Quran translations in many languages

Quran in Danish

At-Tahrim

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[66:1] O I profet hvorfor du prohibit hvad GUD gøre stille lawful I har netop behage
Deres koner? GUD ER Forgiver BARMHJERTIGE.
[66:2] GUD FORORDNER JER LOVENE omgang med DERES EDER. GUD ER
DERES Lord HAN ER ALVIDENDE KLOGEST.
[66:3] Profeten stolede visse af hans koner vise statement derefter en af dem spreder det
GUD lade ham vide det! Han derefter meddele hans kone af rolle af udstede disregarded
rolle! Hun spurgte ham Som meddele I af den? Han sagde jeg meddeltes ved Alvidende
Cognizant
[66:4] To af jer fortryder GUD derefter Deres hjerter lytter. Du band sammen ham
derefter GUD er hans allierede og så er Gabriel righteous troendene. Også englene er
hans hjælpere.
[66:5] Han skilles I hans Lord substitute øvrige koner Deres sted er godt end I;
submitters (Muslims) troende (Mu’mins) lydige angergivne tilbedere pious enten
previously ægtede jomfruer.
[66:6] O I tror beskytte Deres familier fra Hellfire brændsel er folk klipper! Bevogte det
er stern mægtige engle aldrig disobey GUD; de gør whatever de befales gøre!
[66:7] O I disbelieved ikke undskylde today Du requited kun hvad du gjorde.
[66:8] O I tror du fortryde GUD håndfaste anger. Deres Lord derefter remittere Deres
synder tilstå I into haver strømme streams På den dag GUD ville ikke skuffe profeten de
tro ham! Deres lyse stråle dem og til deres omgående. De sie Vore Lord perfekte vore
lyse os tilgi os; Jer er Omnipotent
[66:9] O profet strid tvivlerne hyklerne er stern dem. Deres bolig er Gehenna usle
destiny.
[66:10] GUD cites EKSEMPLER AF DE disbelieved KONEN AF Noah KONEN Lot.
De ægtedes to af vore righteous servants de forrådte dem følgelig de ikke hjælpes dem
hos al GUD! To af dem fortælle Indgå Hell-fire de trængte det!
[66:11] Og GUD cites eksempel af de troede konen Pharaoh. Hun sagde Min Lord
bygger hjem mig I ind Paradis opsparing mig fra Pharaoh hans arbejder; frelse mig fra
transgressing folkene!
[66:12] Også Mary Amramite. Hun vedligeholdt hendes kyskhed derefter vi pustede
hende vore ånd. Hun tro ind gloserne hendes Lord Hans scriptures; hun var lydige.