Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-ʽAsr

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[103:1]

Bij de tijd.

[103:2]

Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

[103:3]

Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.