Quran translations in many languages

Dutch Quran

An-Nâs

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[114:1]

Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

[114:2]

De Koning der mensen,

[114:3]

De God der mensen.

[114:4]

Opdat Hij mij bevrijd van het kwade der inblazingen van de duivel.

[114:5]

Die in het hart der mensen fluistert

[114:6]

Vanuit het midden der djinn en mensen.”