Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Kawthar

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[108:1]

Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.

[108:2]

Bid daarom tot uw Heer en offer.

[108:3]

Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.