Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Sharh

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[94:1]

Hebben Wij uw borst niet voor u verruimd?

[94:2]

En uw last niet van u weggenomen?

[94:3]

Die uw rug bezwaarde?

[94:4]

En uw roem niet verheven?

[94:5]

Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak.

[94:6]

Voorwaar, gemak komt naast ongemak.

[94:7]

Wanneer gij verlicht zijt, streef dan verder.

[94:8]

En wend u tot uw Heer.