Quran translations in many languages

Quran in Danish

An-Naml

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[27:1] T. S. De (breve) udgør proofs Quran; dybe scripture.
[27:2] Sømærke gode nyhed troendene.
[27:3] Som observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat) de være betragte Herefter absolut vise!
[27:4] De ikke tro ind Herefter vi pryder deres arbejder deres øjne. Dermed de fortsætter
bommert
[27:5] Er de incur værst gengældelsen Herefter, de være værst taberne.
[27:6] Sikkert du modtar Quran fra Klogest Alvidende
[27:7] Tilbagekalde at Moses sie til hans familie jeg se ild; lade mig bringe I nyhed
therefrom fakkel varm I!
[27:8] Hvornår han kom det han hed Velsigne er Ene (som taler ilden de omkring det,
Glory er GUD Lord universet!
[27:9] O Moses den er Mig GUD Almægtig Klogest.
[27:10] Kaste derned Deres stab Hvornår han så det gribende såsom dæmon han dreje
ca. fled O Moses ikke er ræde. Min bude ikke frygte.
[27:11] De som forpligte transgression derefter substitute retmæssighed efter syndende;
jeg Tilgir Barmhjertigest!
[27:12] Lægge Deres hånd ind Deres lomme det komme hvide blemish De er hos ni
mirakler til Pharaoh hans folk i de er wicked folk.
[27:13] Hvornår vore mirakler præsenteredes dem klar dybe de sagde Den er tydeligvis
trylleri
[27:14] De forkastede dem utterly overbevistes af deres forkerte veje deres arrogance.
Notere konsekvenserne evildoers!
[27:15] Vi forlenede David Solomon viden de sagde Prise GUD velsignelse os flere end
mer af Hans tro servants!
[27:16] Solomon var David’s arving. Han sagde O folk vi forlenes med forstå sproget
fuglene al art af ting bestowed os. Den er indeed egentlige velsignelse.
[27:17] Mobiliserede tjenesten Solomon var hans lydige soldater af jinns mennesker
også ligesom fuglene; al hos hans disposal!
[27:18] Hvornår de tilnærmede dalen myrerne ene myre sagde O I myrer går into Deres
hjem lest du enes knuse Solomon hans soldater uden perceiving!
[27:19] Han smile le hendes statement sagde Min Lord forestå mig være taknemlige af
velsignelserne Jer bestowed mig min forældre gøre righteous arbejderne behager Jer!
Tilstår mig Deres barmhjertighed selskabet Deres righteous servants.
[27:20] Han inspicerede fuglene noterede jeg ikke ser hoopoe? Hvorfor han mangler?
[27:21] Jeg straffe ham hårdere sacrifice ham han giver mig gode undskyldning!
[27:22] Han ikke ventetid længe. (hoopoe) sagde jeg haver nyhed du ikke haver. Jeg
bragte I Sheba visse vigige information.
[27:23] Jeg grundlægge kvinde ruling dem velsignes alt possesses tremendous palads!
[27:24] Jeg grundlagde hende hendes folk prostrating solen GUD! Djævelen pryder
deres arbejder deres øjne repulsed dem stien; følgelig de ikke guided
[27:25] De prostrating GUD En manifest al mysterierne himlene jorden Ene som kende
alt du gemmer alt du erklærer!
[27:26] GUD XXXX IKKE ER ØVRIGE GUD HAM Lord great dominion.
[27:27] (Solomon) sagde Vi se du fortalte sandheden eller du er løgner.
[27:28] Tage den brev mig giver det dem derefter vagt deres besvarelse!
[27:29] Hun sagde O min advisers jeg modtar ærværdige brev.
[27:30] Er Solomon det er GUD Gracious Barmhjertigest. ‘
[27:31] Proklamerende ikke ‘Gøre arrogante kommes mig idet submitters ‘!
[27:32] Hun sagde O min advisers counsel mig ind den substans Jeg ikke beslutte noget
du tilkendegir mig
[27:33] De sagde Vi possess magten vi possess udkæmpe færdighederne ultimate
befalingen være Deres hånd! Du beslutte hvad gøre!
