Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Mâʽûn

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[107:1]

Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?

[107:2]

Het is degene die de wees verstoot,

[107:3]

Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.

[107:4]

En wee degenen die bidden,

[107:5]

En de gebeden achteloos opzeggen.

[107:6]

En zij, die er mee te koop lopen.

[107:7]

En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid tebetonen.