Quran translations in many languages

Quran in Danish

Yûsuf

Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[12:1] Et. L. R. De (breve) er proofs den dybe scripture.
[12:2] Vi afslører det Arabic Quran du forstå.
[12:3] Vi narrate jer mest accurate historie åbenbaringen af den Quran. Indenfor den du
var totalt unaware.
[12:4] Tilbagekalde at Joseph sie til hans far O min far jeg så elleve planetter solen
månen; jeg så dem prostrating mig!
[12:5] Han sagde Min søn ikke fortæller Deres bødre Deres drøm lest de plot scheme
jer. Sikkert djævelen er mand værst fjende
[12:6] Deres Lord dermed velsigner I give jer gode nyhed Deres drøm! Han
perfektionerer Hans velsignelser I familien Jacob idet Han gjorde i Deres forfædre
Abraham Isaac indenfor den. Deres Lord er Alvidende Klogest.
[12:7] Ind Joseph hans bødre xxxx er lektioner seekers.
[12:8] De sagde Joseph hans boder favored vore far vi være majoriteten! Indeed vore far
er fjerneste astray.
[12:9] Dræbe Joseph banish ham som du få visse opmærksomhed fra Deres far! Siden
du være righteous folk.
[12:10] Ene af dem sagde ikke dræbe Joseph; kaste ham afgrunden brønden! Måske
visse karavane pick ham den er hvad jer beslutte gøre!
[12:11] De sagde Vore far du ikke stoler os Joseph? Vi tage gode omsorg af ham.
[12:12] Sende ham os tomorrow løbe leg! Vi beskytte ham.
[12:13] Han sagde jeg bekymrer lest du gå ham derefter ulven devour ham mens du ikke
iagttager ham.
[12:14] De sagde Indeed ulven devours ham mer af os omkring derefter vi er virkelig
tabere.
[12:15] Hvornår de gå ham og unanimously besluttede kaste ham into afgrunden
brønden vi inspirerede ham Visse dag du fortælle dem al den mens de ikke haver ide!
[12:16] De komme deres far ind den jævne weeping
[12:17] De sagde Vore far vi gik racing hvert øvrig forlade Joseph vore apparatur ulven
devoured ham! Du aldrig tro os jævne vi fortalte sandheden.
[12:18] De producerede hans skjorte fake blod det. Han sagde Indeed du konspirerer
hvert øvrig til forpligte vise scheme Al jeg gøre er tilholdsted stille tålmodighed. Maj
GUD hjælpes mig ind den ansigt af Deres sammensværgelse.
[12:19] Karavane vedtog snart sendte deres waterer! Han lade hans spand derefter sagde
Hvordan lucky Xxxx er dreng her! De tog ham langs merchandise GUD var fully aware
af hvad de gjorde.
[12:20] De solgte ham billige pris – et få dirhams – I de ikke havde nogen behøve i ham.
[12:21] En købte ham Ægypten sie til hans kone Tager gode omsorg af ham. Maybe han
hjælpes os maybe vi adoptere ham. Vi dermed etablere Joseph jord vi underviste ham
fortolkningen af drømme! Gud befaling altid gøre mest folk ikke kende!
[12:22] Hvornår han nåede modenhed vi forlenede ham klogt viden. Vi dermed
belønner de righteous.
[12:23] Damen huset han leve forsøgte forføre ham! Hun lukkede dørne sagde jeg er al
jeres. Han sagde maj GUD beskytte mig! Han er min Lord gav mig gode hjem.
Overtræderne aldrig lykkes.
[12:24] Hun næsten succumbed ham og han næsten succumbed hende dersom ikke var
han så proof fra hans Lord Vi dermed bortledte onde synder væk ham han var ene af vore
hellige servants.
[12:25] To af dem raced døren processen hun rive hans klædningsstykke fra tilbage De
grundlagde hendes husband døren. Hun sagde Hvad afstraffelsernen ene hvem vil
forulempe Deres kone fængsling smertelige afstraffelserne?
[12:26] Han sagde Hun er en forsøgte forføre mig. vidne fra hendes familie foreslog
hans klædningsstykke er rive fra forside derefter hun fortælle sandheden han er løgner!
[12:27] Og dersom hans klædningsstykke er rive fra tilbage derefter hun lied han
fortæller sandheden.
[12:28] Hvornår hendes husband så hans klædningsstykke var rive fra tilbage han sagde
Den er kvinde scheme Indeed Deres scheming er formidable.
[12:29] Joseph disregard den hændelse Angående jer (min kone) du søge tilgivelse
Deres synd. Du forpligter fejl.
[12:30] visse kvinder city gossiped guvernør konen er forsøge forføre hendes servant!
Hun er deeply ind elske ham! Vi ser hun går astray.