[27:34] Hun sagde kongerne korrumperede nogen land de invaderer underkue dens
dignified folk! Den er hvad de sædvanligvist gøre.
[27:35] Jeg sender gave dem; se hvad budene komme med!
[27:36] Hvornår hoopoe returnerede Solomon (han fortælle ham nyheden) han svarede
Sheba’s folk du giver mig penge? Hvad GUD giver mig er fjerneste godt end hvad Han
giver jer. Du er en juble such gaver.
[27:37] (Til hoopoe han sagde) Gå dem lade dem kende at) vi komme dem fremtvinge
de ikke imagine Vi evict dem ydmygede debased
[27:38] Han sagde O I elders af jer bringe mig hendes palæ indenfor de ankommer her
submitters?
[27:39] Ene afrit fra jinns sagde jeg bringe det jer jer stå Jeg er mægtige nok gøre den.
[27:40] En possessed viden bogen sagde jeg bringe det I blinke Deres øje. Hvornår han
så det settled ind forside af ham han sagde Den er velsignelse min Lord whereby Han
prøve mig show jeg er taknemlige unappreciative. Whoever er taknemlige er taknemlige
hans egen gode og dersom ene sving unappreciative derefter min Lord er ind nej behøve
ham Ærværdigest.
[27:41] Han sagde Remodel hendes palæ hende. Se hun guided fortsætte med de
vildledte!
[27:42] Hvornår hun ankom hun spurgtes Gøre Deres palæ kigge den? Hun sagde synes
den være det. (Solomon sagde) Vi kendte beforehand hvad hun gøre vi var allerede
submitters!
[27:43] Hun bortledtes tilbedende idoler GUD; hun belonged til disbelieving folk!
[27:44] Hun fortaltes Gå paladset. Hvornår hun så dens interior hun syntes var pulje
vand hun trække hendes beklæde exposing hendes ben! Han sagde Den interior
omgående paved med krystal Hun sagde Min Lord jeg wronged min sjæl. Jeg omgående
forelægger Solomon GUD Lord universet.
[27:45] Vi haver sende til Thamoud deres boder Saaleh sie Du tilbede GUD. de dreje
into to feuding factions!
[27:46] Han sagde O min folk du fremskynder gøre forpligte onde gode arbejder? Kun
du implore GUD tilgivelse du attain barmhjertighed.
[27:47] De sagde Vi overvejer jer onde omen os I de sammenvoksede I. Han sagde
Deres omen fully kontrolleres GUD. Indeed du er deviant folk.
[27:48] Xxxx var ni gangstere city var wicked aldrig gøre noget gode!
[27:49] De sagde sværge GUD vi dræbe ham hans folk derefter fortælle hans stamme
‘Vi vide intet deres død! Vi er sandfærdige. ‘
[27:50] De plotted schemed vi også plotted schemed mens de ikke perceive
[27:51] Notere konsekvenserne deres plotting vi annihilated dem al deres folk!
[27:52] Her er deres hjem utterly ruinerede deres transgression! Den være lektion folk
kender.
[27:53] Vi frelser de tro lede righteous liv!
[27:54] Lot sie til hans folk Hvordan du forpligter such vederstyggelighed publicly
mens du se?
[27:55] Du praktiserer køn mændene lustfully kvinderne. Indeed du er uvidende folk.
[27:56] Eneste besvarelsen fra hans folk var deres talemåde Banish Lot’s familie Deres
by; de er folk som ønske være pure
[27:57] Følgelig vi frelste ham hans familie undtar hans kone; vi talte hende hos de
doomed
[27:58] Vi showered dem vise brusebad. Var usle brusebad folk advaredes.
[27:59] Sie Ros er GUD fred er Hans servants der Han udvalgte! Gud god idolerne visse
folk er sætte
[27:60] Hvem En er oprettede himlene jorden? Som er Ene som sende derned jer himlen
vande whereby vi producerer have fulde af skønhed! – Du possibly ikke fabrikere dens
træer? Er det another gud GUD? Indeed de er folk som afvige!
