ikke
grundlægge ham guiding lærer.
[18:18] Du tro de være vågne, hvornår de var faktisk asleep Vi drejede dem til den
omgående side venstre side mens deres hund udstrække hans arme deres midte! Havde du
kiggede dem jer fled dem stricken terror!
[18:19] Hvornår vi resurrected dem de spurgte hvert øvrig “Hvordan længes have I
været her? Vi er her ene dag rolle af dagen de svarede! Deres Lord kender
tilfredsstillende hvordan længes vi blev her så sende en af os den penge city! Lade ham
hente renest mad købe visse i os! Lade ham keep lavtliggende profil tiltrække nej
opmærksomhed
[18:20] De opdager jer de sten du fremtvinger du revert deres religion derefter du aldrig
lykkes.
[18:21] Vi voldte dem opdages lade enhver kende gud løfte er sand flytte al tvivl
slutningen verdenen! Folkene derefter disputed sig dem. Visse sagde bygge bygning dem.
Deres Lord er tilfredsstillende knower dem! De prevailed sagde Vi bygge sted tilbedelse
dem.
[18:22] Visse sie De var tre; deres hund er fjerde stunden others sie Fem; sjette værende
deres hund idet de gættede. Others sagde Syv otte var deres hunden. Sie Min Lord er
tilfredsstillende knower af deres antal Kun et få kendte korrekte antallet! Derfor gøre ikke
argumentere dem; simpelthen gå langs med dem! Du ikke konsulterer nogen den.
[18:23] Du ikke sie du gøre noget ind den fremtidig,,
[18:24] Uden talemåde GUD villige. du glemme gøre den du omgående mindes Deres
Lord sir maj min Lord guide mig god næste tid
[18:25] De blev deres hule 300 år forøge ved ni.
[18:26] Sie GUD er tilfredsstillende knower af hvordan længes de blev der Han kender
al hemmeligheder himlene jorden! Ved Hans grace du se; Hans grace du høre! Xxxx er
ingen Ham Lord Beherske Han aldrig permits nogen partnere dele Hans kingship!
[18:27] Du recitere hvad afsløres jer af Deres Lord’s scripture. Intet abrogate Hans glose
du ikke grundlægge nogen øvrige kilde det!
[18:28] Du fremtvinge være de tilbeder deres Lord dag og nat, søgende Ham alene! Ikke
sving Deres øjne dem søge forfængelighederne den verden! Nor skulle du adlyder en hvis
hjerte vi rendered oblivious til vore meddelelse; en forfølger hans egen begær prioriteter
forvirres.
[18:29] Proklamere Den er sandheden Deres Lord derefter whoever viljer lader ham tro
whoever viljer lader ham disbelieve! Vi tillave overtræderne ild som komplet omringe
dem. Hvornår de skriger hjælp de være givet flydende koncentrere syrlige som skolde
ansigterne! hvad usle drink! hvad usle destiny!
[18:30] Angående de tro lede righteous liv vi aldrig mislykkes recompense de arbejder
retmæssighed!
[18:31] De trænger haver Eden hvori floder strømmer. De prydes therein armbånd guld
slide beklæde af grønnes silke fløjl ville hvile på komfortable furnishings! hvad
vidunderlige belønning; hvad vidunderlige bolig!
[18:32] Cite i dem eksemplet to mænd vi gav en af dem to haver druer omringe ved dato
håndflader placerede øvrige crops dem!
[18:33] Begge haver producerede deres crops på tid, storsindet vi voldte flod løbe dem.
[18:34] Tidligere efter høstende han boastfully fortalte hans kammerat jeg er fjerneste
fremgangsrigere end I jeg befaler mere respekt folkene!
[18:35] Hvornår han indgik hans have han wronged hans sjæl sigende jeg ikke tro den
nogensinde ende!
[18:36] Også jeg tro den er det; jeg ikke synes Timen Herefter nogensinde komme
vedtage. Jævne dersom jeg returneres min Lord jeg (være dygtige nok possess et jævn
god ene hen der
[18:37] Hans kammerat sie til ham idet han debated ham du disbelieved En som
oprettede jer støv derefter tiny nedgang derefter perfektionere I into mand?
[18:38] Angående mig GUD er min Lord jeg aldrig sætte nogen øvrige gud min Lord
[18:39] Hvornår du indgik Deres have du sie ‘Den er hvad GUD giver mig (Maa Shaa
Allah)! Ingen possesses magt GUD La Quwwata Ellaa Bellaah.) ‘! Du se jeg possess
småt penge småt børn end I.
[18:40] Min Lord bevilge mig god end Deres have! Han sende voldsomme storm himlen
wipes ydre Deres have forlade det komplet barren
[18:41] Dens vand synke dybere Deres nå
[18:42] Indeed hans crops wiped ydre han ende sorrowful begræde hvad han spent det
ind forfængelig hans egendom lægge barren Han sluttelig sagde Jeg ønske jeg aldrig
sætte min egendom gud min Lord
[18:43] Nej fremtvinge jord hjælpes ham imod GUD nor var det mulige i ham modta
nogen hjælp!
