Quran translations in many languages

Quran in Danish

An-Nûr

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[24:1] sura vi sende derned vi forordner lov. Vi afslører klar åbenbaringer som du tage
heed
[24:2] adulteress ægteskabsbryderen du piske hvert af dem hundred lashes Ikke swayed
ved pity bære gud lov dersom du jo tro ind GUD Sidste Dagen! lade gruppe troende
bevidner deres straf.
[24:3] Ægteskabsbryderen slutning ægtende adulteress idol tilbeder adulteress slutning
ægte ægteskabsbryder idol tilbeder! Den prohibited troendene.
[24:4] De anklager ægte kvinder ægteskabsbrud derefter mislykkes producere fire
bevidne du piske dem firs lashes ikke accepterer nogen vidnesbyrd fra dem; de er
wicked!
[24:5] De fortryder siden reformere derefter GUD er Forgiver Barmhjertige!
[24:6] Angående de anklager deres egen ægtefæller nogen øvrig bevidne derefter
vidnesbyrdet accepteres han sværger GUD fire tid han fortæller sandheden!
[24:7] Femte eden være incur gud fordømmelse ham han lå.
[24:8] Hun overvejes uskyldige hun sværger GUD fire tider han er løgner.
[24:9] Femte eden incur gud wrath hende han fortalte sandheden.
[24:10] Den er gud grace barmhjertighed jer! GUD ER Redeemer KLOGEST.
[24:11] Bande I producerede store løgn. Ikke tro det var onde jer; hellere det var gode i
jer. Meanwhile hvert en af dem fortjener hans dele skylden. Angående ene som initiated
hele hændelsen han incurred forfærdelige gengældelse!
[24:12] Hvornår du hørte det tro mændene tro kvinderne have god tanker sig sie Den er
tydeligvis store løgn.
[24:13] Kun de producerede fire bevidne (du tro dem)! De mislykkes producere
vidnerne derefter de er GUD løgnere.
[24:14] Dersom det ikke var gud grace I Hans barmhjertighed ind den verden Herefter
du lide great gengældelse den hændelse.
[24:15] Du fabricated det Deres egen tunger hvilen af jer gentog det Deres gabe uden
proof Du syntes var enkle hvornår det var GUD gross
[24:16] Hvornår du hørte det du sie Vi ikke gentage den. Glory er Jer. Den er gross
falsehood.
[24:17] GUD FORMANER JER SOM DU ALDRIG GØRE DET IGEN DU ER
TROENDE.
[24:18] GUD DERMED FORKLARER ÅBENBARINGERNE JER. GUD ER
ALVIDENDE KLOGE.
[24:19] De elsker se umoral sprede troendene incurred smertelige gengældelse ind den
liv Herefter GUD vide, MENS DU IKKE KENDER.
[24:20] GUD brusebad JER HANS grace BARMHJERTIGHED! GUD ER
VENLIGEST MOD TROENDENE BARMHJERTIGEST.
[24:21] O I tror ikke følge foranstaltningerne Satan! Nogen følger foranstaltningerne
Satan kende at han advocates onde vice. Dersom det ikke var gud grace I Hans
barmhjertighed ingen af du purified Gud purifies whomever Han viljer. GUD ER Hearer
Knower.
[24:22] De hos jer velsignes ressourcer rigdom være charitable mod deres slægtninger
fattig, de immigrerer GUD. De behandle dem med venlighed tolerance; du ikke elsker
attain gud tilgivelse? GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[24:23] Sikkert de falsely anklager ægte kvinder er pious troende incurred fordømmelse
ind den liv Herefter de incurred horrendous gengældelse.
[24:24] Dagen komme hvornår deres egen tunge række føder føde bevidne alt de gjorde!
[24:25] På dag GUD ville requite dem fully i deres arbejder de ville grundlægge ydre at
GUD er Sandheden!
[24:26] Onde kvinderne onde mændene ond mændene onde kvinderne gode kvinderne
gode mændene gode mændene gode kvinderne. Den sidstnævnte er uskyldige af such
anklager. De attained tilgivelse gavmilde belønning.
[24:27] O I tror ikke indgå hjem foruden jeres tilladelse fra deres beboere hils dem! Den
er godt jer jer tage heed
[24:28] Du grundlægger ingen dem ikke indgå dem du tilvejebringe tilladelse! Du
fortælles Gå du gå Den er purer i jer. GUD ER fully aware af ALT JER GØRE!