[12:31] Hvornår hun høre deres sladder hun inviterede dem tillave dem komfortable sted
gav hvert af dem kniv! Hun derefter sie til ham Indgå deres rum Hvornår de så ham de
beundrede ham som de skærer deres hænder. De sagde Glory er GUD den ikke er
menneskelig være den er ærværdige engel!
[12:32] Hun sagde Den er ene jer blamed mig falde ind elsker med! Jeg gøre indeed
prøv forføre ham han vægrede! Han gøre hvad jeg befaler ham gøre han sikkert gå
fængsel debased
[12:33] Han sagde Min Lord fængslet er godt end give dem. Du bortleder deres
scheming mig jeg begære dem forholde ligesom uvidende en!
[12:34] Hans Lord svarede hans bøn bortledte deres scheming fra ham. Han er Hearer
Alvidende
[12:35] Senere de save det klare proofs at de fængsle ham i awhile!
[12:36] To unge mænd var fængslet ham. Ene af dem sagde jeg så min drøm) jeg
stillede vin øvrig sagde jeg så bære brød min hovede fra der fuglene åd! Meddele os af
fortolkningen de drømme! Vi ser du er righteous.
[12:37] Han sagde nogen mad forsynes jer jeg meddele jer det jer modta det! Den er
visse af viden bestowed upon mig min Lord Jeg forsaken religionen af folk som ikke tro
ind GUD betragte Herefter de er virkelig tvivlere!
[12:38] Jeg fulgte hellere religionen min forfædre Abraham Isaac Jacob. Vi aldrig sætte
nogen idoler GUD. Such er velsignelsen GUD os folkene mest folk er unappreciative.
[12:39] O min fængsel parrer er adskillige guder godt GUD alene Ene Supreme
[12:40] Du ikke tilbeder Ham fornyelser du have stille oppe, jer Deres forældre. GUD
ALDRIG AUTORISERER such IDOLER. al ruling belongs til GUD Han ruled at du
ikke tilbede Ham! Den er perfektionere religionen mest folk ikke kende!
[12:41] O min fængsel parrer ene af jer være vinen butler hans lord stund øvrige
korsfæstes – Fuglene ædt hans hovede. Den settles substansen der du forespørger!
[12:42] Han derefter sie til ene frelses Mindes mig hos Deres lord Dermed djævelen
voldte ham glemme hans Lord følgelig han vedvarede ind fængsel et få flere år!
[12:43] Kongen sagde jeg så syv tykke ko devoured syv magre køer syv grønne piger
hvede) others shriveled O min elders tilkendegir mig angående min drømme du kender
hvordan fortolke drømmene!
[12:44] De sagde Nonsens drømmer. Hvornår det kommer fortolkningen af drømme vi
er kyndige!
[12:45] En frelstes fængslet) sagde nu han sluttelig mindedes jeg fortælle jer dens
fortolkning så sender mig Joseph).
[12:46] Joseph min kammerat meddeler os syv tykke ko devoured syv magre køer syv
grønnes piger others shriveled Jeg ønske til gå visse information folkene!
[12:47] Han sagde Hvad du dyrker næste syv årene hvornår tid høst kommer forlade
kornene deres piger frelser hvad du æder!
[12:48] Derefter syv år tørke komme der vilje indta’r fleste af hvad du oplagrede dem.
[12:49] Derefter år komme bringe lettelse folkene de igen presse saft
[12:50] Kongen sagde Bringe ham mig. Hvornår budet kom ham han sagde Gå Deres
lord spørge ham undersøge kvinderne skærer deres hænder! Min Lord er fully aware af
deres schemes
[12:51] (Kongen) sie (til kvinderne) Hvad gøre I vide hændelsen hvornår du forsøgte
forføre Joseph? De sagde “GUD forbyde; vi ikke kendte af noget onde forpligte ved ham.
konen guvernøren sagde Nu sandheden prevailed Jeg er en forsøgte forføre ham han var
sandfærdige ene!
[12:52] Jeg håber han indse som jeg aldrig forrådte ham hans fraværelse GUD ikke
velsigner schemes betrayers.
[12:53] Jeg ikke claim uskyldighed mig. Selvet er advocate af vice frelser de attained
barmhjertighed min Lord Min Lord er Forgiver Barmhjertigest.
[12:54] Kongen sagde Bringe ham mig jeg hire ham arbejde mig. Hvornår han tale med
ham han sagde Today du haver fremtrædende stilling os!
[12:55] Han sagde Stille mig treasurer jeg opleves ind den område og kyndige!
[12:56] Vi dermed etablere Joseph jord ruling idet han ønskede. Vi brusebad vore
barmhjertighed whomever vi ville vi aldrig mislykkes recompense de righteous.
[12:57] Desuden belønningen Herefter er jævn god de tro lede righteous liv!
