Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Fâtihah

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[1:1]

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[1:2]

Alle lof zij God, de Heer van de ´Alamin (mensheid, djinns en alles dat bestaat).

[1:3]

De Barmhartige, de Genadevolle.

[1:4]

Meester van de Dag des Oordeels.

[1:5]

U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

[1:6]

Leid ons op het rechte pad,

[1:7]

Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken – niet dat van hen, op wie toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden.