Quran translations in many languages

Dutch Quran

An-Nasr

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[110:1]

Als de hulp van God en overwinning komt,

[110:2]

En je de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot God’s godsdienst,

[110:3]

Roem dan jouw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij aanvaard berouw.