[12:58] Joseph’s bødre kom; hvornår de indgik han anerkendte dem mens de ikke
anerkendte ham.
[12:59] Efter han forsynede dem deres forråd han sagde Næste tid bringer jer Deres
half-brother. Du ikke ser jeg give fulde måle behandle jer storsindet?
[12:60] Du mislykkes bringe ham mig du ikke få dele mig; jer ikke jævn komme lukke!
[12:61] De sagde Vi forhandle hans far ham. Vi sikkert gøre den.
[12:62] Han derefter instruere hans medhjælpere Lægge deres goods deres bags Hvornår
de grundlægger dem deres tilbagekomst deres familie de komme snart.
[12:63] Hvornår de returnerede deres far de sagde Vore far vi nej lang få nogen forråd
du sender vore boder os. Vi tage gode omsorg af ham.
[12:64] Han sagde jeg stole jer ham idet jeg stolede jer hans boder indenfor den? GUD
ER TILFREDSSTILLENDE BESKYTTEREN AF al BARMHJERTIGE EN HAN ER
MEST BARMHJERTIGE.
[12:65] Hvornår de åbnede deres bags de grundlagde deres goods returnere dem. De
sagde Vore far hvad mere vi spørge i? Her er vore goods returnerede os! Vi kunne
dermed forsyne for vore familie beskytter vore boder modtage først mer camel-load! Den
er certainly et profitable deal
[12:66] Han sagde jeg ikke sende ham jer du giver mig højtidelige pledge GUD som du
bringe ham tilbage du utterly overvældes. Hvornår de gav ham deres højtidelige pledge
han sagde GUD bevidner alt vi sie.
[12:67] Og han sagde O min sønner ikke indgår ene dør; indgå separate døre! Jeg ikke
frelse jer noget forudbestemmes GUD. Til GUD belongs al bedømmelser! Jeg stoler ind
Ham ind Ham skulle al trusters lægger deres tillid.
[12:68] Hvornår de gik Joseph) de indgik ind overensstemmelse med deres far
instruktioner. Den ikke skifte noget forordnede GUD Jacob havde private fornuft i
spørgende dem gøre den! Han possessed vise viden som vi underviste ham mest folk ikke
kende!
[12:69] Hvornår de indgik Joseph’s sted han bragte hans boder closer til ham sagde jeg
er Deres boder; ikke bedrøves deres handlinger!
[12:70] Hvornår han forsynede dem deres forråd han placerede drikke kop hans boder
bag derefter speaker kungøre ejerne den karavane er tyve!
[12:71] De sagde idet de kom dem “Hvad du tabte?
[12:72] De sagde Vi tabte konge koppen. Nogen returnerer det modta ekstra camel-load;
jeg personally garanterer den.
[12:73] De sagde GUD I vide fulde godt vi ikke kom her forpligte onde nor være vi
tyve!
[12:74] De sagde Hvad er afstraffelsernen tyven dersom du er løgnere?
[12:75] De sagde afstraffelsernen det grundlægges hans bag være at tyven belongs til jer!
Vi dermed straffer skyldig
[12:76] Han derefter startede inspicerende deres beholdere fående hans boder beholder
han ekstraherede det hans boder beholder! Vi dermed perfektionere scheme Joseph; han
ikke kept hans boder han gjaldt konge loven. Den var viljen GUD. Vi exalt whomever vi
udvælger højeste ranger. Above enhvere kyndige en xxxx er en er jævne kyndigere.
[12:77] De sagde han røvede så gjorde boder af hans ind den forbi, Joseph gemme hans
følelser ind ikke gav dem nogen clue Han sie (til Du er virkelig onde. GUD ER fully
aware af DERES ANKLAGER.
[12:78] De sagde O I fornemme en han far har er elderly du skiftes ene af os hans sted?
Vi ser du er venlige mand.
[12:79] Han sagde “GUD forbyde vi skiftes ene hvis possession vi grundlagde vore
goods. Anderledes vi være unjust.
[12:80] Hvornår de fortvivlede af skiftende hans forstand de konfererede sammen!
Deres ældst sagde du indse den Deres far Gøre tager højtidelige pledge fra jer GUD? Ind
den forbi du tabte Joseph. Jeg ikke forlader den placere min far give mig tilladelse eller
GUD bedømmer mig; Han er bedst Dommeren!
[12:81] Gå Deres far fortælle ham! ‘Vore far Deres søn forpligter tyveri. Vi kender for
sandelig den er hvad vi bevidne. Den var uventede occurrence.
[12:82] ‘Du spørge samfundet vi var karavanen komme os. Vi fortæller sandheden. ‘
[12:83] Han sagde Indeed du konspirerer bære vise scheme Stille tålmodighed er min
eneste udvej. Maj GUD bringer dem al tilbage mig. Han er Alvidende Klogest.
