Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Zalzalah

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[99:1]

Wanneer de aarde hevig zal worden geschud,

[99:2]

En zij haar binnenste naar buiten zal keren,

[99:3]

En de mens zal zeggen: “Wat is er met haar gebeurd?”

[99:4]

Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen,

[99:5]

Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard.

[99:6]

Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden.

[99:7]

Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.

[99:8]

En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen.