Quran translations in many languages

Quran in Danish

Al-Qasas

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[28:1] T. S. M.
[28:2] De (breve) udgør proofs den dybe bog.
[28:3] Vi reciterer jer her visse historie af Moses Pharaoh truthfully for den gavn af folk
tror.
[28:4] Pharaoh dreje into tyran jord diskriminerede visse folk. Han persecuted
hjælpeløse gruppe af dem slaughtering deres sønner mens skånende deres døtre! Han var
indeed wicked.
[28:5] Vi willed kompensere de oppressed jord sving dem into ledere forarbejde dem
inheritors!
[28:6] Og til etablere dem jord give Pharaoh Hamaan deres trop smag deres egen
lægekunst!
[28:7] Vi inspirerede Moses’ mor Sygeplejerske ham og hvornår du frygter hans liv kast
ham into floden uden frygt sorg! Vi tilbagekomst ham jer stille ham ene budene!
[28:8] Pharaoh’s familie picked ham kun have ham lede oppositionen er kilde sorg dem!
Den er Pharaoh Hamaan deres trop var overtrædere.
[28:9] Pharaoh’s kone sagde Den være lykkelige fund mig I. Ikke dræbe ham i han være
af visse gavne os vi adoptere ham være vore søn. De ikke havde ide!
[28:10] Forstanden Moses’ mor voksede så bekymrede at hun næsten give væk hans
identitet. Vi styrkede hendes hjerte forarbejde hendes troende.
[28:11] Hun sie til hans søster Spor hans sti. Hun iagttog ham afar stund de ikke
perceive
[28:12] Vi forbød ham fra accepterende al sygepleje mødrene! (Hans søster) derefter
sagde jeg udfolde jer familie raise ham du skiftes gode omsorg af ham.
[28:13] Dermed vi restituerede ham hans mor ind orden behage hendes flytte hendes
bekymringer lade hende kende at gud løfte er sandheden! Imidlertid fleste af dem ikke
kender.
[28:14] Hvornår han nåede modenhed styrke vi forlenede ham klogt viden! Vi dermed
belønner de righteous.
[28:15] Tidligere han indgik city tilfældigtvis uden anerkendes folkene! Han grundlagde
to mænd udkæmpe en var (Hebraisk) hans folk øvrig var Ægyptisk hans fjender. Ene fra
hans folkene benævne på ham i hjælp hans fjende! Moses punched ham dræbende ham!
Han sagde Den er arbejdet djævelen; han er egentlige fjende, dybe misleader.
[28:16] Han sagde Min Lord jeg wronged min sjæl. behage tilgi mig Han tilgav ham!
Han er Forgiver Barmhjertigest.
[28:17] Han sagde Min Lord tilbage i Deres velsignelser mig jeg aldrig være tilhænger
skyldig en.
[28:18] Ind den formiddag han var city ræde vagtsomme. En søgte hans hjælpen igår
spørge hans hjælp igen. Moses sie til ham Du er virkelig besvær maker.
[28:19] Indenfor han attempted strejke deres fælles fjende han sagde O Moses du vil
gøre dræbe mig idet jer dræbte øvrige manden igår? Tydeligvis du ønsker være tyran
jord; jer ikke ønske være righteous!
[28:20] Mand kom løbende fra øvrige side af city talemåde O Moses folkene er plotting
dræbe I! Du god forlade omgående! Jeg giver jer gode råd.
[28:21] Han fled city ræde vagtsomme. Han sagde Min Lord frelse mig fra tyngende
folkene!
[28:22] Ligesom han færdedes Midyan han sagde maj min Lord guide mig rigtig stien!
[28:23] Hvornår han nåede Midyan’s vand han grundlagde folkemængde af folk vanding
bemærkte to kvinder vente på den side! Han sagde Hvad er det jer behøver? De sagde Vi
ikke er able til vand folkemængden disperses vore far er gamle mand!
[28:24] Han vandede dem derefter dreje shade talemåde Min Lord whatever forråd du
sende til mig jeg er ind dire behøve i det.
[28:25] Snart ene af to kvinderne tilnærmede ham shyly sagde Min far inviterer du
betale jer vandende os. Hvornår han traffes ham fortælle ham hans historie han sagde
ikke Have frygte! Du frelses tyngende folkene.
[28:26] Ene af to kvinderne sagde O min far hire ham! Han er bedst en hire han er stærk
ærlige.
[28:27] Han sagde Jeg ønske byde ene af min to døtre du til ægte tilbage arbejde mig
otte pilgrimsfærd dersom du stiller dem ti det være frivillige Deres rolle! Jeg ikke ønsker
stille den substans too vanskelige i jer. Du grundlægge mig GUD villige righteous.
[28:28] Han sagde Det er enighed mig I. Whichever periode jeg fulfill du ikke være
averse til enten ene. GUD ER GARANTEN AF hvad VI SAGDE.
[28:29] Hvornår han opfylde hans forpligtelse han færdedes hans familie Ægypten). Han
så skrænten Mount Sinai ild. Han sie til hans familie Ophold her. Jeg ser ild. Maybe jeg
bringe I nyhed portion ilden varm I.
