Quran translations in many languages

Quran in Danish

Tâ-Hâ

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[20:1] T. H.
[20:2] Vi ikke afslørede Quran jer volde jer nogen hardship!
[20:3] Kun til påminde de ærværdige!
[20:4] Åbenbaring fra Skaberen jorden høje himlene.
[20:5] Mest Gracious; Han forudsætter al myndighed.
[20:6] Til Ham belongs alt himlene jorden alt dem alt slibe!
[20:7] Du erklærer Deres convictions ikke) Han kende hemmeligheden hvad jævne
skjules!
[20:8] GUD XXXX IKKE ER ØVRIGE GUD HAM. Til Ham belong mest smukke
navne!
[20:9] Du noterer historien Moses
[20:10] Hvornår han så ild han sie til hans familie Ophold her. Jeg ser ild. Maybe jeg
bringe jer visse af det fund visse vejledning ilden.
[20:11] Hvornår han kom det han hed O Moses
[20:12] Jeg er Deres Lord flytte Deres sandaler! Du er hellige dalen Tuwaa.
[20:13] Jeg udvælger jer så lytte til hvad afsløres!
[20:14] Jeg er GUD; xxxx ikke er øvrige gud Mig. Du tilbede Mig alene observe
Kontakten Bønner (Salat) mindes Mig!
[20:15] Timen (ender af verdenen) sikkert komme; jeg keep det næsten skjulte hvert
sjæl være betalt for dens arbejder!
[20:16] Ikke bortledes therefrom ved de ikke tro ind det! – De forfølger deres egen
opinions – lest du falder.
[20:17] Hvad være den ind Deres rigtig hånd Moses
[20:18] Han sagde Den er min stab. Jeg mager det hjord min får det jeg bruger det
øvrige formål.
[20:19] Han sagde Kast det derned Moses
[20:20] Han kastede det derned hvorpå det dreje into gribende serpent.
[20:21] Han sagde Pick det ikke er ræde! Vi tilbagekomst det dens originale stat
[20:22] Og holde Deres hånd Deres vinge det komme hvide blemish another proof
[20:23] Vi dermed udfolder jer visse af vore great portents.
[20:24] Gå Pharaoh han transgressed
[20:25] Han sagde Min Lord kølige min temperere!
[20:26] stille den substans lette mig!
[20:27] Og untie knude min tunge.
[20:28] Så de forstå min tale.
[20:29] Og udnævner medhjælper mig min familie.
[20:30] Min boder Aaron.
[20:31] Styrke mig ham!
[20:32] Lade ham er min partner ind den substans
[20:33] Den vi forherlige Dig hyppigt.
[20:34] Og commemorate Dig hyppigt!
[20:35] Du er Seer af os.
[20:36] Han sagde Deres anmodning bevilges O Moses
[20:37] Vi velsigner jer igen.
[20:38] Hvornår vi afslørede Deres mor hvad vi afslørede.
[20:39] Sigende ‘Kaster ham æsken derefter kaste ham into floden! Floden kaste ham
shore picked fjende af Mine fjende hans. ‘ jeg showered jer kærligt Mig jeg havde du
stillede Min vagtsomme øje!
[20:40] Deres søster gik dem sagde ‘jeg fortælle jer sygepleje mor tage gode omsorg af
ham. ‘ Vi dermed returnere jer Deres mor som hun være glade stopper bekymre Og
hvornår du dræbte person vi frelste jer grievous konsekvenserne; indeed vi tested jer
thoroughly. Du blev år folkene Midyan omgående du komme ind overensstemmelse med
præcise plan.
[20:41] Jeg stille jer retfærdige Mig.
[20:42] Gå Deres boder understøtte ved Min tegn ikke waver ind mindendes Mig!
[20:43] Gå Pharaoh han transgressed
[20:44] Tale til ham nicely; han tage heed blive ærværdige!
[20:45] De sagde Vore Lord vi frygt lest han angribe os transgress!
[20:46] Han sagde ikke er ræde jeg være jer lytte iagttage
[20:47] Går ham sie ‘Vi er to bude fra Deres Lord Lade Børnene Israel gå! Du afstå fra
persecuting dem! Vi bringer tegn Deres Lord fred er lot af de heed vejledningen.
[20:48] ‘Vi inspireres gengældelsen inevitably hjemsøge de disbelieve sving ‘!
[20:49] Han sagde Som er Deres Lord O Moses
[20:50] Han sagde Vore Lord er Ene som bevilgede alt dens eksistens dens vejledning!
[20:51] Han sagde Hvad omkring forbi generationerne?
[20:52] Han sagde viden thereof er min Lord rekord. Min Lord aldrig errs nor gøre Han
glemmer!
[20:53] Han er En stille jorden beboelige I paved ind det veje jer. Han sender derned
himlen vand der vi producerer mange forskellige arter planter!
[20:54] Ædt raise Deres livestock! De er sufficient proofs de possess intelligens.
[20:55] Fra det vi oprettede jer det vi tilbagekomst jer fra det vi bringe I ydre igen!
[20:56] Vi udfoldede ham al vore proofs han disbelieved vægrede!
