Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Mumtahanah

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[60:1] O du tror du ikke befriend Min fjender Deres fjender traktere forelskelse venskab
dem jævne de disbelieved sandheden kommer jer! De persecute budet I simpelthen du tro
ind GUD Deres Lord Du mobiliserer kæmpe ind Min volde søgende Min velsignelser
hvordan du secretly elske dem? Jeg er fully aware af alt jer gemme alt du erklærer! De
hos jer gør den have indeed strayed rigtig stien!
[60:2] Nårsomhelst de træffer jer de behandler jer fjender smerte I deres hænder tunger!
De vil jer disbelieve.
[60:3] Deres slægtninger Deres penge aldrig hjælpes jer. Dagen Opstandelse Han
bedømme jer. GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[60:4] Gode eksempel sættes i I Abraham de ham. De sie til deres folk Vi disown I
idolerne du tilbeder GUD. Vi denounce jer I se intet fra os animosity had du tro ind GUD
ALENE. fejltagelse forpligtedes Abraham hvornår han sie til hans far jeg bede Deres
tilgivelse jeg ikke possess magt beskytte I fra GUD. Vore Lord vi stoler ind Du
forelægger Jer; Jer er endelige destiny!
[60:5] Vore Lord not oppressed de disbelieved tilgi os! Du er Almægtige Klogest.
[60:6] Gode eksempel sættes dem de søger GUD Sidste Dagen. Angående de sving
GUD er ind nej behøve (af dem) Praiseworthy.
[60:7] GUD SKIFTE animosity I DEM into ELSKE! GUD ER Omnipotent GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[60:8] GUD IKKE enjoin JER befriending DE IKKE UDKÆMPER JER RELIGION
IKKE evict JER DERES HJEM! Du befriend dem er equitable mod dem. GUD ELSKER
DE equitable.
[60:9] GUD enjoins JER KUN FRA befriending DE UDKÆMPER JER RELIGION
evict JER DERES HJEM band SAMMEN others banish JER! Du ikke befriend dem. De
befriend dem er overtræderne.
[60:10] O I tror hvornår tro kvinder abandon fjenden spørge asyl I du prøve dem! GUD
ER fully aware af DERES TRO. Tidligere du etablerer at de er troende jer ikke
tilbagekomst dem tvivlerne. De ikke er lawful vedvare ægtede dem nor skulle tvivlerne
tillades ægte dem! give dowries tvivlerne betaler! Du ikke forpligter fejl ved ægtende
dem så længes idet du betaler dem deres due dowries! Ikke keep disbelieving koner de
ønske sammenvokse fjenden)! Du spørge dem dowry du betalte de spørge hvad de
betalte. Den er gud regel; Han regler jer. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[60:11] nogen af Deres koner sammenvokser fjenderne lejr du fremtvinges udkæmpe du
fremtvinge fjenden kompensere mændene tabte deres koner give dem hvad de spent deres
koner! Du ærbødighed GUD ind der jer tro!
[60:12] O I profet hvornår tro kvinderne forladt tvivlerne) søge asyl du pledge jer de
ikke sætte nogen idoler GUD nor røve nor forpligte ægteskabsbrud, nor dræbe deres børn
nor fabricate nogen falsehood nor disobey Deres righteous ordner du acceptere deres
pledge beder GUD tilgi dem! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[60:13] O I tror gøre ikke befriend folk GUD er vredt som hopelessly stikkes vantro; de
er netop idet håbløse idet tvivlerne er allerede gravene!