Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Humazah

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[104:1]

Wee iedere leugenaar en lasteraar!

[104:2]

Die rijkdommen verzamelt en deze telt,

[104:3]

Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden.

[104:4]

Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuur worden geworpen.

[104:5]

En wat weet gij er van wat het verterende Vuur betekent?

[104:6]

Het is het Vuur dat God heeft aan gewakkerd.

[104:7]

Dat boven de harten zal opstijgen.

[104:8]

Voorwaar het zal hen omsluiten

[104:9]

In uitgestrekte rijen van zuilen.