[27:61] Hvem En stillede jorden beboelige voldte floder løbe det placerede det bjerge er
oprettede barriere to vandene? Er det another gud GUD? Indeed fleste af dem ikke
kender.
[27:62] Hvem En redder de er bliver desperat benævne Ham afløse modgang stille I
inheritors jorden? Er det another gud GUD? Sjældent gøre du tager heed
[27:63] Hvem En er guides I mørket land og hav? Hvem En er sender vindene gode
nyhed signaling Hans barmhjertighed? Er det another gud GUD? exalted er GUD
havende nogen partner!
[27:64] Hvem En initiates anlæggelsen er derefter gentage det? Hvem En er forsyne for
jer himlen jorden? Er det another gud GUD? Sie Udfolde mig Deres proof dersom du er
sandfærdige!
[27:65] Sie ingen himlene jorden kende fremtiden undtar GUD! De gør ikke jævn
perceive hvordan hvornår de resurrected
[27:66] Virkelig deres viden Herefter forvirres. Virkelig de havn tvivler det. Virkelig de
er totalt heedless thereof.
[27:67] De disbelieved sagde vi sving into støv også vore forældre vi få bringe ydre?
[27:68] Vi gives samme løftet ind den forbi. De er intet tales fra fortiden.
[27:69] Sie Strejfe jorden noterer konsekvenserne skyldig
[27:70] Ikke grieve dem ikke ærgres deres scheming
[27:71] De sir Hvornår løfte komme vedtage du er sandfærdige?
[27:72] sie Du allerede lider visse af gengældelsen du udfordrer.
[27:73] Deres Lord være fuld af grace folkene fleste af dem er unappreciative.
[27:74] Deres Lord fully kender hvad deres chests skjuler hvad de erklærer.
[27:75] Xxxx er intet himlene jorden skjules Gud;) alt er dybe rekord.
[27:76] Den Quran settles mange udstede Børnene Israel; udsteder at de fremdeles
disputing!
[27:77] Fleste assuredly det er guide barmhjertighed troendene.
[27:78] Deres Lord er En som dommerne dem ind overensstemmelse med Hans regler.
Han er Almægtige Alvidende
[27:79] Derfor lægge Deres stole GUD; du følger manifest sandheden!
[27:80] Du ikke stille afdødte nor døve høre benævne de sving
[27:81] Nor kunne du guide blinde deres forvilde Eneste en høre du er de tro ind vore
åbenbaringer beslutte være submitters!
[27:82] Hos omgående tid vi producere dem væs stille earthly materials erklærende at
folkene ikke er vise omkring vore åbenbaringer!
[27:83] Dagen komme hvornår vi indkaldelse enhvere samfund visse af de ikke tro ind
vore proofs forcibly.
[27:84] Hvornår de ankommer Han sie Du forkaster Min åbenbaringer skaffe viden
dem! Den ikke hvad I er gjorde?
[27:85] De incur requital deres wickedness; de sie intet.
[27:86] De ikke set vi have stille natten deres hvile dagen lighted? De være sufficient
proofs folk tror.
[27:87] Dagen hvornår hornet pustes enhver himlene jorden forfærdes undta de udvælge
GUD! al vilje kommer Ham forcibly.
[27:88] Hvornår du kigger bjergene jer tro de står fremdeles. Men de gribende såsom
skyerne. Such er fabrikationen GUD perfektionerede alt. Han er fully Cognizant af alt
jer gøre!
[27:89] De bringe gode arbejder deres rekorder) modta langt godt belønne de være
perfectly secure rædslerne den dag!
[27:90] Angående de bringer onde arbejder de fremtvinges Helvede. Du ikke requited
hvad du gjorde?
[27:91] Jeg blot befales tilbede Lord den by! – Han stiller det pengeskab tilflugtsted –
Han possesses al ting. Jeg befales være submitter.
[27:92] Og til recitere Quran! Whoever guided guided hans egen gode og dersom de går
astray derefter sie jeg er blot warner!
[27:93] Sie Ros er GUD; Han udfolde jer Hans proofs indtil du anerkender dem! Deres
Lord er aldrig unaware af noget jer gøre!