Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Mu’minûn

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[23:1] Succesrige indeed er troendene;
[23:2] Som er ærværdige during deres Kontakte Bønner (Salat)!
[23:3] De undlader forfængelige snak.
[23:4] De giver deres obligatoriske velgørenhed (Zakat).
[23:5] De vedligeholder deres kyskhed.
[23:6] Kun med deres ægtefæller de er jo deres gøre de haver kønslige relationer; de
ikke er blamed
[23:7] De transgress de grænser er overtræderne.
[23:8] Hvornår det kommer deposita betro til dem også idet nogen enigheder de stiller
de er trustworthy.
[23:9] De observe deres Kontakte Bønner (Salat) jævnligt!
[23:10] Such er inheritors.
[23:11] De arve Paradis hvori de abide permanent.
[23:12] Vi oprettede menneskelig være fra vise art af mudder.
[23:13] Derefter vi reproducerede ham tiny nedgang placeres brønd beskytte
opbevaringsted.
[23:14] Derefter vi developed nedgangen into hænge (foster) derefter developed hænge
(fostret) into bite-size (fetus) derefter oprettede bite-size (fetus) into bones derefter
dækkede bones flesh Vi dermed producerer nye væs. Velsigne er GUD tilfredsstillende
Skaberen!
[23:15] Derefter sen på, du omkommer.
[23:16] Derefter Dagen Opstandelse du resurrected
[23:17] Vi oprettede jer syv universer lag vi være aldrig unaware af enlige væs dem.
[23:18] Vi sender derned himlen vande nøjagtige måle derefter vi oplagrer det slibe
Certainly vi lade det flygter.
[23:19] Med det vi producere i I frugthaver af dato håndflade druer al art af frugter
adskillige mader.
[23:20] Også træ indfødte til Sinai producere olie også ligesom fornøjelse spiserne!
[23:21] livestock forsyne jer lektion. Vi lader du drikker (mælk) fra deres bellies du
afleder andet gavn fra dem visse af dem du bruger i mad
[23:22] På dem på skibene I ride
[23:23] Vi sendte Noah hans folk talemåde O min folk tilbeder GUD. Du ikke haver
øvrige gud Ham. Du ikke være righteous?
[23:24] Lederne disbelieved hans folk sagde Den være nej mer end menneske jer vil
gevinst forgrundsstilling jer. Havde GUD willed Han sende engle! Vi aldrig høre noget
den vore forfædre.
[23:25] Han blot mand gåes crazy Netop tilsidesætte ham i awhile!
[23:26] Han sagde Min Lord bevilge mig sejr de disbelieved mig!
[23:27] Vi derefter inspirere ham Stille watercraft vore vagtsomme øjne ind
overensstemmelse med vore inspiration! Hvornår vore befale komme atmosfæret koger
oppe lægge det par af enhvere art (af Deres domesticated dyr) Deres familie undtar de
fordømte doomed Ikke tale til Mig på vedkommende af de transgressed de druknes!
[23:28] Tidligere du settled sammen de er I watercraft jer sie ‘Prise GUD i frelsende os
fra onde folkene. ‘!
[23:29] Sie ‘Min Lord lade mig disembark velsigne lokalitet; Du er god deliverer. ‘!
[23:30] De forsyne sufficient proofs I! Vi certainly lægge jer prøven.
[23:31] Derefter vi etablerede another generation efter Dem.
[23:32] Vi sende til dem bud fra dem sie Du tilbede GUD! Du ikke haver øvrige gud
Ham. Du ikke være righteous?
[23:33] Lederne hans folk disbelieved forkaste ideen Herefter – Selvom vi forsyne for
dem storsindet ind den liv – Sagde Den være nej mer end menneskelig være jer! Han æder
fra hvad du æder drikke idet du drikker!
[23:34] Dersom du adlyder menneskelig være I derefter du er virkelig tabere.
[23:35] Han lover jer jer omkommer sving into støve bones du komme igen?
[23:36] Umulige umulig indeed er hvad loves jer.
