Quran translations in many languages

Quran in Danish

Fâtir

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[35:1] Ros er GUD Initiator af himlene jorden appointer englene være bude vinger – To
tre fire (vinger). Han forøger anlæggelsen idet Han viljer. GUD ER Omnipotent
[35:2] Hvornår GUD brusebad folkene med barmhjertighed, ing fremtvinge stoppe det.
Og dersom Han tilbageholder det nej fremtvinge foruden Han sende det! Han er
Almægtige Klogest.
[35:3] O folk mindes gud velsignelser jer. Er der nogen skaber GUD forsyne for jer
himlen jorden? Xxxx ikke er øvrige gud Ham. Hvordan du afvige?
[35:4] De disbelieve jer bude I disbelieved GUD ER IND KONTROLLERE AF al
TING!
[35:5] O folk gud løfte er sandheden; derfor ikke distraheres den lowly liv! Ikke
bortledes GUD mere illusioner.
[35:6] Djævelen er Deres fjende så behandler ham fjende. Han kun inviterer hans gilder
er dwellers Helvede!
[35:7] De disbelieve incurred severe gengældelse de tro lede righteous liv trænger
tilgivelse great recompense
[35:8] Notere en onde arbejdet prydes hans øjne indtil han tro det er righteous! GUD
DERMED SENDER astray whoever VILJER GÅ astray) HAN guides whoever VILJER
guided Derfor ikke grieve dem. GUD ER fully aware af ALT DE GØRE.
[35:9] GUD ER EN SENDER SPOLE stir sky DEREFTER VI DRIVER DEM barren
land, GENOPLIVE such LANDE EFTER DE VAR AFDØDTE! Dermed er
opstandelsen.
[35:10] Nogen søge værdighed kende den til GUD belongs al værdighed! Til Ham
bestige gode gloserne Han exalts righteous arbejderne! Angående de scheme onde
arbejder de incur severe gengældelse; scheming af such folk destineres mislykkes!
[35:11] GUD OPRETTEDE JER STØV DEREFTER tiny NEDGANG DEREFTER
HAN VOLDER DU REPRODUCERE DERES ÆGTEFÆLLER. Ing kvindelig bliver
gravide nor give fødsel Hans viden! Ingen overlever længe liv ingen liv snappes kortest
ind overensstemmelse med pre-existing rekord! Den er lette i GUD.
[35:12] To havene ikke er samme; en er friske dejlige stund øvrig er saltholdige
udrikkelige. Fra hvert af dem du æder øm kød ekstraherer jewelry slide! Du ser skibene
sejle gennem dem søgende Hans forråd at du være taknemlige!
[35:13] Han merges natten dagen merges dagen natten. Han forpligter solen månen løbe
i forudbestemte periode af tid! Such er GUD Deres Lord Ham belongs al kingship! nogen
idoler du sætte Ham ikke possess sæd skal.
[35:14] Du benævne på dem de ikke høre jer. Jævne dersom de hører jer de ikke svare
jer. Dagen Opstandelse de disown jer. Ingen meddele jer ligesom mest Cognizant
[35:15] O folk I er en behøver GUDEN mens GUD er ind nej behøve nogen mest
Praiseworthy
[35:16] Han viljer Han afskaffe du substitute nye anlæggelse.
[35:17] Den ikke er too vanskelige i GUD.
[35:18] Ing sjæl bære synderne another sjæl. Sjæl ladet synder implores another føde
rolle dens load ing øvrige sjæl bære nogen rolle af det jævn de berettedes. Eneste folk
heed Deres varsler er de ærbødighed deres Lord sågar hvornår alene ind deres privatliv
observe Kontakten Bønner (Salat)! Whoever purifies hans sjæl gør så hans egen gods!
Til GUD er endelige destiny.
[35:19] Blinde seer ikke være equal
[35:20] Nor er mørket lyset.
[35:21] Nor er køligheden af shade varmen solen.
[35:22] Nor er leve afdødte; GUDEN volde whomever Han viljer høre! Du ikke stille
hearers de gravene.
[35:23] Du er nej mer end warner.
[35:24] Vi sender jer sandheden bærer gode nyhed også ligesom warner. Enhvere
samfund modta warner.