[20:57] Han sagde du kom her skiftes os vore land Deres trylleri O Moses
[20:58] Vi sikkert udfolde jer lignende trylleri. Derfor sætte appointment den heller vi
nor du krænke; neutrale sted!
[20:59] Han sagde Deres udnævne tid være dagen festivitaser. all træffes formiddagen!
[20:60] Pharaoh summoned hans fremtvinge derefter kom!
[20:61] Moses sie til dem Ve til jer. Du fabricate løgne udkæmpe GUD gøre dermed
incur Hans gengældelse? Such fabricators sikkert mislykkes.
[20:62] De disputed sig idet de konfererede privat.
[20:63] De sagde De to er nej mer end tryllekunstnere ønsker skiftes jer Deres land
deres trylleri til tilintetgøre Deres ideale vej af liv.
[20:64] vedtage upon ene scheme ansigt dem forenede forside! Vinderen today have
øvre hånden.
[20:65] De sagde O Moses enten du kaster vi være først kaste!
[20:66] Han sagde Du kaster. Hvorpå deres reb stikke forekom ham deres trylleri idet de
flyttede!
[20:67] Moses harbored visse frygte!
[20:68] Vi sagde ikke Have frygte! Du prevail
[20:69] Kaste hvad du holder ind Deres rigtig rækker det sluge hvad de fabricated hvad
de fabricated er nej mer end scheming tryllekunstner. Tryllekunstner arbejdet ikke
lykkes.
[20:70] Tryllekunstnerne falde prostrate talemåde Vi tro ind Lord af Aaron Moses
[20:71] Han sagde Gøre du tro ind ham min tilladelse? Han være Deres chef en
underviste jer trylleri Jeg sikkert sever Deres hænder føder alternate sider. Jeg korsfæste
jer håndfladen trunks Du gøre det grundlægge ydre der af os inflict værst gengældelsen
som outlasts der!
[20:72] De sagde Vi ikke foretrække jer klare proofs den kom os og En oprettede os!
Derfor udstede whatever bedømmelse du ønsker udstede! Du kun regel ind den lowly liv.
[20:73] Vi haver tro ind vore Lord at Han tilgi os vore synder tryllerien som du
fremtvang os opføre! GUD ER FJERNESTE GODT Everlasting
[20:74] Nogen kommer hans Lord skyldige vilje incur Helvede hvori han aldrig
omkommer nor ophold alive.
[20:75] Angående de kommer Ham troende ledte righteous liv de attain højeste ranger.
[20:76] Haverne Eden beneath der floder strømmer være deres bolig permanent. Such er
belønningen de purify.
[20:77] Vi inspirerede Moses Leder Min servants ydre strejke dem tørre vej havet. Du
ikke frygte du fanges nor skulle du bekymrer.
[20:78] Pharaoh forfølge dem med hans trop hav overvælde dem idet det være
destinerede overvælde dem!
[20:79] Dermed Pharaoh vildledte hans folk; han ikke guide dem.
[20:80] O Børn Israel vi afsagde jer Deres fjende summoned du Mount Sinai vi sendte
derned til jer manna vagtler!
[20:81] Æder gode tingene vi forsyne for du ikke transgress lest du incur Min wrath.
Whoever incurs Min wrath falder!
[20:82] Jeg sikkert Tilgir de fortryde, tror forspring righteous liv bestemt vedvare
guided
[20:83] Hvorfor du rush væk Deres folk O Moses
[20:84] Han sagde De er lukke mig! Jeg rushed Jer min Lord at Du behages!
[20:85] Han sagde Vi lægger Deres folk prøven I forlod Samarian vildledte dem!
[20:86] Moses returnerede hans folk vrede skuffe talemåde O min folk Deres Lord ikke
lovede jer gode løfte? Du ikke vente? Du vil gøre incur wrath fra Deres Lord Den hvorfor
I er knækket Deres enighed mig?
[20:87] De sagde Vi ikke brød vore enighed I på formål. Vi ladet jewelry afgjort kaste
vore loads ind! Den er hvad Samarian foreslog.
[20:88] Han producerede dem sculpted kalv komplette kalv lyd! De sagde Den er Deres
gud guden Moses Dermed han glemte.
[20:89] De ikke se det heller svarede dem nor possessed nogen magt harm dem gavne
dem?
[20:90] Aaron fortalte dem O min folk den er prøve jer. Deres eneste Lord er mest
Gracious så følge mig adlyde min befalinger!
[20:91] De sagde Vi fortsætte tilbede det Moses komme
[20:92] Moses sagde O Aaron hvad er det forhindrede jer hvornår du så dem gå astray!
[20:93] Fra følgende min ordner? Du rebelled mig?
[20:94] Han sagde O søn min mor gøre ikke trækker mig min skæg min hovede. Jeg var
ræde den jer sie ‘Du dele Børnene Israel disobeyed min ordner. ‘!
[20:95] Han sagde Hvad være den substans I O Samarian?
[20:96] Han sagde jeg så hvad de ikke se. Jeg grabbed fistful (af støv) stedet hvor budet
stod bruge det blande gyldne kalven). Den er hvad min forstand inspirere mig gøre!