[28:30] Hvornår han nåede det han hed udkanten omgående side dalen velsigne pletten
brændende busken lokaliseredes O Moses den er Mig. GUD; Lord AF UNIVERSET.
[28:31] Kaste derned Deres stab Hvornår han så det gribende såsom dæmon han dreje
ca. fled O Moses komme ikke er ræde. Du er perfectly pengeskab
[28:32] Lægge Deres hånd into Deres lomme det komme hvide blemish Folde Deres
vinger settle derned Deres frygt! De er to proofs fra Deres Lord udfoldes Pharaoh hans
elders de er wicked folk.
[28:33] Han sagde Min Lord jeg dræbte en af dem og jeg frygter lest de dræber mig.
[28:34] Også min boder Aaron er veltalende end jeg. Sender ham mig hjælper bekræfte
styrke mig! Jeg frygter lest de disbelieve mig.
[28:35] Han sagde Vi styrke jer Deres boder vi forsyne jer begge manifest myndighed.
Dermed de ikke være able til berøring enten en af jer. Med vore mirakler to af jer
sammen med de følger jer være sejrherrerne.
[28:36] Hvornår Moses gik dem vore proofs klare dybe de sagde Den fabricated trylleri
Vi aldrig høre den vore ancient forfædre.
[28:37] Moses sagde Min Lord kender tilfredsstillende som bragte vejledningen Ham
være ultimate sejrherrerne. Sikkert overtræderne aldrig lykkes.
[28:38] Pharaoh sagde O I elders jeg ikke kender af nogen gud I foruden mig. Derfor
fyre adoben O Hamaan ind orden bygge tårn som jeg tage kigge guden Moses Jeg er
sandelige som han er løgner.
[28:39] Dermed han hans trop fortsætte forpligte arrogance jord nogen rigtig tanke som
de ikke returneres os.
[28:40] Følgelig vi straffede ham hans trop kaste dem into havet. Notere
konsekvenserne overtræderne!
[28:41] Vi stillede dem imams ledte deres folk til Helvede. Furthermore Dagen
Opstandelse de ikke have hjælp.
[28:42] De incurred ind den liv fordømmelse Dagen Opstandelse de foragtes.
[28:43] Vi gav Moses scripture – Efter annihilated hidtige generationerne efter sætte
eksemplerne dem – Til forsyne enlightenment folkene vejledning barmhjertighed som de
tage heed
[28:44] Du ikke var nuværende skrænten vestlige mount hvornår vi udstedte befalingen
Moses du ikke var vidne.
[28:45] Vi etablerede mange generationer længden tid, (de afveg). Nor var jer hos den
folk af Midyan recitere vore åbenbaringer dem. Vi gøre sende bude!
[28:46] Nor var jer skrænten Mount Sinai hvornår vi benævnede Moses det er
barmhjertighed Deres Lord folkene) ind orden advare folk ikke modtog warner I som de
tage heed
[28:47] Dermed de ikke sie hvornår katastrofe strejke dem idet konsekvens deres egen
deeds Vore Lord havde Du sendte bud os vi følge Deres åbenbaringer være troende!
[28:48] Omgående som sandheden kommer dem os de sagde kun vi gives hvad givet
Moses de ikke disbelieve ind var Gøre hvad gaves Moses ind den forbi? De sagde Begge
(scriptures) er arbejder af trylleri som kopiere en another De også sagde Vi er tvivlere
begge af dem.
[28:49] Sie Derefter producere scripture fra GUD god vejledning end to jeg følge det du
er sandfærdige!
[28:50] De mislykkes svare jer derefter kende at de følger kun deres egen opinions.
Hvem er fjernestere astray end de følger deres egen opinions vejledning fra GUD? GUD
IKKE guide such wicked FOLK.
[28:51] Vi afsir meddelelsen dem som de tage heed
[28:52] De vi velsignede hidtige scriptures tro ind den.
[28:53] Hvornår det reciteres dem de sie Vi tro ind det. Den er sandheden vore Lord
Jævne før vi høre det vi var submitters.
[28:54] Til de vi bevilger twice belønningen de bestemt persevere De counter onde
arbejder gode arbejder fra vore forråd dem de give.
[28:55] Hvornår de komme forfængelige snak de disregard det sir Vi er ansvarlige vore
deeds I er ansvarlige i Deres deeds. Fred er jer. Vi ikke ønsker forholde ligesom uvidende
en.
[28:56] Du ikke guide en du elsker. GUD ER ENESTE EN SOM guides ind
overensstemmelse med HANS VILLE ind overensstemmelse med HANS VIDEN AF DE
TRÆNGER VEJLEDNINGEN.
[28:57] De sagde vi følger Deres vejledning vi lide forfølgelse. ville vi ikke etablerede
dem Hellige Tilflugtsted til hvilke al art af frugt bydes forråd os? Indeed fleste af dem
ikke kender.
[28:58] Mange samfund vi annihilated i drejende unappreciative af deres liv! Følgelig
her er deres hjem intet ubeboede ruin dem et få. Vi var inheritors.
