Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Kâfirûn

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[109:1]

Zeg: “O gij ongelovigen,

[109:2]

Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,

[109:3]

Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.

[109:4]

Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,

[109:5]

Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.

[109:6]

Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”