Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Inshiqâq

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[84:1]

Wanneer de hemel vaneen splijt.

[84:2]

En zijn Heer gehoorzaamt zoals het hem betaamt.

[84:3]

En wanneer de aarde wordt uitgespreid.

[84:4]

En alles zal uitwerpen wat in haar is, en leeg wordt.

[84:5]

En gehoorzaamt aan haar Heer, zoals het haar betaamt.

[84:6]

(Zal worden gezegd) “O mens, gij moet ijverig naar uwHeer streven, dan zult gij Hem ontmoeten.”

[84:7]

Wat hem betreft, wie het boek in zijn rechter hand wordt gegeven,

[84:8]

Hij zal waarlijk een gemakkelijke rekening krijgen,

[84:9]

En zal tot de zijnen in vreugde terugkeren.

[84:10]

Maar hij, wie het boek achter zijn rug wordt gegeven,

[84:11]

Hij zal vernietiging wensen

[84:12]

En een laaiend Vuur ingaan.

[84:13]

Voorzeker, hij was bij de zijnen gelukkig,

[84:14]

En dacht inderdaad dat hij nooit zou terugkeren.

[84:15]

Ja! Voorzeker, zijn Heer kent hem goed.

[84:16]

Ja, Ik roep de avondschemering tot getuige.

[84:17]

En de nacht en wat deze omsluiert,

[84:18]

En de maan als zij vol wordt,

[84:19]

Dat gij zeker van de ene toestand naar de andere overgaat.

[84:20]

Maar, wat scheelt hen, dat zij niet geloven?

[84:21]

En wanneer de Koran aan hun wordt voorgedragen, werpen zij zich niet ter aarde neer,

[84:22]

Integendeel, de ongelovigen loochenen (deze).

[84:23]

Doch God weet het beste wat zij denken.

[84:24]

Kondig hun hiervoor dus een pijnlijke straf aan.

[84:25]

Maar voor de gelovigen die goede werken doen, is een oneindige beloning.