[18:44] Er eneste sand Lord behersker er GUD; Han forsyner bedst recompense Ham er
tilfredsstillende destiny!
[18:45] Cite i dem eksemplet den liv idet vander at vi sender himlen producere planter
jorden derefter de sving into hø puste vinden. GUD ER able til gøre al TING.
[18:46] Penge børn er glæderne den liv righteous arbejderne forsyne evige recompense
fra Deres Lord fjerneste god håbe!
[18:47] Dagen komme hvornår vi wipe bjergene I se jorden barren Vi indkaldelse dem
al ikke forlade singel ene af dem!
[18:48] De præsenteres Deres Lord række. Du kommer os individer netop idet vi
oprettede jer initially. Indeed den er hvad jer claimed vilje aldrig hænder!
[18:49] Rekorden udfoldes du se skyldige fearful af dens indehold. De sie Ve til os.
Hvorfor den bog forlader intet lille stor uden tællende det? De grundlægge alt de gjorde
bragte væk! Deres Lord er aldrig unjust mod nogen.
[18:50] Vi sie til engel, Falde prostrate Adam. De fælder prostrate Satan. Han blev jinn
han disobeyed ordnen Hans Lord I udvælge ham hans efterkommere idet lords Mig jævne
de er Deres fjender? hvad usle substitute
[18:51] Jeg aldrig permitted dem bevidne anlæggelsen af himlene jorden nor
anlæggelsen af sig! Nor gøre jeg permit wicked arbejdet Min kongerige!
[18:52] Dagen komme hvornår Han sir Benævner Min partnere der du claimed er guder
Mig de benævne på dem de ikke svare dem. Uoverkommelige barriere skilles dem fra
hvert øvrig
[18:53] Skyldige viljen ser Helvede indse de falde det! De ikke have flygte therefrom
[18:54] Vi cited ind den Quran enhvere art af eksempel menneskelig være er mest
diskuterelystne væs.
[18:55] Intet forhindrede folkene fra troende hvornår vejledningen kom dem søgende
tilgivelsen af deres Lord som de fordrede se samme (art af miraklerne) hidtige
generationerne udfordrede se gengældelsen beforehand!
[18:56] Vi kun sender budene blot deliverers gode nyhed også ligesom warners. De
disbelieve argumenterer falsehood besejre sandheden de skiftes Min proofs varsler ind
forfængelig
[18:57] Som er ondere end de påmindes af deres Lord’s proofs derefter disregard dem
uden indseende hvad de gør! Følgelig vi placerer skjolde deres hjerter forhindre dem
forstående det (Quran) døvhed deres ører! Dermed nej substans hvad du gøre guide dem
de aldrig nogensinde guided
[18:58] Deres Lord er Forgiver fulde af barmhjertighed. Han benævnede dem konto for
deres deeds Han annihilate dem meget der derefter! Hellere Han giver dem respit
specifikke forudbestemte tid derefter de aldrig flygte.
[18:59] Mange samfund vi annihilated deres transgressions; vi udpegede specifikke tid
deres tilintetgørelse.
[18:60] Moses sie til hans servant jeg ikke hvile jeg når punktet hvor to floderne træffes
nej substans hvordan længe det tager.
[18:61] Hvornår de nåede punktet hvor de traffes de glemte deres fisk det grundlægger
dens vej tilbage floden lumskt.
[18:62] Efter de vedtog den punkt han sie til hans servant have frokost! Al den rejse
thoroughly opbruger os.
[18:63] Han sagde Mindes hvornår vi sad klippen tilbage der Jeg ikke betalte
opmærksomhed til fisken. Var djævelen stillede mig glemme det det grundlægger dens
vej tilbage floden fremmet!
[18:64] Moses sagde var stedet vi kiggede De sporede deres foranstaltninger tilbage.
[18:65] De grundlagde en af vore servants vi velsignede med barmhjertighed, bestowed
ham vort egen viden.
[18:66] Moses sie til ham jeg følger jer som du undervise mig visse af viden
vejledningen bestowed upon jer?
[18:67] Han sagde Du ikke stå være mig.
[18:68] Hvordan du står som du ikke begribe?
[18:69] Han sagde Du grundlægge mig GUD villige patient. Jeg ikke disobey nogen
befaling du giver mig.
[18:70] Han sagde du følger mig derefter du ikke spørge mig noget jeg udvælger
fortælle jer det.
[18:71] Så de gik. Hvornår de boarded skib han kaliber hul det. Han sagde du fødte hul
det Gøre drukne dens folk? Du forpligter noget forfærdelige.
[18:72] Han sagde jeg ikke sie du stod kunne være mig?
