Quran translations in many languages

Quran in Danish

Maryam

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest

[19:1] K. H. Y ‘Et. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
[19:2] narration Deres Lord’s barmhjertighed mod Hans servant Zachariah.
[19:3] Han benævnede hans Lord hemmelige benævne
[19:4] Han sagde Min Lord bones dreje skøre min krop min hår er aflame med gråne!
Ligesom jeg implore Jer min Lord jeg aldrig fortvivler.
[19:5] Jeg bekymrer min dependants mig, min kone er sterile. Bevilger mig Jer arving.
[19:6] Lade ham er min arving arvingen Jacob’s klan stille ham min Lord akceptable!
[19:7] O Zachariah vi giver jer gode nyhed; dreng navn være John (Yahya). Vi aldrig
oprettede nogen ham indenfor.
[19:8] Han sagde Min Lord jeg have søn min kone sterilitet min gammel ælde”?
[19:9] Han sagde Dermed sagde Deres Lord er lette Mig gøre. Jeg oprettede jer
indenfor den, du var intet. ‘
[19:10] Han sagde Min Lord give mig tegn. Han sagde Deres tegn er at du ikke tale til
folkene tre fortløbende nætter!
[19:11] Han komme hans familie tilflugtstedet signaled dem Meditere Gud dag og nat!
[19:12] O John du uphold scripture strongly. Vi forlenede ham klogt jævne hans
ungdom
[19:13] Og (vi forlenede ham med) venlighed fra os purity han var righteous.
[19:14] Han hædrede hans forældre var aldrig ulydige tyran.
[19:15] Fred er ham dagen han være føde, dagen han omkommer dagen han resurrected
tilbage liv.
[19:16] Nævne scripture Mary! Hun isoleret hendes familie østlige lokalitet.
[19:17] Mens barriere bortset hende fra dem vi sende til hende vore Ånd Han gik hendes
ind formen menneskelig være
[19:18] Hun sagde jeg søger ly ind mest Gracious som du være righteous.
[19:19] Han sagde jeg er budet Deres Lord bevilge jer pure søn.
[19:20] Hun sagde Hvordan dåse jeg haver søn hvornår ing mand rører mig; jeg aldrig
er ukyske.
[19:21] Han sagde Dermed sagde Deres Lord ‘Det er lette i Mig. Vi render ham tegn
folkene barmhjertighed fra os. Den er forudbestemte substans. ‘
[19:22] Hvornår hun fødte ham hun isoleret faraway sted.
[19:23] Fødslen proces kom hendes trunk håndflade træ! Hun sagde (jeg er skamfulde;)
Jeg ønske jeg var afdødte indenfor den hændte komplet glemt!
[19:24] infant benævnede hende hendes talemåde ikke grieve Deres Lord forsyner jer
stream
[19:25] Du ryster trunk af den håndflade træ det slippe modne datoer jer!
[19:26] Ædt drikke er glade! Hvornår du ser nogen sie ‘jeg stille vow stilhed jeg ikke
tales today nogen. ‘!
[19:27] Hun kom hendes familie, bære ham. De sagde O Mary du forpligter noget er
totalt uventede.
[19:28] O efterkommer Aaron Deres far ikke var onde mand nor var Deres mor ukyske!
[19:29] Hun pegede ham. De sagde Hvordan vi snak med infant krybben?
[19:30] infant egen sagde jeg er servant GUD. Han giver mig scripture udnævner mig
profet.
[19:31] Han stillede mig velsignede wherever jeg går enjoined mig observe Kontakten
Bønner (Salat) obligatoriske velgørenheden (Zakat) idet længes idet jeg lever!
[19:32] Jeg er hædre min mor Han ikke stillede mig ulydige rebel.
[19:33] Fred er mig dagen jeg være føde, dagen jeg omkommer dagen jeg enes
resurrected
[19:34] Var Jesus sønnen Mary den er sandheden den substans der de fortsætter tvivle.
[19:35] Det ikke befit GUD som Han begets søn Han forherliges. Til have noget gjort
Han blot sie til Er det være!
[19:36] Han også proklamerede GUD er min Lord Deres Lord du tilbede Ham alene!
Den er rigtig stien.
[19:37] Adskillige gilderne disputed sig (angående identiteten Jesus). Derfor ve til de
disbelieve seværdighed forfærdelige dag.
[19:38] Vente indtil du hører dem se dem hvornår de kommer ansigt os! Overtræderne
den dag totalt tabes.
[19:39] advare dem dagen samvittighedsnag hvornår bedømmelse udstedes. De er totalt
oblivious; de ikke tro.
[19:40] Vi er de en arver jorden enhver det; os enhver returneres.
[19:41] Nævne scripture Abraham; han var helgen profet!
[19:42] Han sie til hans far O min far du tilbeder hvad dåse heller hører nor se nor hjælp
I ind nogen vej
[19:43] O min far jeg modtar vise viden som du ikke modtog. følge mig jeg guide I lige
sti!
[19:44] O min far ikke tilbeder djævelen. Djævelen rebelled imod mest Gracious.
[19:45] O min far jeg frygter lest du incur gengældelse fra mest Gracious derefter bliver
allierede djævelen.
[19:46] Han sagde du forsaken min guder O Abraham? Du stopper jeg sten jer. forlade
mig!
[19:47] Han sagde Fred er jer. Jeg implore min Lord tilgi jer; Han er Venligest mig.
[19:48] Jeg abandon jer guderne du tilbeder GUD. Jeg tilbede kun min Lord Ved
