Quran translations in many languages

Quran in Danish

As-Sâffât

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[37:1] arrangers kolonner.
[37:2] blamers af de til blamed
[37:3] reciters meddelelserne.
[37:4] Deres gud er kun ene.
[37:5] Lord af himlene jorden alt dem Lord af østerne.
[37:6] Vi pryder lavtliggende himlen prydende planetter!
[37:7] Vi bevogtede det enhvere onde djævel.
[37:8] De ikke spionere Højeste Samfundet; de får bombarded enhvere side!
[37:9] De fordømmes; de incurred evige gengældelse.
[37:10] nogen af dem ventures udnævner ydre grænserne han struck skrappe projektil.
[37:11] Spørge dem Være de vanskeligere oprette øvrige anlæggelserne? Vi oprettede
dem våde mudder!
[37:12] Mens du awed de mock
[37:13] Hvornår påmindede de ikke tager heed
[37:14] Hvornår de ser proof de latterliggørelse det.
[37:15] De sir Den er tydeligvis trylleri
[37:16] Efter vi omkommer blive støve bones vi resurrected
[37:17] Sågar vore ancient forfædre?
[37:18] Sie Ja du forcibly summoned
[37:19] al tage er ene nudge hvorpå de stå kiggende!
[37:20] De sie Ve os; den er Dagen Bedømmelse.
[37:21] Den er dagen bestemmelse jer brugte disbelieve ind!
[37:22] Indkaldelse overtræderne deres ægtefæller idolerne de tilbad
[37:23] beside GUD guide dem til stien Helvede.
[37:24] Stoppe dem spørge dem!
[37:25] Hvorfor du ikke hjælpes en another
[37:26] De være at dag totalt forelæggende!
[37:27] De komme hvert øvrig questioning blaming ene another
[37:28] De sie (til deres ledere) Du brugte komme os rigtig siden.
[37:29] De svare er jer ikke var troende.
[37:30] Vi aldrig havde nogen magt I; er jer var wicked.
[37:31] Vi rigtigt incurred vore Lord’s bedømmelse; omgående vi lider.
[37:32] Vi vildledte jer kun vi var astray.
[37:33] Dermed sammen de ville al partake gengældelsen den dag.
[37:34] Den er hvordan vi requite skyldige.
[37:35] Hvornår de fortaltes Laa Elaaha Ella Allah [Xxxx ikke er øvrige gud GUD] de
drejede arrogante.
[37:36] De sagde vi forlade vore guder crazy digter?
[37:37] Virkelig han bringer sandheden bekræfter budene.
[37:38] Fleste assuredly du smage mest smertelige gengældelse.
[37:39] Du requited kun hvad du gør.
[37:40] Kun gud servants er absolut hellige til Ham alene frelses)!
[37:41] De trænger forråd reserveres især dem.
[37:42] Al art af frugter. De hædres.
[37:43] Ind haverne fryd.
[37:44] På furnishings ene another
[37:45] Kopper pure drikke bydes dem!
[37:46] Klare dejlige i svirebrødrene.
[37:47] Aldrig forurenet aldrig opbrugt!
[37:48] Med dem være vidunderlige ledsagere.
[37:49] beskytte ligesom skrøbelige åg.
[37:50] De komme hvert øvrig konferere ene another
[37:51] Ene af dem sie jeg brugte have kammerat!
[37:52] Han brugte mock Gøre du tror al den?
[37:53] ‘Efter vi omkommer sving into støve bones gøre vi benævne til konto ‘!
[37:54] Han sie Netop skiftes kigge
[37:55] Hvornår han kigger han se hans kammerat hjertet Helvede.
[37:56] Han gå ham sie GUD I næsten ruinerede mig!
[37:57] Dersom ikke var min Lord’s velsignelse jeg være I omgående
[37:58] (Gøre jer fremdeles tror) vi omkomme!
[37:59] Kun først død vi aldrig modta nogen requital?
[37:60] Such er greatest triumfen.
[37:61] Den er hvad enhvere arbejder arbejde i!
[37:62] Er den godt destiny træet bitterhed?
[37:63] Vi rendered det afstraffelserne overtræderne.
[37:64] Er træ vokser hjertet Helvede.
[37:65] Dens blomster kigge djævlene hovederne.
[37:66] De ædt fra det deres bellies fyldt
[37:67] Derefter de top det hellish drink.
[37:68] Derefter de returnere til Helvede.
[37:69] De grundlagde deres forældre astray.
[37:70] De blindly følge ind deres footsteps.
[37:71] Fleste af hidtige generationerne haver strayed samme måden.
[37:72] Vi haver sende til dem warners!
[37:73] Notere konsekvenserne i de advares!
[37:74] Kun gud servants er absolut hellige til Ham alene frelses).
[37:75] Dermed Noah benævne os vi var tilfredsstillende responders.
[37:76] Vi frelste ham hans familie fra great katastrofen.
[37:77] Vi stillede hans ledsagere survivors.
[37:78] Vi bevarede hans historie efterfølgende generationer.
[37:79] Fred er Noah hos de peoples
[37:80] Vi dermed belønner de righteous.
[37:81] Han er ene af vore tro servants.
[37:82] Vi druknede al others.
[37:83] Hos hans followers var Abraham.
[37:84] Han kom hans Lord wholeheartedly.
[37:85] Han sie til hans far hans folk Hvad være I tilbedende?
[37:86] Det de fabricated guder GUD du vil?
[37:87] Hvad gøre du tro af Lord universet?
[37:88] Han kiggede grundigt stjernerne.
[37:89] Derefter han give oppe sagde jeg trættes af den!
[37:90] De dreje ham.
