Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Aʽlâ

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[87:1]

Verheerlijk de Naam van uw Heer, de Allerhoogste.

[87:2]

Die schept en vervolmaakt,

[87:3]

En Die bepaalt en leidt,

[87:4]

En Die het gewas voortbrengt,

[87:5]

En het dan doet verdorren.

[87:6]

Wij zullen u weldra onderwijzen zodat gij het niet vergeet –

[87:7]

Behalve wat God wil – Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.

[87:8]

En Wij zullen uw weg effenen tot gemak.

[87:9]

Maak (anderen) daarom indachtig, voorzeker dit is nuttig.

[87:10]

Hij die vreest zal er lering uit trekken;

[87:11]

Maar de rampzalige zal zich ervan afwenden,

[87:12]

Die het grote Vuur zal binnengaan,

[87:13]

Waarin hij noch sterven noch leven zal.

[87:14]

Voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert.

[87:15]

En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt.

[87:16]

Maar gij verkiest het leven dezer wereld,

[87:17]

Ofschoon het Hiernamaals beter en van langere duur is.

[87:18]

Voorzeker, dit is in vroegere geschriften vermeld,

[87:19]

De geschriften van Abraham en Mozes.