[23:37] Vi kun levende den liv – Vi leve omkomme! – Og vi aldrig resurrected
[23:38] Han er netop mand fabricated ligge tillagde dem GUD! Vi aldrig tro ham.
[23:39] Han sagde Min Lord bevilge mig sejr de disbelieved mig!
[23:40] Han sagde Snart de være sorry
[23:41] Gengældelsen struck dem equitably dermed vi drejede dem ruiner. wicked
folkene omkomme
[23:42] Derefter vi etablerede øvrige generationer dem.
[23:43] Ing samfund avancere dets forudbestemte skæbne nor forsinkelse det!
[23:44] Derefter vi sendte vore bude ind succession. Enhver tid bud gik hans samfund
de disbelieved ham. Følgelig vi annihilated dem ene øvrig stillede dem historie! Folkene
disbelieved omkommer.
[23:45] Derefter vi sendte Moses hans boder Aaron vore åbenbaringer dybe proof
[23:46] Til Pharaoh hans elders de drejede arrogante! De var tyngende folk.
[23:47] De sagde vi tro to mænd hvis folk er vore slaver?
[23:48] De forkastede to og følgelig de annihilated
[23:49] Vi gav Moses scripture de guided
[23:50] Vi stille sønnen Mary hans mor tegn vi gav dem ly mesa mad drink.
[23:51] O I bude æder gode forrådene arbejde retmæssighed! Jeg er fully aware af alt jer
gøre!
[23:52] Such er Deres congregation – Ene congregation – Jeg er Deres Lord du
ærbødighed Mig!
[23:53] De rive into disputing factions; hvert gilde glade hvad de haver!
[23:54] Derfor netop forlade dem deres konfusion i awhile!
[23:55] gøre de tro idet vi forsynede dem penge børn
[23:56] Vi showering dem velsignelser? Indeed de ikke haver ide.
[23:57] Sikkert de er reverently bevidste af deres Lord
[23:58] Som tro ind åbenbaringerne deres Lord
[23:59] Og som aldrig sætte nogen idoler deres Lord
[23:60] Ligesom de giver deres velgørenheder deres hjerte er fully ærværdige. De
anerkender at de summoned deres Lord
[23:61] De er ivrige gøre righteous arbejder; de kappes ind gørende dem!
[23:62] Vi aldrig bebyrder nogen sjæl dens betyde vi keep rekord utters sandheden.
Ingen lide uretfærdighed.
[23:63] Deres forstande er oblivious til den de forpligter arbejder gøre ikke conform
den; deres arbejder er onde.
[23:64] Derefter hvornår vi requite deres ledere gengældelse de beklager.
[23:65] Ikke beklage nu; du give al hjælp fra os!
[23:66] Min proofs præsenteres jer I dreje Deres hæle!
[23:67] Du var too arrogante acceptere dem I defiantly disregarded dem!
[23:68] Hvorfor de ikke reflekterer den scripture? De ikke indser den de gøre modtaget
noget have aldrig attained deres forfædre?
[23:69] De mislykkes anerkende deres bud? Den de være disregarding ham?
[23:70] De besluttede den han have er crazy Indeed han bringer sandheden dem fleste af
dem hade sandheden!
[23:71] Indeed dersom sandheden conformed deres ønsker xxxx være chaos himlene
jorden; alt dem korrumperes! Vi giver dem deres proof de disregarding deres proof
[23:72] Du spørge dem lønning? Deres Lord’s lønning er fjerneste godt. Han er
tilfredsstillende Familieforsørgeren.
[23:73] Fleste assuredly du inviterer dem lige sti.
[23:74] De disbelieve Herefter sikkert afvige rigtig stien.
[23:75] Jævne hvornår vi showered dem med barmhjertighed, lettede deres problemer
de plunged dybere into transgression fortsatte bommert
[23:76] Jævne hvornår vi hjemsøgte dem gengældelse de aldrig drejede deres Lord
imploring
[23:77] Derefter hvornår vi requited dem severe gengældelsen de incurred de
chokeredes.
[23:78] Han er Ene som bevilgede jer forhøret eyesight hjernerne! Sjældent er jer
taknemlige.
