Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Infitâr

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[82:1]

Wanneer de hemel wordt gespleten,

[82:2]

En wanneer de sterren verstrooid worden,

[82:3]

En wanneer de zeëen worden geledigd,

[82:4]

En wanneer de graven worden geopend,

[82:5]

Zal iedere ziel weten wat zij heeft vooruitgezonden en wat zij achterwege heeft gelaten.

[82:6]

O mens, wat heeft u bedrogen omtrent uw Heer, de Genadige,

[82:7]

Die u schiep, daarna voltooide en u de juiste verhoudingen gaf?

[82:8]

Hij heeft u gevormd in een vorm, die Hem behaagde.

[82:9]

Hij heeft u gevormd in een vorm, die Hem behaagde.

[82:10]

Maar voorzeker er zijn bewakers over u.

[82:11]

Eerwaarde schrijvers,

[82:12]

Die weten wat gij doet.

[82:13]

Voorwaar, de deugdzamen zijn omringd door zegeningen

[82:14]

En de slechten zijn omringd door de hel,

[82:15]

Daarin zullen zij verbranden op de Dag des Oordeels;

[82:16]

En zij zullen er niet aan kunnen ontsnappen.

[82:17]

En wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

[82:18]

Nogmaals, wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

[82:19]

De Dag waarop een ziel iets vermag voor een andere ziel! Op die Dag berust het gebod alleen bij God.