[37:91] Han derefter dreje deres idoler sigende du ligesom ædt?
[37:92] Hvorfor du ikke taler?
[37:93] Han derefter tilintetgjorde dem.
[37:94] De gik ham great raseri.
[37:95] Han sagde Hvordan du tilbeder hvad du udskære?
[37:96] Hvornår GUD opretter dig alt du stiller!
[37:97] De sagde bygge great ild kast ham into det!
[37:98] De schemed ham vi stillede dem taberne!
[37:99] Han sagde jeg går min Lord Han guide mig.
[37:100] Min Lord bevilge mig righteous børn!
[37:101] Vi gav ham gode nyhed gode barn.
[37:102] Hvornår han voksede nok arbejde ham han sagde Min søn jeg ser drøm jeg
sacrificing jer. Hvad gøre du tro Han sagde O min far gøre hvad du befales gøre! Du
grundlægge mig GUD villige patient.
[37:103] De begge forelagde han lægger hans pande derned sacrifice ham)!
[37:104] Vi benævnede ham O Abraham.
[37:105] Du tror drømmen. Vi dermed belønner de righteous.
[37:106] Den exacting prøve indeed.
[37:107] Vi ransomed (Ismail) substituting dyr sacrifice
[37:108] Vi bevarede hans historie efterfølgende generationer.
[37:109] Fred er Abraham.
[37:110] Vi dermed belønner de righteous.
[37:111] Han er ene af vore tro servants.
[37:112] Derefter vi gav ham gode nyheden fødslen Isaac være ene af righteous
profeterne.
[37:113] Vi velsignede ham Isaac. Hos deres efterkommere visse er righteous visse er
wicked overtrædere.
[37:114] Vi også velsigne Moses Aaron.
[37:115] Vi afsagde dem deres folk fra great katastrofen.
[37:116] Vi understøttede dem de blev vinderne.
[37:117] Vi gav begge af dem dybe scripture.
[37:118] Vi guided dem rigtig stien.
[37:119] Vi bevarede deres historie efterfølgende generationer.
[37:120] Fred er upon Moses Aaron.
[37:121] Vi dermed belønner de righteous.
[37:122] Begge af dem var vore righteous servants!
[37:123] Elias var ene af budene.
[37:124] Han sie til hans folk du ikke arbejde retmæssighed?
[37:125] Du tilbeder statue Supreme Skaberen?
[37:126] GUD; DERES Lord Lord DERES FORFÆDRE!
[37:127] De disbelieved ham. Følgelig de hed konto
[37:128] Kun gud servants er absolut hellige til Ham alene frelses).
[37:129] Vi bevarede hans historie efterfølgende generationer.
[37:130] Fred er Elias al de ligesom Elias
[37:131] Vi dermed belønner de righteous.
[37:132] Han var ene af vore tro servants.
[37:133] Lot var ene af budene.
[37:134] Vi frelste ham al hans familie.
[37:135] Kun gamle kvinden doomed
[37:136] Vi annihilated al others.
[37:137] Du destillationsapparat passerseddel deres ruiner dag.
[37:138] Og ved nat. Du forstå?
[37:139] Jonah var ene af budene.
[37:140] Han flygtede ladte skibet.
[37:141] Han rebelled dermed han sammenvoksede taberne.
[37:142] Følgelig fisken slugte ham han var ene blame
[37:143] Dersom ikke var han resorted meditation Gud)
[37:144] Han blive dens belly Dagen Opstandelse.
[37:145] Vi havde ham kastet oppe into ørken udmattede!
[37:146] Vi havde træ spiselige frugt vokse i ham.
[37:147] Derefter vi sendte ham 100000 flere.
[37:148] De gjorde tro vi lader dem nyde den liv!
[37:149] Spørge dem dersom Deres Lord haver døtre mens de haver sønner!
[37:150] Vi opretter englene gøre være females? De bevidnede den?
[37:151] Indeed de grossly blaspheme hvornår de sir –
[37:152] GUD begotten SØN. Indeed DE ER LØGNERE.
[37:153] Han udvalgte pigerne drengene?
[37:154] Hvad være forkert med Deres logik?
[37:155] Hvorfor du ikke tager heed
[37:156] Du haver nogen proof
[37:157] Udfolde os Deres bog dersom du er sandfærdige!
[37:158] De jævner opfinde specielle slægtsskab mellem Ham jinns. jinns kender at de
er underdanige.
[37:159] GUD FORHERLIGES; LANGT DERES claims
[37:160] Kun gud servants er hellige til Ham alene frelses).
[37:161] Indeed I hvad du tilbeder.
[37:162] Ikke impose noget Ham.
[37:163] Kun du forbrænde Helvede.
[37:164] Hvert en af os haver specifikke arbejde.
[37:165] Vi er arrangers.
[37:166] Vi duly forherliger (vore Lord
[37:167] De brugte sie!
[37:168] Havde vi modtog korrekte instruktionerne fra vore forældre!
[37:169] Vi være tilbedere; hellige til GUD alene!
[37:170] De disbelieved de ville sikkert grundlægge ydre!
[37:171] Vore bestemmelse allerede forordnes i vore servants budene.
[37:172] De er sikkert sejrherrerne.
[37:173] Vore soldater er vinderne.
[37:174] Så disregard dem i awhile!
[37:175] Vagt dem; de too iagttage.
[37:176] De udfordrer vore gengældelse?
[37:177] Hvornår det rammer dem ene dag være usle dag; de tilstrækkeligt advares.
[37:178] Disregard dem i awhile.
[37:179] Vagt dem; de too iagttage.
[37:180] Glory er Deres Lord great Lord langt deres claims
[37:181] Fred er budene.
[37:182] Ros er GUD Lord universet.