[23:79] Han er En etablerede jer jord og Ham du summoned
[23:80] Han er En kontrollerer liv død Han er Ene som alternates natten dag. Du ikke
forstår?
[23:81] De sagde hvad deres forfædre sagde.
[23:82] De sagde Efter vi omkommer blive støve bones vi får resurrected
[23:83] Such løfter gaves os vore forældre ind den forbi. De er nej mer end tales fra
fortiden.
[23:84] Sie, “Til der belongs jorden enhver det dersom du kender?
[23:85] De sie, “Til GUD. Sie derefter I ikke skiftes heed
[23:86] Sie Som er Lord af syv universerne; Lord af great dominion?
[23:87] De sir GUD. Sie derefter du ikke drejer righteous?
[23:88] Sie Ind hvis hånd er al suverænitet al ting Han eneste en forsyne hjælpes behøve
nej hjælpes I er kender?
[23:89] De sir GUD. Sir Hvor ville du gå forkert”?
[23:90] Vi giver dem sandheden mens de er løgnere.
[23:91] GUD ALDRIG begotten SØN. Nor var der nogensinde nogen øvrige gud Ham.
Anderledes hvert gud erklære uafhængighed hans anlæggelser de kappes hvert øvrig i
dominance! GUD FORHERLIGES; LANGT DERES claims
[23:92] Knower af al hemmeligheder erklæringer; Han exalted langt havende partner!
[23:93] Sie Min Lord Du udfolder mig (gengældelsen) de incurred
[23:94] Min Lord lade mig ikke er en af transgressing folkene!
[23:95] Til udfolde jer (gengældelsen) vi reserverer dem er noget vi sagtens gøre!
[23:96] Derfor counter deres onde arbejder godhed; vi er fully aware af deres claims
[23:97] Sie Min Lord jeg søger ly I fra hviskenerne djævlene!
[23:98] Jeg søger ly ind I min Lord lest de kommer mig.
[23:99] Hvornår død kommer ene af dem han sir Min Lord sende mig!
[23:100] Jeg derefter arbejde retmæssighed alt jeg forlod. Ikke sande. Den er falske
claim han stiller. Barriere skilles hans sjæl den verden opstandelse.
[23:101] Hvornår hornet ikke pustes relationer dem findes den dag nor ville de omsorg
ene another
[23:102] Angående de vægte er tunge de være vinderne.
[23:103] De vægte er lyser er en tabte deres sjælene; de abide Helvede permanent.
[23:104] Fyre overvælde deres ansigter de varer miserably therein!
[23:105] Ikke var Min åbenbaringer recitere jer I kept forkaste dem?
[23:106] De sie Vore Lord vore wickedness overvælde os vi folk gikkes astray!
[23:107] Vore Lord tage os ydre af den; dersom vi returnerer vore gamle opførsel)
derefter vi er virkelig wicked!
[23:108] Han sie Abide therein ydmygede ikke tale til Mig!
[23:109] Gruppe Min servants bruge sie ‘Vore Lord vi tror så tilgi os brusebad os med
barmhjertighed! Af al barmhjertige en Du er mest Barmhjertige. ‘
[23:110] I mocked ridiculed dem omfatningen som du glemte Mig! Du brugte le dem.
[23:111] Jeg belønner dem today tilbage deres steadfastness stille dem vinderne.
[23:112] Han sagde “Hvordan længes du vare jord? Hvordan mer år?
[23:113] De sagde Vi varede dag rolle af dag! Spørge de talte!
[23:114] Han sagde faktisk du blev kortfattede interim jer kun kendte.
[23:115] Du tro vi Gøre oprettede I ind forfængelig du ikke var returnere os?
[23:116] exalted er GUD sande Suveræn Xxxx ikke er øvrige gud Ham; mest
Ærværdige Lord possessor al myndighed.
[23:117] Nogen afguder GUD nogen øvrige gud nogen art af proof han reckoning hviler
hans Lord Tvivlerne aldrig lykkes.
[23:118] Sie Min Lord brusebad os tilgivelse barmhjertighed! Af al barmhjertige en Du
er mest Barmhjertige.