Quran translations in many languages

Quran in Danish

Saba’

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[34:1] Ros er GUD – Der belongs alt himlene jorden; al ros er også Ham Herefter! Han
er mest Kloge Cognizant
[34:2] Han kender alt går jorden alt som komme det alt komme himlen alt som klatre
into det. Han er mest Barmhjertige de Tilgi
[34:3] De disbelieve sir Timen aldrig komme vedtage! Sie Absolut! – Ved min Lord –
Det ville fleste certainly kommer jer. Han er Knower fremtiden. Ikke jævn ækvivalent
atom vægt skjules Ham er det himlene jorden. Ikke jævn mindre end som større skjules).
al være dybe rekord.
[34:4] Fleste certainly Han belønne de tro lede righteous liv! De trænger tilgivelse
gavmilde forråd.
[34:5] Angående de vedvarende udfordrer vore åbenbaringer de incurred gengældelse
smertelige ydmygelse.
[34:6] Er tydelige til de velsignes viden den den åbenbaring fra Deres Lord til jer er
sandheden og den det guides stien Almægtig mest Praiseworthy!
[34:7] De disbelieve sir udfolde I mand fortæller jer jer er rive bortset jer oprettes igen!
[34:8] Enten han fabricated ligger GUD han er crazy Indeed de disbelieve Herefter
incurred værst gengældelsen; de går langt astray.
[34:9] De ikke ser al tingene dem bagefter dem ind himlen jorden? Vi willed vi volde
jorden sluge dem voldte hobe falder dem himlen! Den være sufficient proof i enhvere
lydige servant.
[34:10] Vi forlenede David velsignelser os O bjerge forelægger ham jer too O fugle Vi
blødgjorde jernet ham.
[34:11] Du stille skjold som passe perfectly arbejder retmæssighed! Whatever du gør jeg
er Seer thereof.
[34:12] Til Solomon vi forpligtede vinden hans disposal rejse ene måned komme ene
måned gå Vi voldte forår olie gush ydre ham. Også jinns arbejdede ham hans Lord’s
forlade Nogen en af dem disregarded vore befalinger vi subjected ham severe
gengældelse.
[34:13] De stille ham noget han ville – niche statuer dyb puljer tunge madlavning pots O
familie David arbejder (retmæssighed) udfolde Deres påskønnelse. Kun et få af Min
servants er taknemlige.
[34:14] Hvornår udnævne tid hans død kom de ikke havde clue at han omkom. Ikke ene
af dyrene forsøge ædt hans stab han faldt derned gjorde jinns indså at han var afdødte! De
dermed indså som de virkelig kendte uset de stoppe arbejdende så hårde idet snart idet
han omkom!
[34:15] Sheba’s homeland bruge være vidunder to haver på retten forlade Æder Deres
Lord’s forråd er taknemlige af Ham – Gode land tilgi Lord
[34:16] De dreje følgelig vi hældte dem katastrofale oversvømme vi substituted deres to
haver into to haver onde smage frugt tornede planter knappe høst!
[34:17] Vi dermed requited dem deres vantro. Vi ikke requite kun tvivlerne?
[34:18] Vi placerede dem samfundene som vi velsignede øvrige oaser vi secured
journey dem Færdes therein dage nætter komplette security!
[34:19] De (drejede unappreciative udfordre Vore Lord vi ikke omsorg Du forøger
afstanden vore journeys nogen stationer De dermed wronged deres egen sjæle. Følgelig
vi stillede dem historie scattered dem into små samfund landet. Den forsyne lektioner de
er steadfast taknemlige.
[34:20] Satan grundlagde dem readily opfyldende hans forventninger! De fulgte ham et
få troende.
[34:21] Han aldrig havde nogen magt dem. Vi dermed skelner de tro ind Herefter fra de
er tvivlsomme omkring det. Deres Lord er fulde kontrol al ting.
[34:22] Sie Implore idolerne du sætte GUD! De ikke possess enlige atom himlene
jorden. De ikke possess kompagniskab therein nor gøre Han permit dem være Hans
medhjælpere!
[34:23] Intercession Ham være ind forfængelig det sammentræffe med Hans ville.
Hvornår deres forstande sluttelig settled derned de spørger Hvad gjorde Deres Lord sir de
sie sandheden. Han er mest Højeste mest Great
[34:24] Sie Som forsyne for jer himlene jorden? Sie GUD Enten vi I guided gå langt
astray!
[34:25] sie I er ansvarlige i vore forbrydelser nor er vi ansvarlige i hvad du gør.