[24:29] Du ikke forpligter fejl indgående ubeboede hjem hvori xxxx er noget belongs til
jer! GUD vide ALT DU AFSLØRER ALT DU GEMMER.
[24:30] Fortælle tro mændene de subdue deres øjne ikke stirrer kvinderne) vedligeholde
deres kyskhed! Den er purer i dem. GUD ER fully Cognizant AF ALT DE GØRE.
[24:31] Og fortælle tro kvinderne subdue deres øjne vedligeholde deres kyskhed! De
ikke afsløre nogen roller af deres krop at der er nødvendige! De bedække deres chests
ikke slappe den kode tilstedeværelsen deres husbands deres fædre fædrene deres
husbands deres sønner sønnerne deres husbands deres bødre sønnerne deres bødre
sønnerne deres søstre øvrige kvinder mandlige servants ansatte kønslige drive nullified
børnene ikke når pubertet. De ikke strejke deres føder hvornår de går ind orden ryste
afsløre vise detaljer deres kroppe! Al af du fortryde GUD O I troende som du lykkes.
[24:32] Du tilskynde de af jer er enlige enes ægte De ægte righteous hos Deres mandlige
kvindelige servants de er fattige. GUD ville BERIGER DEM HANS grace GUD ER
Bounteous Knower.
[24:33] De ikke afford enes ægte vedligeholde moralitet GUD forsyne for dem fra Hans
grace De hos Deres servants ønsker freed ind orden ægte du bevilge dem deres ønske
tidligere du indser at de er ærlige! Giver dem gud penge Han bestowed jer. Du ikke
fremtvinge Deres piger forpligte prostitution søgende materials den verden de ønsker
være kyske! Nogen fremtvinger dem derefter GUD se de fremtvinges er Forgiver
Barmhjertige.
[24:34] Vi afslører jer klarlæggende åbenbaringer eksempler fra generationerne
enlightenment i de righteous!
[24:35] GUD ER LYSET AF HIMLENE JORDEN. Allegorien Hans lys er at af
konkave spejl lampe placeres glas beholder. glas beholderen være lyse pearl-like stjerrne
Brændslet thereof supplied velsigne oil-producing træ den er heller østlige nor vestlige!
Dens olie er næsten self-radiating; ikke ild ignite det! Lyse upon lyse! GUD guides
HANS lyse whoever VILJER guided GUD DERMED cites LIGNELSERNE FOLKENE.
GUD ER fully aware af al TING.
[24:36] (Gud vejledning grundlægge huse exalted GUD Hans navn commemorated
therein! Forherligende Ham therein dag og nat -!
[24:37] Folk ikke distraheres ved branche handler commemorating GUD; de observe
Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat) de er bevidste af
dagen hvornår forstandene øjnene forfærdes!
[24:38] GUD ville certainly BELØNNER DEM DERES GODE ARBEJDER brusebad
DEM HANS grace GUD forsyne for whomever HAN VILJER GRÆNSER.
[24:39] Angående de disbelieve deres arbejder være luftspejling ørkenen. Tørstige
person tro det er vande! Hvornår han når det han fund det er intet han grundlægge GUD
der hellere requite ham fully hans arbejder. GUD ER MEST EFFEKTIVE reckoner.
[24:40] Another allegori er af værende total mørke voldsomme ocean bølger bølger
desuden til tykke tåge Mørke mørke – Han kiggede hans egen hånd han knapt se det.
Whomever GUD berøver af lyse ikke have lyse!
[24:41] Du ikke indser den enhver himlene jorden forherlige GUD jævne fuglene idet de
flyver kolonne? hvert vide dens bøn dens forherligelse. GUD ER fully aware af ALT DE
GØRE.
[24:42] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden til GUD er endelige destiny!
[24:43] Du ikke indser at GUD driver skyerne gøre derefter samles dem sammen
derefter stabler dem på hvert øvrig derefter du ser regnen komme dem? Han sender
himlen loads sne bedække whomever Han viljer mens bortlede det fra whomever Han
viljer! brightness sneen næsten blænder øjnene.
[24:44] GUD KONTROLLERER NATTEN DAG. Den være lektion de possess øjne.
[24:45] Gud oprettede enhvere leve væs fra vande! Visse af dem gåtur deres bellies
visse gåtur to ben visse går fire. GUD OPRETTER whatever HAN VILJER. GUD ER
Omnipotent
[24:46] Vi sender jer klarlæggende åbenbaringer derefter GUD guides whoever viljer
guided lige sti!
