Quran translations in many languages

Quran in Danish

Ibrâhim

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[14:1] Et. L. R. scripture vi afslørede jer ind orden lede folkene mørke lyset – ind
overensstemmelse med viljen deres Lord – Til stien af Almægtige de Praiseworthy.
[14:2] (Stien GUD; En possesses alt himlene alt jord. Ve til tvivlerne; de incurred
forfærdelige gengældelse.
[14:3] De er de en giver prioritet den liv hen Herefter repel vejen GUD søge stille det
crooked de går langt astray!
[14:4] Vi ikke sendte nogen bud prædike) tungen hans folk ind orden klarlægge ting
dem! GUD DEREFTER SENDER astray whomever HAN VILJER guides whomever
HAN VILJER. Han er Almægtig mest Kloge.
[14:5] Dermed vi sendte Moses vore mirakler sigende Forspring Deres folk mørke lyset
påminde dem af dagene GUD. De er lektioner enhvere steadfast taknemlige person!
[14:6] Tilbagekalde at Moses sie til hans folk Mindes gud velsignelser jer! Han frelste
jer Pharaoh’s folk inflicted værst forfølgelsen I slaughtering Deres sønner skånende Deres
døtre! Den exacting retssag Deres Lord
[14:7] Deres Lord forordner flere du takker Mig de flere jeg giver jer I drejer
unappreciative derefter Min gengældelse er severe.
[14:8] Moses sagde du disbelieve al folkene jord GUD er ind nej behøve Praiseworthy.
[14:9] Have jer ikke høre omkring de indenfor jer! – Folkene Noah ‘Aad Thamoud
others kom dem kendte kun til GUD? Deres bude gik dem klar proofs de behandlede dem
foragt sagde Vi disbelieve ind hvad du sendes med. Vi er skeptical omkring Deres
meddelelse; fulde af tvivle!
[14:10] Deres bude sagde du have tvivl GUD; Initiator af himlene jorden? Han inviterer
jer kun tilgi Deres synder give jer another chance indfri De sagde Du være nej mer end
mennesker os vil repel os vejen vore forældre bruge tilbede! Udfolde os visse dybe
myndighed!
[14:11] Deres bude sie til dem Vi være nej mer end mennesker jer GUD velsigne
whomever Han udvælger Hans servants! Vi possibly ikke udfolde jer nogen art af
autorisation undtar ind overensstemmelse med gud ville Ind GUD troendene tillid.
[14:12] Hvorfor vi ikke stole GUD hvornår Han guided os vore stier? Vi bestemt
persevere ind den ansigt af Deres forfølgelse. Ind GUD al trusters stole.
[14:13] De disbelieved sie til deres bude Vi gøre det banish jer fra vore lande du revert
vore religion. Deres Lord inspirere dem Vi inevitably annihilate overtræderne!
[14:14] Vi lade du dvæle deres lander dem. Den er (belønningen) de ærbødighed Min
majestæt ærbødighed Min love!
[14:15] De udstedte udfordring følgelig enhvere stædige tyran ende doomed
[14:16] Awaiting ham er Helvede hvori han drikke putrid vand!
[14:17] Han gulp det derned han ikke stå det idet død kommer ham enhvere retning han
aldrig omkomme! Awaiting ham er forfærdelige gengældelse!
[14:18] Allegorien af de disbelieve deres Lord deres arbejder være ask voldsomme vind
stormfulde dag! De gevinst intet whatever de fortjener; such er fjernestst forvildende!
[14:19] Du ikke indser at GUD gøre oprette himlene jorden specifikke formål? Han
viljer Han flytte du substitute nye anlæggelse Deres sted.
[14:20] Den ikke er too vanskelige i GUD.
[14:21] Hvornår de al stand GUD followers sie til lederne Vi brugte følge I! Kunne du
skåner os sågar et lille bide af gud gengældelse? De sie Havde GUD guided os vi guided
jer! Omgående er too sene vi grieve tilholdsted tålmodighed xxxx ikke er udgang os.
[14:22] Og djævelen sie bedømmelsen udstedtes GUD lover jer sandfærdige løftet jeg
lovede jer jeg knækket min love! Jeg ikke havde magt jer; jeg blot inviterede jer I
accepterede min invitation! Derfor ikke blame mig blame kun jer! Min beklage ikke
hjælpes jer nor kunne Deres beklage hjælp mig! Jeg disbelieved Deres afgudende mig!
Overtræderne incurred smertelige gengældelse.