[34:26] Sie Vore Lord samles os al sammen indenfor Ham derefter Han bedømme os
equitably! Han er Dommeren Alvidende
[34:27] Sie Udfolde mig idolerne du sætte idet partner Ham! ikke Sie Han er ene
GUDEN Almægtig Klogest!
[34:28] Vi sender jer O Rashad) al folkene bærer gode nyhed også idet warner mest folk
ikke kende!
[34:29] De udfordrer Hvornår den løfte komme vedtage du er sandfærdige?
[34:30] Sie Du haver specifikke tid specifikke dag du ikke forsinke ene time nor
fremstød!
[34:31] De disbelieve sir Vi ikke tro ind den Quran nor hidtige scriptures. du kun
envision de overtrædere hvornår de står deres Lord De argumentere ene another tilbage
og væk. followers fortælle deres ledere Dersom ikke var jer vi være troende.
[34:32] Lederne sie til de ville fulgte dem vi de en Er bortledte jer vejledningen det kom
jer? Ing; det er jer var wicked.
[34:33] followers sie til deres ledere var jer schemed nat dag derefter befalede os være
unappreciative af GUD sætte idoler rang Ham. De rides samvittighedsnag hvornår de ser
gengældelsen vi placere sjækler necks af de disbelieved De rigtigt ikke requited hvad de
gjorde?
[34:34] Enhver tid vi sendte warner samfund lederne den samfund sagde Vi forkaster
meddelelsen du sendes med!
[34:35] De også sagde Vi er mægtigere mere penge børn vi ikke straffes!
[34:36] Sie Min Lord er Ene kontrollere al forråd Han bevilger forråd whomever Han
viljer mindske dem mest folk ikke kende!
[34:37] Ikke er Deres penge Deres børn bringer jer closer til os. Kun de tro lede
righteous liv modta belønningen deres arbejder multiplicerede forgreningsrør! Ind
boligen Paradis de gøre det leve ind perfekte fred!
[34:38] Angående de gennemført udfordrer vore åbenbaringer de abide gengældelse.
[34:39] Sie Min Lord er En kontrollerer al forråd; Han forøger forrådene whomever Han
udvælger Hans servants mindske dem! Noget du spend forårsagen Gud) Han belønne jer
det; Han er Tilfredsstillende Familieforsørgeren.
[34:40] Dagen hvornår Han indkaldelse dem al Han sie til englene de gøre det folk
tilbedelse I?
[34:41] De svare Du forherliges. Du er vore Lord Beherske ikke dem! Hellere de tilbad
jinns; fleste af dem var troende therein.
[34:42] Dag du ikke possess magt hjælpes harm ene another vi sie til overtræderne
Smag gengældelsen Helvedet du brugte benægte!
[34:43] Hvornår vore proofs recitere dem perfectly klar de sagde Den er blot mand vil
bortlede jer vejen Deres forældre tilbeder. De også sagde De fabricated løgne. De
disbelieved også sagde sandheden kom dem Den er tydeligvis trylleri
[34:44] Vi ikke gav dem nogen øvrige bøger studere nor gjorde vi sende til dem I
another warner!
[34:45] De indenfor dem disbelieved jævne skønt de ikke så one-tenth (miraklet) vi
giver den generation hvornår de disbelieved Min bude hvordan severe var Min
gengældelse!
[34:46] Sie jeg spørger jer gøre ene ting Helliger GUD ind par idet individer derefter
reflektere! Deres kammerat (Rashad) ikke er crazy Han er manifest warner jer netop
indenfor tilkomsten forfærdelige gengældelse.
[34:47] sie jeg ikke spørge jer nogen lønning; du keep det. Min lønning kommer kun fra
GUD. Han bevidner al ting.
[34:48] Sie Min Lord volder sandheden prevail Han er Knower al hemmeligheder.
[34:49] Sie sandheden kommer; mens falsehood kunne heller initiate noget nor gentage
det!
[34:50] Sie Dersom jeg går astray jeg går astray min egen shortcomings! Og dersom jeg
guided det er min Lord’s inspiration. Han er Hearer Nær.
[34:51] Du kun se dem hvornår great terror strejke dem; de ikke flygte derefter de være
skiftes væk forcibly!
[34:52] De derefter sie Vi omgående tro ind det det være fjerneste too sene!
[34:53] De forkaster det ind den forbi; de beslutter hellere uphold conjecture og
guesswork!
[34:54] Følgelig de berøvedes af alt de længtes i. Den er samme skæbnen deres
modstykker hidtige generationerne. De harbored too mer tvivl.