Quran translations in many languages

Quran in Danish

Muhammad

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[47:1] De disbelieve repel stien GUD Han nullifies deres arbejder!
[47:2] De tro arbejde retmæssighed tro ind hvad sendtes derned Muhammad! – Der er
sandheden deres Lord – Han remitterer deres synder velsigne dem contentment!
[47:3] Den er de disbelieve følge falsehood mens de tror følger sandheden deres Lord
GUD DERMED cites FOLKENE DERES EKSEMPLER.
[47:4] Du træffer (ind krig de disbelieve du strejke necks Du tager dem captives du
sætte dem fri løsesum dem krigen ender! Havde GUD willed Han bevilge jer sejr krig!
Han dermed prøve jer ene another Angående de enes dræbte forårsagen GUD Han aldrig
lægge deres sacrifice affaldene
[47:5] Han guide dem velsigne dem contentment!
[47:6] Han tilstå dem Paradis Han beskrive dem.
[47:7] O I tror du understøtter GUD Han understøtte du styrker Deres fodfæste.
[47:8] De disbelieve incur elendighed; Han volder deres arbejder være utterly ind
forfængelig
[47:9] Den fordi de hades hvad GUD afslørede følgelig Han nullifies deres arbejder!
[47:10] De ikke strejfer jorden gøre se konsekvenserne i de indenfor dem? GUD
tilintetgøre DERES ARBEJDER; al TVIVLERE LIDE SAMME SKÆBNEN.
[47:11] Den er GUD er Lord af de tror mens tvivlerne ikke haver lord
[47:12] GUD TILSTÅR DE tro LEDE righteous LIV into HAVER STRØMME streams
Angående de disbelieve de leve ædt såsom dyrene æde derefter slutning hellfire!
[47:13] Mange samfund var mere stærkere end samfundet som evicted I Deres by;
hvornår vi annihilated dem ingen hjælpes dem.
[47:14] Være de oplyse deres Lord samme idet de onde arbejder prydes deres øjne de
følger deres egen opinions?
[47:15] Allegorien Paradis loves righteous er den det haver floder uforurenede vand
floder af friske mælk floder af vin! – Dejlige i svirebrødrene – Floder strained honning.
De haver al art af frugter therein tilgivelse fra deres Lord De god de (er abide permanent
thehellfire drink hellish vand rive deres tarme?
[47:16] Visse af dem lytte til I derefter idet snart idet de forlader de spørger de oplystes
Hvad gjorde han retfærdige sie GUD dermed forsegler deres hjerte følgelig de følge kun
deres opinions!
[47:17] Angående de guided Han augments deres vejledning bevillinger dem deres
retmæssighed.
[47:18] De ventende Timen er kommer dem brat? al tegnene thereof allerede kommer.
Tidligere Timen kommer dem hvordan de gøre det gavn fra deres meddelelse?
[47:19] Du kende at Xxxx ikke er øvrige gud GUD spørger tilgivelse af Deres synder
synderne af al tro mænd kvinder. GUD ER fully aware af DERES BESTEMMELSER
DERES ultimate destiny.
[47:20] De troede sagde Hvornår ville nye sura afsløres hvornår ligefremme sura
afsløredes hvori udkæmpe nævnedes du se de harbored tvivl deres hjerter kiggende jer
død allerede kom dem! De dermed exposed
[47:21] Lydighed righteous utterances forventes af dem. Kun de udfoldede tillid GUD
hvornår mobilisering hed det være godt dem.
[47:22] Er det også Deres hensigt I forlader du forpligte onde mishandle Deres
slægtninger?
[47:23] Er de incurred forbandelse GUD whereby Han rendered dem døve blænde!
[47:24] Hvorfor de ikke studerer Quran grundigt? De haver låse deres forstande?
[47:25] Sikkert de glider tilbage vejledningen manifested dem djævelen lokker dem
ledte dem på!
[47:26] Den er de sie til de hadede hvad GUD sender derned Vi adlyde jer vise
substanser. GUD fully kender deres hemmelige sammensværgelser.
[47:27] Hvordan det gøre det i dem hvornår englene være lægge dem til død? De slå
dem deres ansigter deres bag slutninger.
[47:28] Den fordi de følge hvad angered GUD hadede tingene behager Ham! Følgelig
Han nullified deres arbejder.
[47:29] De havn tvivle deres hjerter synes den gøre GUD ville ikke bringe ydre deres
onde tanker?
[47:30] Vi ville vi expose dem I så den du anerkende dem simpelthen kiggende dem. Du
anerkende dem ved den vej de tales. GUD ER fully aware af AL DERES ARBEJDER.
[47:31] Vi certainly lægge jer prøven ind orden skelne de I som stræbe bestemt
persevere Vi expose Deres sande kvaliteter.
[47:32] De disbelieve repel stien GUD modarbejde budet vejledningen manifested dem
aldrig smerte GUD ind den lille Hellere Han nullifies deres arbejder.
[47:33] O I tror du adlyde GUD adlyde budet. Anderledes al Deres arbejder være ind
forfængelig
[47:34] De disbelieve repel stien GUD derefter terning tvivlere GUD ville aldrig tilgi
dem!
[47:35] Derfor du ikke waver overgiver forfølgelse fred du garanteres sejr GUD er jer.
Han aldrig spilde Deres indsatser.
[47:36] Den worldly liv er nej mer end leg forfængelighed. Du tro lede righteous liv
Han belønne jer spørge jer nogen penge!
[47:37] Dersom Han spørge jer penge til omfatningen oprette hardship jer du blive
nærige Deres skjulte onde might exposed
[47:38] Du inviteres spend forårsagen GUD visse af I dreje nærige! Nærige være nærige
mod deres egen sjæle. GUD ER RIGE STUND JER ER FATTIGE. Du sving Han
substitute øvrige folk Deres sted de ikke være jer.