[35:25] Dersom de disbelieve jer de indenfor dem også disbelieved Deres bude gik dem
klar proofs Salmerne oplysende scriptures.
[35:26] Derefter jeg straffede de disbelieved hvordan forfærdelige var Min gengældelse!
[35:27] Du ikke indser GUD sender derned himlen vande whereby vi producerer gøre
frugter af adskillige farver? Jævne bjergene haver forskellige farver; højdepunkterne er
hvide røde visse øvrig farve. Ravnene er sort
[35:28] Også folkene dyrene livestock kommer adskillige farver. Den er folkene jo
ærbødighed GUD er de er kyndige. GUD ER ALMÆGTIGE Tilgi
[35:29] Sikkert de reciterer bogen GUD observe Kontakten Bønner (Salat) vore forråd
dem de spend – secretly publicly – Engageres investering aldrig taber!
[35:30] Han recompense dem storsindet multiplicere Hans velsignelser dem! Han Tilgir
Taknemlig
[35:31] hvad vi afslørede jer ind den scripture er sandheden consummating al hidtige
scriptures! GUD ER fully Cognizant AF HANS servants Seer.
[35:32] Vi vedtog scripture generation generation, vi tillod whomever vi udvalgte vore
servants modta det! Derefter visse af dem wronged deres sjæle others upheld det kun
rolle tid mens others var ivrige arbejde retmæssighed ind overensstemmelse med gud
ville den er greatest triumfen!
[35:33] De indgå haverne Eden de prydes armbånd af guld perler deres
klædningsstykker det stille silke
[35:34] De sie Prise GUD i flyttende al vore bekymringer! Vore Lord Tilgir Taknemlig
[35:35] Han tilstår os boligen evige fryd Hans grace Aldrig gøre vi kedes her aldrig gøre
vi trættes!
[35:36] Angående de disbelieve de incurred ilden Helvede hvor de aldrig
færdigbehandles død nor er gengældelsen nogensinde commuted dem. Vi dermed requite
de unappreciative.
[35:37] De skrige therein Vore Lord du enes os ydre af her vi arbejde retmæssighed
arbejderne vi brugte gøre vi ikke gav jer life-long chance continuous påmindelser de
tager heed Du ikke modtog warner? Derfor smager (konsekvenserne). Overtræderne have
ingen hjælpes dem.
[35:38] GUD ER Knower FREMTIDEN AF HIMLENE JORDEN. Han er Knower al
inderste tanker.
[35:39] Han er En stille jer inheritors jorden. Derefter whoever udvælger disbelieve gør
så hans egen detriment. Vantroen tvivlerne kun augments deres Lord’s abhorrence dem.
Vantroen tvivlerne styrt dem dyb skade
[35:40] Sie Overveje idolerne I sætte GUD; udfolde mig hvad på jord de have oprette.
de ejer nogen kompagniskab himlene? Vi givet dem bog have hvori xxxx er nej tvivl?
Indeed hvad overtræderne lover ene another er nej mer end illusion.
[35:41] GUD ER EN HOLDER HIMLENE JORDEN lest DE vanish. Dersom nogen
eller er holde dem de ville fleste certainly vanish! Han er Clement Tilgi
[35:42] De sværgede GUD solemnly warner gik dem de være godt guided end vise
congregation! Omgående som warner gjorde kommer dem den kun plunged dem dyb
modvilje.
[35:43] De resorted arrogance jord onde scheming onde schemes kun modild på de
scheme dem. De derefter forvente noget skæbnen af de hvem gjorde samme tingene ind
den forbi? Du grundlægge gud system er aldrig foranderlige; jer grundlægge gud system
er immutable.
[35:44] De ikke strejfer jorden notere konsekvenserne de preceded dem? De var jævne
stærkere end de. Intet skjules GUD himlene nor jord. Han er Alvidende Omnipotent
[35:45] Dersom GUD straffede folkene deres synder Han ikke forlade enlige væs jord.
Han respit dem i forudbestemte interim! Tidligere deres interim opfyldes derefter GUD er
Seer Hans servants.

.