[28:59] I Deres Lord aldrig annihilates nogen samfund sendende bud ind den midte
thereof recitere vore åbenbaringer til dem! Vi aldrig annihilate nogen samfund dens folk
er wicked.
[28:60] Alt gives jer er kun materiel den liv dens forfængelighed. Hvad være GUD er
fjerneste godt everlasting Du ikke forstår?
[28:61] Ene vi lovede gode løfte sikkert kommes vedtage equal til en der vi forsyne med
midlertidige materials den liv derefter lider evige doom Dagen Opstandelse?
[28:62] Dagen kommer hvornår Han benævner dem sigende Hvor de idoler du gøre det
er sætte Mig?
[28:63] De incurred bedømmelsen sie Vore Lord de er de en vi vildledte; vi vildledte
dem kun vi gik astray. Vi omgående helliger totalt Jer. De virkelig ikke tilbad os.
[28:64] Det sies Benævner Deres idoler hjælpes I)! De benævne dem de ikke svare! De
lide gengældelsen ønske de guided
[28:65] Den dag Han spørger enhver ville Hvordan du svarede budene?
[28:66] De så stunned begribelighederne den dag de være målløse.
[28:67] Angående de fortryder tro, lede righteous liv de slutning vinderne!
[28:68] Deres Lord er En opretter whatever Han viljer udvælge ingen gør nogen
udvælge Glory er GUD mest Exalted Han fjerneste above behøve partnere!
[28:69] Deres Lord kender inderste tankerne skjulte ind deres chests også idet alt de
erklærer.
[28:70] Han er ene GUDEN; xxxx ikke er øvrige gud Ham. Til Ham belongs al ros ind
den først liv ind Herefter al bedømmelse belongs Ham Ham du returneres.
[28:71] Sie Hvad dersom GUD stille natten stedsevarende indtil Dagen Opstandelse?
Hvilke gud GUD forsyner I kunne med lyse? Du ikke hører?
[28:72] Sie Hvad dersom GUD stille dagslyset stedsevarende indtil Dagen Opstandelse?
Hvilke gud GUD forsyne jer nat Deres hvile? Du ikke ser?
[28:73] Er barmhjertighed Ham Han oprettede jer natten dagen ind orden hvile natten)
derefter søge Hans forråd dagen) du være taknemlige!
[28:74] Dagen kommer hvornår Han spørger dem Hvor idolerne du gøre det er
fabricated rang Mig?
[28:75] Vi udta fra enhvere samfund vidne derefter sie Nuværende Deres proof De indse
derefter al sandhed belongs GUD stund idolerne de fabricated abandon dem!
[28:76] Qaaroon slaven chauffør) var ene af Moses’ folk forrådte dem oppressed dem!
Vi gav ham mange skatter nøglerne thereof var næsten too tunge i stærkest hånden. Hans
folk sie til ham ikke er arrogante; GUD ikke elsker de er arrogante!
[28:77] Bruge forrådene bestowed upon jer ved GUD søge boligen Herefter forsømme
Deres dele ind den verden! Er charitable idet GUD er charitable mod jer. Ikke keep
korrumpere jorden! GUD IKKE ELSKER corruptors.
[28:78] Han sagde jeg attained al den min egen begavelse. han ikke indser at GUD Gøre
annihilated ham generationer var mere stærkere end han greater ind antal annihilated
overtræderne ikke var spørge omkring deres forbrydelser!
[28:79] Ene dag han komme hans folk fulde pragt. De foretrak den worldly liv sagde
“Ohio, vi ønske vi possessed hvad Qaaroon attained Indeed han er meget heldige.
[28:80] Angående de velsignedes viden de sagde “Ve til jer gud recompense er fjerneste
godt de tro lede righteous liv. Ingen attains den frelser de steadfast!
[28:81] Vi derefter voldte jorden svale ham hans palæ. Ing hær hjælpes ham GUD; han
ikke destineredes være vinder.
[28:82] De var misundelige af ham dagen indenfor sagde Nu vi indser at GUD er En
forsyne for whomever Han udvælger Hans servants tilbageholde! Dersom det ikke var
gud grace os Han volde jorden sluge os too Vi omgående indser som tvivlerne aldrig
lykkes.
[28:83] Vi reserverer boligen Herefter de ikke søger exaltation jord nor korruption.
ultimate sejren belongs til de righteous.
[28:84] Whoever arbejde retmæssighed modtar fjerneste god belønner! Angående de
forpligter synde gengældelsen deres synder er netop ækvivalente til deres arbejder!
[28:85] Sikkert En forordnede Quran du indkaldelse jer forudbestemte appointment. Sie
Min Lord er fully aware af de uphold vejledningen de går astray!
[28:86] I aldrig forvente den scripture komme Deres vej den er barmhjertighed Deres
Lord Derfor du ikke side tvivlerne.
[28:87] Nor skulle du bortledes gud åbenbaringer efter de kommer jer invitere others til
Deres Lord Ikke gøre nogensinde falder idol tilbede!
[28:88] Du ikke tilbede GUD nogen øvrige gud. Xxxx ikke er øvrige gud Ham. Alt
omkommer Hans tilstedeværelse. Til Ham belongs al suverænitet til Ham du returneres!