[14:23] Angående de tro lede righteous liv de tilstå haver strømmende streams De abide
therein permanent ind overensstemmelse med viljen deres Lord Deres hils therein er
Fred.
[14:24] Du ikke ser GUD gøre cited eksemplet gode glosen gode træ rod bestemt
fastlægges dens branches er høje ind den himmel?
[14:25] Det producerer dens crop enhvere sæson idet formgav dens Lord GUD
DERMED cites EKSEMPLERNE FOLKENE SOM DE TAGE heed
[14:26] Eksemplet ond glose er af onde træ chopped jorden niveau det ikke haver røder
keep det stående!
[14:27] GUD STYRKER DE TROR proven GLOSEN ind den LIV Herefter Gud sender
overtræderne astray. Alt er ind overensstemmelse med gud ville
[14:28] Du noterede de svarede gud velsignelser have ved disbelieving og dermed
bragte katastrofe deres egen familier?
[14:29] Helvede er deres destiny hvori de forbrænde; hvad usle slutning!
[14:30] De sætte rivaler rang GUD bortlede others Hans sti! sie Nyder awhile; Deres
endelige destiny er Helvede.
[14:31] Exhort Min servants tro observe Kontakten Bønner (Salat) give velgørenhed)
vore forråd dem secretly publicly dag komme hvor xxxx er heller handel nor nepotisme!
[14:32] GUD ER ENE OPRETTEDE HIMLENE JORDEN HAN SENDER derned
HIMLEN VAND PRODUCERER al art af FRUGT DERES sustenance! Han forpligter
skibene betjener jer havet ind overensstemmelse med Hans befaling. Han forpligter
floderne også betjene jer!
[14:33] Han forpligter solen månen Deres tjeneste continuously. Han forpligter natten
dagen betjene I!
[14:34] Han giver jer al art af ting som du implore Ham i. Du tæller gud velsignelser du
aldrig encompass dem. Indeed menneskelig være transgressing unappreciative.
[14:35] Tilbagekalde at Abraham sagde Min Lord stille den fredsommelige land
beskytter mig min børn fra tilbedende idoler!
[14:36] Min Lord de vildleder så mange folk. Angående de følge mig de belong mig.
Angående de disobey mig Jer er Forgiver Barmhjertigest.
[14:37] Vore Lord jeg settled rolle min familie ind den plantless dal hos Deres Hellige
Hus. Vore Lord de er observe Kontakten Bønner (Salat) lade trængsel af folk konvergerer
dem forsyne for dem al art af frugter de være taknemlige!
[14:38] Vore Lord Du kender whatever vi gemmer whatever vi erklærer! – Intet skjules
GUD jord nor himlene.
[14:39] Ros er GUD bevilgende mig min gammel ælde, Ismail Isaac. Min Lord svarer
bønnerne.
[14:40] Min Lord stille mig en som gennemført observes Kontakten Bønner (Salat) også
min børn! Vore Lord behager svar min bønner.
[14:41] Min Lord tilgir mig min forældre troendene dagen hvornår reckoning skiftes
sted”!
[14:42] Nogensinde ikke tro GUD er unaware af hvad overtræderne gør. Han kun respit
dem dag hvor øjnene stirrer ind rædsel
[14:43] Ligesom de rush gravene) deres ansigter kigge oppe deres øjne ikke jævn blinke
deres forstande forfærdes!
[14:44] Du advare folkene dagen hvornår gengældelsen kommer dem. De transgressed
sie Vore Lord give os først mer respit Vi derefter svare Deres benævne følge budene. du
ikke sværgede ind den forbi du vare permanent?
[14:45] I dwelled hjemmene af de indenfor jer wronged deres sjæle I se clearly hvad vi
gjorde dem! Vi sætter mange præcedenser jer.
[14:46] De schemed deres schemes GUD er fully aware af deres schemes Indeed deres
schemes var sufficient udviske bjerge.
[14:47] Ikke synes den GUD ville nogensinde bryde Hans lover Hans bude! GUD ER
ALMÆGTIGE HÆVNER.
[14:48] Dagen komme hvornår den jord substituted nye jord også himlene enhver
bringes GUD En Supreme
[14:49] I se skyldig som dag chained ind sjækle!
[14:50] Deres klædningsstykker stille tjære ild overvælde deres ansigter!
[14:51] GUD ville betale hvert sjæl whatever det fortjente; GUD er mest effektive
reckoner!
[14:52] Den er proklamation folkene advares hermed lade dem kende at Han er kun en
gud og de possess intelligens skiftes heed