Quran translations in many languages

Dutch Quran

Ad-Dhuhâ

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[93:1]

Bij de glorie van de dag.

[93:2]

En bij de nacht als het donker is.

[93:3]

Uw Heer heeft u niet verlaten, noch is Hij mishaagd over u.

[93:4]

Voorwaar, het komende uur zal beter zijn voor u dan het vorige.

[93:5]

En voorwaar uw Heer zal u geven, en gij zult tevreden zijn.

[93:6]

Vond Hij u niet als wees, en beschermde u?

[93:7]

En vond Hij u niet zoekende en leidde Hij u?

[93:8]

En vond Hij u niet in armoede en verrijkte u?

[93:9]

Daarom verdruk de wees niet,

[93:10]

En snauw de bedelaar niet af.

[93:11]

Maar maak de gunst van uw Heer bekend.