Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Fîl

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[105:1]

Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde?

[105:2]

Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan?

[105:3]

Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer?

[105:4]

En wierpen deze geen klompen klei?

[105:5]

Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro?