Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Ikhlâs

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[112:1]

Zeg: “God is de Enige.

[112:2]

God is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

[112:3]

Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

[112:4]

En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.”