[24:47] De sir Vi tro ind GUD budet vi adlyde derefter visse af dem glide tilbage siden!
De er troende.
[24:48] Hvornår de inviteres GUD Hans bud bedømme dem visse af dem upset
[24:49] Dersom bedømmelsen er deres favor de readily accepterer det!
[24:50] Er der disease deres hjerter? Er de tvivlsomme? Er de ræde at GUD Hans bud
behandle dem unfairly? Virkelig er de er unjust.
[24:51] Eneste utterance troendene nårsomhelst inviterede GUD Hans bud bedømme
deres affærer være sie Vi hører vi adlyder. De er vinderne!
[24:52] De adlyder GUD Hans bud ærbødighed GUD observe Ham de er triumferende
en!
[24:53] De sværger GUD solemnly du befalede dem mobilisere de mobilisere! sie ikke
sværger. Lydighed er forpligtelse. GUD ER fully Cognizant AF ALT JER GØRE!
[24:54] sie Adlyder GUD adlyde budet. de vægrer derefter han er ansvarlige hans
forpligtelser I er ansvarlige i Deres forpligtelser. Du adlyder ham du guided Eneste
pligten budet er afsie (meddelelsen).
[24:55] GUD LOVER DE JER tro LEDE righteous LIV SOM HAN STILLE DEM
sovereigns JORD IDET HAN GJORDE I DE INDENFOR DEM OG ETABLERE I
DEM RELIGIONEN HAN UDVÆLGER DEM substitute FRED security DEM ind sted
AF FRYGTE! Al den fordi de tilbeder Mig alene; de aldrig sætte nogen idoler Mig. De
disbelieve den være de jo wicked!
[24:56] Du observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat)
adlyde budet som du attain barmhjertighed.
[24:57] Ikke tro de disbelieve nogensinde enes det Deres endelige bolig er Helvede;
hvad usle destiny.
[24:58] O I tror tilladelse anmodes Deres servants børnene ikke attained pubertet
indgående Deres rum)! Den er være gøre ind tre anledninger! – Daggryet Bøn noon
hvornår du skifter Deres klæder hvile Natten Bøn. De er tre private tider jer. Hos andet
tid ikke være forkert I dem mingle ene another GUD DERMED KLARLÆGGER
ÅBENBARINGERNE JER. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[24:59] Tidligere børnene når pubertet de spørge tilladelse (indenfor indgående) ligesom
de blev voksne dem spørger tilladelse (indenfor indgående)! GUD DERMED
KLARLÆGGER HANS ÅBENBARINGER JER. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[24:60] elderly kvinderne ikke forventer enes ægte forpligter intet forkerte ved
afslappende deres beklæde kode forsynede de ikke afslører too mere af deres kroppe!
Vedligeholde beskedenhed er godt dem! GUD ER Hearer Knower.
[24:61] blænde ikke er blamed forkrøblede ikke er blamed nor handicapped blamed
netop idet du ikke er blamed i ædende Deres hjem hjemmene Deres fædre hjemmene
Deres mødre hjemmene Deres bødre hjemmene Deres søstre hjemmene Deres fædre
bødre hjemmene Deres fædre søstre hjemmene Deres mødre bødre hjemmene Deres
mødre søstre hjemmene belong til jer du possess deres nøgler hjemmene Deres
kammerater! Du forpligter intet forkerte ædende sammen idet individer! Hvornår du
indgår nogen hjem du hilse hvert øvrig hils fra GUD velsignes og gode. GUD DERMED
FORKLARER ÅBENBARINGERNE I DU FORSTÅ.
[24:62] Sande troendene er de tro ind GUD Hans bud og hvornår de er ham samfund
træffendes de gøre ikke forlade ham tilladelse! De spørger tilladelse er en tro ind GUD
Hans bud. De spørger Deres tilladelse ind orden tendere til visse af deres affærer du
bevilge tilladelse whomever du ønsker spørge GUD tilgir dem! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[24:63] Ikke behandle bud anmodningerne I behandle hvert others’ anmodninger! GUD
ER fully aware af DE HOS JER SNIGER VÆK bruge flimsy UNDSKYLDNINGER.
Lade dem beware – De disobey hans ordner – I katastrofe strejke dem severe gengældelse!
[24:64] Absolut til GUD belongs alt himlene jorden! Han fully kender enhvere tilstand
du være ind. Dagen du returneres Ham Han meddele dem af alt de gjorde. GUD ER fully
aware af al TING.