[12:84] Han dreje dem sigende jeg grieving Joseph. Hans øjne dreje hvide fra grieving
så adskilligt; han var jo sørgelige!
[12:85] De sagde GUD du keep grieving Joseph I bliver ill eller jer terning.
[12:86] Han sagde jeg blot beklager GUD min dilemma sorg jeg kender GUD hvad du
ikke kender.
[12:87] O min sønner går hente Joseph hans boder aldrig fortvivlelse gud grace Ingen
fortvivler af gud grace disbelieving folkene.
[12:88] Hvornår de indgik (Joseph’s) fjerdedele de sagde O I fornemme en vi lider et lot
af hardship vore familie vi bringer mindreværdige goods. Vi håber du give os fulde måle
er charitable til os. GUD BELØNNER DE charitable.
[12:89] Han sagde du tilbagekalde hvad I Gøre gjorde Joseph hans boder hvornår du var
uvidende?
[12:90] De sagde Du være Joseph. Han sagde jeg er Joseph her er min boder. GUD
VELSIGNER OS. Være fordi dersom ene forspring righteous liv bestemt perseveres
GUD aldrig mislykkes belønne de righteous!
[12:91] De sagde GUD GUD jo foretrække I hen os! Vi var definitely forkert
[12:92] Han sagde Xxxx ikke er blame I today Maj GUD tilgir jer. Af al barmhjertige en
Han er mest Barmhjertige.
[12:93] Tage den skjorte af mit; hvornår du kaster det min far ansigt hans vision
restitueres! Bringe Deres hele familie komme mig!
[12:94] Sågar karavanen ankom deres far sagde jeg fornemme lugte Joseph. Nogen
oplyse mig?
[12:95] De sagde GUD I er destillationsapparat Deres gamle konfusion!
[12:96] Hvornår bæreren gode nyhed ankom han kastede (skjorten) hans ansigt hvorpå
hans vision restitueredes. Han sagde jeg ikke fortalte jer jeg kendte GUD hvad du ikke
kendte?
[12:97] De sagde Vore far bede vore tilgivelse; vi var forkerte indeed.
[12:98] Han sagde jeg implore min Lord tilgi jer; Han er Forgiver Barmhjertigest.
[12:99] Hvornår de indgik Joseph’s fjerdedele han omfavnede hans forældre talemåde
“Velkommen til Ægypten! GUD VILLIGE DU VÆRE pengeskab HER.
[12:100] Han rejst hans forældre tronen. De faldt prostrate indenfor ham. Han sagde O
min far den er opfyldelsen min gamle drøm. Min Lord stiller det komme sand Han
velsigner mig afsagde mig fængslet bragte jer fra ørken efter djævelen drev kile mig min
bødre! Min Lord er Venligest mod whomever Han viljer. Han er Knower mest Kloge.
[12:101] Min Lord Du giver mig kingship underviste mig fortolkningen af drømme!
Initiator af himlene jorden; Du er min Lord Behersker ind den liv Herefter Lade mig
omkomme idet submitter tæller mig med de righteous!
[12:102] Den er nyhed fortiden vi afslører jer. Du ikke var nuværende hvornår de
stillede deres enstemmige bestemmelse kast Joseph brønden) idet de konspirerede
sammen.
[12:103] Mest folk nej substans hvad du ikke tro.
[12:104] Du ikke spørge dem nogen penge; du blot afsir den påmindelse al folkene.
[12:105] Så mange proofs himlene jorden gives dem de vedtage dem heedlessly!
[12:106] Majoriteten af de tro ind GUD gøre ikke gøre forpligte idol tilbeder!
[12:107] De garanterede den overvældende gengældelse have fra GUD ville ikke strejke
dem Timen ikke komme dem brat hvornår de småt forventer det?
[12:108] Sie Den er min sti jeg inviterer GUD på den grundlag af klare proof og gøre de
følge mig! GUD FORHERLIGES. Jeg ikke er idol tilbeder.
[12:109] Vi ikke sendte jer mænd vi inspirerede udvælge fra folkene af adskillige
samfund. De ikke strejfer jorden gøre se konsekvenserne i de indenfor dem? Boligen
Herefter er fjerneste godt de leder righteous liv. Du derefter forstå?
[12:110] Netop hvornår budene fortvivler tro de forkastedes vore sejr kommer dem. Vi
derefter frelser whomever vi udvælger mens vore gengældelse skyldige folkene er
unavoidable.
[12:111] Ind deres historie xxxx er lektion de possess intelligens. Den ikke fabricated
Hadith; den (Quran) bekræfte al hidtige scriptures forsyne detaljerne af alt er sømærke
barmhjertighed de tror!