Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Layl

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[92:1]

Bij de nacht als hij bedekt.

[92:2]

En bij de dag wanneer hij schittert,

[92:3]

En bij de schepping van man en vrouw.

[92:4]

Voorzeker, uw streven is verschillend.

[92:5]

Wat hem betreft die geeft en God vreest,

[92:6]

En het goede aanvaardt,

[92:7]

Wij zullen zijn weg effenen tot welslagen.

[92:8]

Maar hij, die vrekkig en onverschillig is,

[92:9]

En het beste verwerpt,

[92:10]

Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden.

[92:11]

Wanneer hij te gronde gaat zullen zijn rijkdommen hem niet baten.

[92:12]

Voorwaar, het is aan Ons om te leiden.

[92:13]

En aan Ons is het Hiernamaals en ook deze wereld.

[92:14]

Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;

[92:15]

Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste,

[92:16]

Die loochent en zich afwendt.

[92:17]

Maar de rechtvaardige zal ver daarvan verwijderd worden.

[92:18]

Die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren.

[92:19]

En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden beloond.

[92:20]

Maar hij die het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene,

[92:21]

Weldra zal hij tevreden zijn.