Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Burûj

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[85:1]

Bij de hemel met zijn constellaties.

[85:2]

En bij de beloofde Dag.

[85:3]

En bij de getuige en hetgeen waarover hij getuigenis aflegt.

[85:4]

Vervloekt zijn degenen die groeven maakten –

[85:5]

Daarin vuur stookten –

[85:6]

Ziet! Zij zaten er bij,

[85:7]

En waren getuigen van wat zij de gelovigen aandeden.

[85:8]

En zij wreekten zich slechts op hen omdat zij in God geloofden, de Almachtige, de Geprezene.

[85:9]

Aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort; en God is Getuige van alle dingen.

[85:10]

En zij, die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel, en hen wacht de straf van het branden.

[85:11]

Voorzeker, de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dat is de grote zegepraal.

[85:12]

Waarlijk, de greep van uw Heer is hard.

[85:13]

Hij is het Die schept en weder voortbrengt;

[85:14]

En Hij is de Vergevende, de Liefderijke;

[85:15]

De Heer van de Troon, de Roemrijke;

[85:16]

Uitvoerder van wat Hij wil.

[85:17]

Heeft het verhaal van de heerscharen u dan niet bereikt,

[85:18]

Van Pharao en de Samoed?

[85:19]

Ja, maar de ongelovigen loochenen het.

[85:20]

En God omsingelt hen van achteraf.

[85:21]

Voorwaar, het is een glorierijke Koran,

[85:22]

Op een beschermde tafel.