Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Insân

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[76:1]

Voorzeker, er is voor de mens een tijdperk geweest toen hij geen vermeldenswaardig ding was.

[76:2]

Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen.

[76:3]

Wij hebben hem de weg getoond, hij moge dankbaar of wel ondankbaar zijn.

[76:4]

Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.

[76:5]

Maar de deugdzamen drinken uit een beker (een drank) gemengd met Kamfer.

[76:6]

De dienaren van God drinken uit een bron, welke zij in overvloed doen stromen.

[76:7]

Zij vervullen de gelofte, en vrezen een Dag waarvan het kwaad verstrekkend is.

[76:8]

En zij geven voedsel, uit liefde voor Hem, aan de armen, de wees en de gevangenen.

[76:9]

(Zeggende): “Wij voeden u slechts ter wille van God. Wij verlangen geen beloning noch dank van u.

[76:10]

Wij vrezen van onze Heer een moeilijke en drukkende Dag.”

[76:11]

Daarom zal God hen voor het kwade van die Dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken.

[76:12]

En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met een tuin en kleren van zijde.

[76:13]

Zich daarin nedervlijende op sofa’s zullen zij het noch tekoud noch te warm hebben.

[76:14]

En de schaduw der bomen zal dicht over hen zijn en de trossen fruit zullen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt.

[76:15]

En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgereikt, en bekers

[76:16]

Kristalhelder, uit zilver, in de juiste maat vervaardigd.

[76:17]

En daarin zal hun een drank worden gegeven, vermengd met Gember.

[76:18]

Van een bron genaamd: Salsabiel.

[76:19]

En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn.

[76:20]

En waarheen gij ook kijkt, zult gij een zaligheid voelen en een groot koninkrijk aanschouwen.

[76:21]

Zij zullen klederen van fijne groene zijde en zwaar brocaat dragen en zilveren armbanden. En hun Heer zal hun een zuivere drank geven.

[76:22]

(Hij zal zeggen): “Dit is uw loon, omdat uw streven waardevol was.”

[76:23]

Voorwaar, Wij hebben de Koran aan u bij gedeelten geopenbaard.

[76:24]

Wees daarom geduldig volgens het gebod van uw Heer en gehoorzaam niemand die onder hen zondig of ongelovig is.

[76:25]

En gedenk de naam van uw Heer ’s morgens en ’s avonds.

[76:26]

En aanbid Hem gedurende (een deel) van de nacht en prijs Zijn eer gedurende een groot deel ervan.

[76:27]

Waarlijk, de ongelovigen houden van de voorbijgaande wereld en denken niet aan de zware Dag (des Oordeels).

[76:28]

Wij zijn het Die hen geschapen hebben en hun lichaamsbouw hebben gesterkt. En indien Wij willen, kunnen Wij hen door gelijksoortige schepselen vervangen.

[76:29]

Voorwaar, dit is een vermaning. Wie het daarom wenst, kieze een weg die tot zijn Heer leidt.

[76:30]

En gij zult niets anders willen dan hetgeen God wil. Voorwaar, God is Alwetend, Alwijs.

[76:31]

Hij laat tot Zijn barmhartigheid ingaan wie Hij wil, en voor de onrechtvaardigen heeft Hij een pijnlijke straf bereid.