Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Ghâshiyah

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[88:1]

Heeft het nieuws van de overweldigende (gebeurtenis) u bereikt?

[88:2]

Op die Dag zullen sommige aangezichten terneergeslagen zijn,

[88:3]

Zwoegend, zich afmattende,

[88:4]

Zij zullen in een vreselijk Vuur branden,

[88:5]

Hun zal uit een kokende bron te drinken worden gegeven,

[88:6]

Zij zullen geen voedsel krijgen, behalve van doornen,

[88:7]

Dat noch voedzaam zal zijn noch tegen de honger zal baten.

[88:8]

Op die Dag zullen andere aangezichten verblijd zijn.

[88:9]

Weltevreden met hun streven.

[88:10]

In een verheven tuin

[88:11]

Waarin zij geen ijdele (taal) zullen horen,

[88:12]

Waarin een stromende bron is,

[88:13]

Waarin hoge rustbanken opgericht zijn,

[88:14]

En drinkschalen gereed gezet,

[88:15]

En kussens gerangschikt,

[88:16]

En tapijten uitgespreid.

[88:17]

Zien zij niet naar de wolken, hoe zij gevormd worden?

[88:18]

En naar de hemel, hoe deze hoog verheven werd?

[88:19]

En naar de bergen, hoe zij opgericht werden?

[88:20]

En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?

[88:21]

Vermaant hen daarom want gij zijt slechts een vermaner;

[88:22]

Gij zijt geen waker over hen.

[88:23]

Maar hij die zich afwendt en niet gelooft,

[88:24]

God zal hem straffen met de strengste straf.

[88:25]

Voorwaar, hun terugkeer is tot Ons.

[88:26]

Dan zullen Wij rekenschap van hen vragen.