Quran translations in many languages

Quran in Danish

At-Taghâbun

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[64:1] Forherlige GUD er alt himlene alt jord! Til Ham belongs al kingship til Ham
belongs al ros Han er Omnipotent
[64:2] Han er En oprettede jer derefter jer xxxx er tvivleren troenden. GUD ER fully
Seer AF ALT JER GØRE!
[64:3] Han oprettede himlene jorden specifikke formål formgive I perfektionere Deres
formgiver derefter Ham er endelige destiny.
[64:4] Han kender alt himlene jorden Han kender alt du gemmer alt du erklærer. GUD
ER fully aware af INDERSTE TANKERNE.
[64:5] Du noterede de have disbelieved ind den forbi, derefter lide konsekvenserne
deres bestemmelse? De incurred smertelige gengældelse.
[64:6] Den er deres bude gik til dem klar proofs de sagde Skulle vi følger mennesker os?
De disbelieved dreje GUD IKKE BEHØVER DEM; GUD ER IND nej behøve
Praiseworthy.
[64:7] De disbelieved claim at de ikke resurrected Ja indeed ved min Lord du
resurrected du holdes accountable alt du gør! Den er lette GUD gøre.
[64:8] Derfor du tro ind GUD Hans bud lyset som vi afslører her. GUD ER fully
Cognizant AF ALT JER GØRE!
[64:9] Dagen komme hvornår Han indkaldelse jer Dagen af Summoning Den er Dagen
af Gensidige Blaming! Nogen tro ind GUD lede righteous liv Han remittere hans synder
tilstå ham into haver strømme streams De abide therein permanent. Den er greatest
triumfen.
[64:10] Angående de disbelieve forkaste vore åbenbaringer de er dwellers Hellfire; de
abide therein permanent! hvad usle destiny!
[64:11] Intet hænder jer men ind overensstemmelse med gud ville Nogen tro ind GUD
Han guide hans hjerte GUD ER fully aware af al TING.
[64:12] Du adlyde GUD du adlyde budet. Du sving derefter eneste missionen vore bud
er afsie meddelelsen!
[64:13] GUD XXXX IKKE ER ØVRIGE GUD HAM. Ind GUD troendene tillid.
[64:14] O du tror Deres ægtefæller Deres børn være Deres fjender; beware Du benåder
glemme tilgi derefter GUD er Forgiver Barmhjertigest!
[64:15] Deres penge børn er prøve GUD possesses great recompense
[64:16] Derfor du ærbødighed GUD I kunne lytte adlyde giver velgørenhed) Deres egen
gods! Nogen beskyttes hans egen stinginess de er succesrige en.
[64:17] I lend GUD lån retmæssighed Han multiplicere belønningen du forgreningsrør
tilgir I. GUD ER TAKNEMLIGE Clement
[64:18] Knower af al hemmeligheder erklæringer; Almægtige Klogest.