imploring min Lord alene jeg ikke gå forkert”.
[19:49] Han forladt dem guderne de tilbad GUD vi bevilgede ham Isaac Jacob vi stillede
hvert af dem profet.
[19:50] Vi showered dem vore barmhjertighed vi bevilgede dem ærværdige stilling
historie.
[19:51] Nævne scripture Moses Han helligedes han var bud profet.
[19:52] Vi benævnede ham rigtig side Mount Sinai. Vi bragte ham konferere ham!
[19:53] Og vi bevilgede ham vore barmhjertighed hans boder Aaron profet.
[19:54] Nævne scripture Ismail! Han var sandfærdige hvornår han stillede løfte han var
bud profet.
[19:55] Han brugte enjoin hans familie observe Kontakten Bønner (Salat) obligatoriske
velgørenheden (Zakat;) han var akceptable til hans Lord
[19:56] Nævne scripture Idris! Han var helgen profet.
[19:57] Vi rejst ham ærværdige rang.
[19:58] De er visse af profeterne der GUD velsigne De udvalgtes efterkommerne Adam
efterkommerne af de vi bar Noah efterkommerne af Abraham Israel fra de vi guided
udtog! Hvornår åbenbaringerne mest Gracious være reciteret dem de falder prostrate
weeping
[19:59] Efter dem Han substituted generationer tabte Kontakten Bønner (Salat) forfølge
deres lusts De lide konsekvenserne.
[19:60] Kun de fortryder tro, lede righteous liv indgå Paradis mindst uretfærdighed!
[19:61] Haverne Eden await dem idet lovede ved mest Gracious de tilbeder Ham jævner
privatliv! Certainly Hans love komme vedtage!
[19:62] De ikke høre nogen nonsens therein; kun fred. De modtar deres forråd therein
dag og nat.
[19:63] Such er Paradis; vi bevilger det de vore servants er righteous.
[19:64] Vi ikke komme befalingen Deres Lord Til Ham belongs vore forbi vore
fremtidige alt mellem dem! Deres Lord er aldrig glemske.
[19:65] Lord af himlene jorden alt dem; du tilbede Ham bestemt persevere ind tilbede
Ham! Du kender af nogen gøre equals Ham?
[19:66] menneskelig være spørge Efter jeg omkommer jeg komme liv?
[19:67] menneskelig være glemme den vi gøre oprettede ham allerede han var intet?
[19:68] Ved Deres Lord vi certainly indkaldelse dem sammen djævlene samles dem
omkring Helvede ydmygede!
[19:69] Derefter vi pick hvert gruppe mest ardent modstander af mest Gracious.
[19:70] Vi kender fulde godt de er fortjenstfuldest af brændende therein.
[19:71] Enhvere singel ene af jer se det; den er uigenkaldelige bestemmelse Deres Lord
[19:72] Derefter vi redder righteous forlade overtræderne det ydmygede!
[19:73] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem clearly de disbelieve sie til de tror Der
af os er fremgangsrigere? Hvilke af os være majoriteten?
[19:74] Mange generation haver vi annihilated dem; de var mægtigere fremgangsrigere.
[19:75] Sie De udvælger gå astray mest Gracious vilje lede dem på indtil de ser hvad
loves dem! – Enten gengældelsen Timen. Den er hvornår de grundlægge ydre som
virkelig er værre off svagere ind magt
[19:76] GUD augments VEJLEDNINGEN AF DE UDVÆLGER guided I gode deeds
eternally belønnes Deres Lord bringe langt godt tilbagekomster!
[19:77] Du noterede en forkastede vore åbenbaringerne derefter sagde jeg være give
rigdom børn!?
[19:78] Han ser fremtiden? Han tager such pledge fra mest Gracious?
[19:79] Indeed vi registrere hvad han utters derefter forpligte ham til ever-increasing
gengældelse!
[19:80] Derefter vi arver alt han possessed han komme os al alene
[19:81] De tilbeder GUD øvrige guder (de synes) være hjælp dem.
[19:82] På den contrary de forkaste deres idolatry være deres fjender.
[19:83] Du ikke ser hvordan vi unleash djævlene tvivlerne gøre stir dem oppe?
[19:84] Ikke er utålmodige; vi tillave dem visse forberedelse.
[19:85] Dagen komme hvornår vi indkaldelse righteous indenfor mest Gracious ind
gruppe.
[19:86] Vi hjord skyldig til Helvede, være deres evige bolig.
[19:87] Ingen possess magten intercede de conform lovene af mest Gracious.
[19:88] De sagde mest Gracious begotten søn!
[19:89] Du uttered gross blasfemi.
[19:90] Himlene er ca. splintre jorden være omkring til tåre asunder bjergene er ca.
smuldre!
[19:91] Fordi de claim som mest Gracious begotten søn.
[19:92] Det ikke befitting mest Gracious som Han beget søn.
[19:93] Enhvere singel ene ind himlene jorden er servant af mest Gracious.
[19:94] Han encompassed dem tælle dem først ved først!
[19:95] Al af dem komme Ham Dagen Opstandelse individer!
[19:96] Sikkert de tro lede righteous liv mest Gracious vilje brusebad dem kærligt!
[19:97] Vi dermed stille den (Quran) elucidated Deres tunge ind orden afsie gode nyhed
til righteous til advare med det modstanderne!
[19:98] Mange generation dem vi annihilated du perceive kunne nogen af dem høre fra
dem nogen lyd