Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Falaq

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[113:1]

Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad.

[113:2]

Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen

[113:3]

En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt

[113:4]

En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden

[113:5]

En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt.”