[18:73] Han sagde jeg er sorry Ikke straffer mig min glemsomhed; ikke er too harsh
mig.
[18:74] Så de gik. Hvornår de traffes unge dreng han dræbte ham. Han sagde du dræbte
such uskyldige person hvem ikke dræbte another person? Du forpligter noget horrendous.
[18:75] Han sagde jeg ikke fortalte jer du stå kunne være mig?
[18:76] Han sagde jeg spørger jer omkring noget eller derefter gøre ikke keep mig I! Du
ser nok apologies mig.
[18:77] Så de gik. Hvornår de nåede vise samfund de spurgte folkene mad de vægrede
vært dem! Snart de grundlægge mur sammenbryde han fastlagde det! Han sagde Du
fordre lønning den!
[18:78] Han sagde Nu vi rolle selskab. Jeg forklare jer alt du ikke stå.
[18:79] Angående skibet det belonged til fattige fiskere jeg ville render det defekte!
Xxxx var konge komme efter dem konfiskerede enhvere skib forcibly.
[18:80] Angående drengen hans forældre var gode troende vi så han bebyrdede dem
hans transgression vantro.
[18:81] Vi willed Deres Lord substitute hans sted another søn; en er godt retmæssighed
venlighed.
[18:82] Angående muren det belonged til to forældreløs drenge city. Under xxxx var
skat belonged til dem. Fordi deres far var righteous mand Deres Lord ville dem til vokse
attain fulde styrke derefter ekstrahere deres skat Such er barmhjertighed Deres Lord Jeg
gjorde ingen af den af min egen volition. Den er forklaringen tingene jer ikke stå!
[18:83] De spørger jer Zul-Qarnain. sie jeg narrate jer visse af hans historie.
[18:84] Vi bevilgede ham myndighed jord forsynede ham al art af betyde
[18:85] Derefter han forfulgte en vej
[18:86] Hvornår han nåede fjerneste vest han grundlagde solen sætte vast ocean
grundlægge folk der! Vi sagde O Zul-Qarnain du regel idet du ønsker; enten straffe er
venlige til dem!
[18:87] Han sagde angående de transgress vi straffe dem; derefter hvornår de returnerer
deres Lord Han forpligte dem flere gengældelse.
[18:88] Angående de tro lede righteous liv de modtage gode belønning; vi behandle dem
kindly
[18:89] Derefter han forfulgte another vej
[18:90] Hvornår han nåede fjernest øst han grundlagde solen stige folk havde intet
shelter dem fra det!
[18:91] Selvfølgelig vi var fully aware af alt han grundlægge
[18:92] Han derefter forfølge another vej
[18:93] Hvornår han nåede dalen to palisader han grundlagde folk hvis sprog var knapt
forståelige.
[18:94] De sagde O Zul-Qarnain Gog Magog er corruptors jorden. Vi betaler I kunne
oprette barriere os dem?
[18:95] Han sagde Min Lord giver mig great bounties. Du cooperate mig jeg bygge
dæmning I dem.
[18:96] Bringe mig hobe af stryge. Tidligere han fyldte gap to palisaderne han sagde
Puste. Tidligere var røde hed han sagde Hjælp mig hælde tjære det!
[18:97] Dermed de ikke klatre det nor could de fødte hul det!
[18:98] Han sagde Den er barmhjertighed min Lord Hvornår profetien min Lord
kommer vedtage Han volde dæmningen smuldre! Profetien min Lord er sandhed.
[18:99] Hos den tid, vi lade dem invadere ene another derefter hornet pustes vi
indkaldelse dem al sammen!
[18:100] Vi præsentere Helvede den dag tvivlerne.
[18:101] De er en øjnene too veiled se Min meddelelse! Nor could de hører.
[18:102] De disbelieve tro de enes sætte Min servants guder Mig? Vi tillave tvivlerne
Helvede evige bolig.
[18:103] sie jeg fortælle jer værst taberne er?
[18:104] De er en arbejderne ind den liv er totalt astray de tro de gør gode.
[18:105] Such er de en disbelieved åbenbaringerne af deres Lord ind træffendes Ham!
Derfor deres arbejder er ind forfængelig Dagen Opstandelse de ikke have vægt
[18:106] Deres retfærdige requital er Helvede tilbage deres vantro og i mocking Min
åbenbaringer Min bude!
[18:107] Angående de tro lede righteous liv de trænger salige Paradis deres bolig!
[18:108] Permanent de abide therein; de aldrig ville nogen øvrige substitute
[18:109] Sie oceanet var blæk gloserne min Lord oceanet løbe ydre gloserne min Lord
løbe ydre jævne dersom vi fordobler blækket forråd
[18:110] sie jeg være nej mer end menneske jer inspireres som Deres gud er ene gud!
De håber træffes deres Lord arbejde retmæssighed aldrig tilbede nogen øvrige gud hans
Lord