[20:97] Han sagde Derefter gå Deres liv gøre ikke jævn komme lukke! Du haver
udnævne tid Deres endelige bedømmelse) du aldrig evade kigge Deres gud du brugte
tilbede; vi forbrænde det kaster det into havet til ophold derned der permanent.
[20:98] Deres eneste gud er GUD; Ene beside der xxxx ikke er øvrige gud. Hans viden
encompasses al ting.
[20:99] Vi dermed narrate jer visse nyhed fra forbi generationerne. Vi afslører I
meddelelse fra os.
[20:100] De disregard det føde load (af synder) Dagen Opstandelse.
[20:101] Eternally de abide therein; hvad usle load Dagen Opstandelse!
[20:102] Den er dagen hvornår hornet pustes vi indkaldelse skyldige den dag blå.
[20:103] Hviskende sig de sie Du bliver først liv) nej mer end ti dage!
[20:104] Vi er fully aware af deres utterances. Mest accurate hos dem sie Du blev nej
mer end dag!
[20:105] De spørger jer bjergene. Sie Min Lord wipe dem ydre!
[20:106] Han forlade dem barren lejlighed land.
[20:107] “Ikke jævn slightest højen ville du ser therein nor dyppe
[20:108] Den dag enhver følge besøgenden slightest afvigelsen. al lyde ties indenfor
mest Gracious; du høre intet hviskener.
[20:109] Den dag intercession være gavnløse frelser de permitted ved mest Gracious
hvis utterances conform Hans ville.
[20:110] Han kender deres forbi deres fremtidige stund ingen encompasses Hans viden.
[20:111] Al ansigt forelægge Leve Evige de som bebyrdes deres transgressions
mislykkes!
[20:112] Angående de arbejdede retmæssighed mens troende de ikke have frygte af
uretfærdighed modgang!
[20:113] Vi dermed afslørede det Arabic Quran vi cited ind det al art af profetier de
frelses det volde dem skiftes heed
[20:114] Exalted er GUD eneste sande Konge! Ikke rush uttering Quran det afsløres jer
sie Min Lord forøgelse min viden!
[20:115] Vi tested Adam ind den forbi, han glemte vi grundlægge ham ubeslutsomme.
[20:116] Tilbagekalde at vi sie til engel, Falde prostrate Adam. De faldt prostrate Satan;
han vægrede!
[20:117] Vi derefter sagde O Adam den er fjende af jer Deres kone. Ikke lade ham evict
I Paradis lest du bliver usle!
[20:118] Du garanteres aldrig hunger therein nor gå unsheltered!
[20:119] Nor ville du tørst therein nor lider nogen varme.
[20:120] Djævelen hviskede ham sigende O Adam lader mig udfolde I træet evighed
unending kingship!
[20:121] De åd fra det, hvorpå deres kroppe blev synlige til dem de forsøgte bedække
bladene Paradis! Adam dermed disobeyed hans Lord falde
[20:122] Derefter hans Lord udvalgte ham indfriede ham guided ham!
[20:123] Han sagde Gå derned therefrom al af I! Du er fjender af ene another Hvornår
vejledning kommer I Mig nogen følger Min vejledning ikke gå astray nor lide nogen
elendighed!
[20:124] Angående ene som disregards Min meddelelse han have amiserable liv vi
resurrect ham Dagen Opstandelse blinde!
[20:125] Han sir Min Lord gøre det du indkaldelse mig blænde hvornår jeg gøre bruge
være seer?
[20:126] Han sie du glemte vore åbenbaringer hvornår de kom jer du omgående
glemmes.
[20:127] Vi dermed requite de transgress vægre tro ind åbenbaringerne deres Lord
Gengældelsen Herefter er langt værre everlasting
[20:128] Det gøre nogensinde occur dem hvordan mer hidtige generationer vi
annihilated De omgående går hjemmene af de indenfor dem. De være underskriver de
possess intelligens.
[20:129] Dersom ikke var Deres Lord’s forudbestemme plan de bedømmes omgående.
[20:130] Derfor er tålmodige ind den ansigt af deres utterances ros forherlige Deres
Lord indenfor solopgang indenfor solnedgang! during natten forherlige Ham også
ligesom begge ender af dagen du være glade!
[20:131] Ikke covet hvad vi bestowed nogen øvrige folk! Such er midlertidige prydelser
den liv whereby vi lægger dem prøven. hvad Deres Lord forsyne for I er fjerneste godt
everlasting
[20:132] Du enjoin Deres familie observe kontakten bønner (Salat) bestemt persevere
ind gøre så. Vi ikke spørge jer nogen forråd; vi er de en forsyne for jer. ultimate triumfen
belongs til de righteous.
[20:133] De sagde han kun udfolde os mirakel fra hans Lord de ikke modtog sufficient
mirakler hidtige meddelelserne?
[20:134] Havde vi annihilated dem den de sie Vore Lord havde Du sendte bud os vi
følge Deres åbenbaringer undlade den skamfuldheder ydmygelse!
[20:135] Sie Al af os venter vente; du ville sikkert grundlægge ydre som være korrekte
stien som jo guided