Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Mujâdilah

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[58:1] GUD HØRER KVINDEN debated JER HENDES husband BEKLAGEDE GUD.
GUD HØRTE ALT TO AF JER DISKUTEREDE. GUD ER Hearer Seer.
[58:2] De hos jer frastøder deres koner (ved erklærende dem idet forbyde ind køn deres
mødre kende fulde godt som de ikke er deres mødre! Deres mødre er kvinderne give
fødsel til dem. Indeed de forpligter blasfemi falsehood. GUD ER Pardoner Forgiver.
[58:3] De frastøder deres koner ind den måde derefter forliges thereafter sone freeing
slave indenfor genoptagende deres kønslige relationer! Den er oplyse jer. GUD ER
Cognizant AF ALT JER GØRE!
[58:4] Du ikke grundlægge slave fri du faste to fortløbende måneder indenfor
genoptagende kønslige relationer! Du ikke faste derefter du fodre tres fattige folk. Du tro
ind GUD Hans bud. De er gud love. Tvivlerne incurred smertelige gengældelse.
[58:5] Sikkert de udkæmper GUD Hans bud forpligtes besejre deres hidtige modstykker
forpligtedes besejre! Vi sender derned klare proofs rejectors incurred skamfulde
gengældelse.
[58:6] Dagen komme hvornår GUD ville resurrect dem al derefter meddele dem af alt de
gjorde! GUD REGISTRERER ALT MENS DE GLEMMER DET. GUD BEVIDNER al
TING.
[58:7] Du ikke indser den GUD vide alt ind himlene alt på jord? Ing tre folk konspirere
secretly Ham værende deres fjerde nor fem Ham er sjette nor mindre end den nor flere
Ham værende der dem wherever de være! Derefter Dagen Opstandelse Han meddele dem
af alt de gjorde. GUD ER fully aware af al TING.
[58:8] Du noterede de var enjoined fra konspirerende secretly derefter insistere på
konspirerende? De konspirerer forpligte synde transgression ulydighed budet! Hvornår de
kommer jer de hilser jer hils foruden som forordne ved GUD. De sir sig “GUD ville ikke
straffer os vore utterances. Deres eneste requital er Gehenna hvori de forbrænde; hvad
usle destiny.
[58:9] O du tro du konfererer secretly du ikke konferere forpligte synde transgression
disobey budet! Du konferere arbejde retmæssighed fromhed! Du ærbødighed GUD der
du summoned
[58:10] Hemmelige sammensværgelse er djævelen ide der han søger smerte de troede.
Imidlertid han ikke smerte dem imod gud ville Ind GUD troendene tillid.
[58:11] O du tro du fortælles Behage stille rum du stille rum hvert øvrig sidde! GUD
ville DEREFTER stille rum I! Du spørges enes flytte enes og flytte GUD raises DE JER
tro, DE SKAFFER VIDEN HØJESTE RANGER. GUD ER fully Cognizant AF ALT
JER GØRE!
[58:12] O I tro hvornår du ønsker konferere budet du byde velgørenhed fattige) indenfor
jer gøre så! Den er godt jer og purer. Du ikke afford det derefter GUD er Forgiver
Barmhjertigest.
[58:13] Du mislykkedes give velgørenhed indenfor konfererende derefter fortrød
thereafter GUD accepterer Deres anger! Du observe kontakten bønner (Salat) giver
obligatoriske velgørenheden (Zakat) adlyde GUD Hans bud! GUD ER fully Cognizant
AF ALT JER GØRE!
[58:14] Du noterede de have befriended folk GUD er vrede? De heller belong I nor
dem. De bevidst sværger løgne!
[58:15] GUD tillave DEM severe GENGÆLDELSE. Usle indeed er hvad de brugte
gøre!
[58:16] De brugte deres eder betyde af repelling stien GUD. Følgelig de incurred
skamfulde gengældelse.
[58:17] Heller deres penge nor deres børn hjælpes dem GUD. De incurred hellfire hvori
de abide permanent.
[58:18] Dagen komme hvornår GUD resurrects dem al. De sværge Ham derefter netop
idet de sværge jer omgående tænkning de virkelig er omgående! Indeed de er egentlige
løgnerne.
[58:19] Djævelen possessed dem volde dem disregard gud meddelelse! De er gildet
djævelen. Absolut gildet djævelen er taberne.
[58:20] Sikkert de modarbejder GUD Hans bud være lowliest.
[58:21] GUD FORORDNER JEG MIN BUDE ville FLESTE assuredly VINDE GUD
ER MÆGTIGE Almægtig
[58:22] Du ikke grundlægge folk tro ind GUD Sidste Dagen befriending de modarbejder
GUD Hans bud jævn de var deres forældre deres børn deres siblings deres stamme! I de
Han forordner tro deres hjerte, understøttelser dem med inspiration fra Ham tilstå dem
into haver strømme streams hvori de abide permanent! GUD BEHAGES DEM DE
BEHAGES HAM! De er gildet GUD. Fleste assuredly gud gilder er vinderne!