Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Qadr

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[97:1]

Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.

[97:2]

Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?

[97:3]

De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

[97:4]

Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)

[97:5]

In alles Vrede, tot het rijzen van de dageraad.